Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4514 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1883

Odczyty publiczne : Jan Kieczynski: Chopin w celniejszych swoich utworach.
Przeglad Tygodniowy (Warszawa) (p. red. Adama WiMickiego), 4.XII.1883, nr. 50, str. 660.No: 4515 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1899

Na czesc Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 9.X.1899, nr. 42, s. 500.No: 4516 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1901

Chopin nell teatro.
Tribuna, Roma 1901
       Note: przed IV.No: 4517 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1901

Opera "Chopin"
Kurier Petersburg, 26.IV.1901, XX/15, s. 173.No: 4518 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

"Chopin" opera Orefice'ego.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 1904, nr. 13/4, s. 227-8.No: 4519 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1925

"Dania z nokturna" Operetka. Muzyka na tle motywow chopinowskich ulot. przez Norma'a O'Neill'a. Libretto James'a Dyrneforth'a.
Muzyka (Warszawa) II. 1925, 11/2, s. 89
MIS, Krakow, VI. 1926
Przeglad Prasy, Warszawa 1926
Kronika (Warszawa) 1926 [v. C/c].No: 4520 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1926

Opera o Szopenie
Muzyka i Spiew (Krakow), VI. 1926, VIII/63, s. 9-10
       Note: O operetce "Dama z Nokturnu" Norman O'Neill'aNo: 4521 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

[foto., not. dot. filmu "La valse de Chopin"]
Das Illustrierte Blatt, Wien, 14.I.1928.No: 4522 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

[ill. et texte]. M. Pierre Blanchar dans "La Valse de l'adieu"
Eve Paris, 15.I.1928, IX/381, S. 1
EVE. Lyon, 15.I.1928.No: 4523 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Chopin w filmie [Ostatni Wald]
Swiatowid (Krakow), 21.I.1928 V/4 (181), s. 10-11, 9 iI.No: 4524 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Milosc i lzy Chopina
Dziennik Bydgoski, Budgoszcz 18.XI.1928, nr. 267.No: 4525 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1930

Ballet Diaghilew.
Les Sylphides. Musique de Chopin orchestree par Glazounoff et Rimsky-Korsakoff. Decore et costumes de A. Bemis. Choreographie de Fokine.
La Revue Musicale (Paris), 1.XII.1930, XI/110, s. 109
       No Spec.: Les Ballets Russes de Serge de Diaghilew.No: 4526 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1931

El ultimo vals de Chopin
L'Instant, Barcelona, 21.I.1931 (1 il.).No: 4527 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Chopin bohaterem sztuki teatralnej.
Dziennik Polski (Warszawa) 21.V.1933.No: 4528 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Chopin piewca wolnosci. (Z nagrody muz. A. Cortota) 1934/5. Rezyser : Geza von Bolvary.
Chopin : Wolfgang Siebeneiner; George Sand-Sybilla Schmitz; Elsner-Ryszard Romanowski; Konstanej a Gladkowska - Hanna Wang; - Scenarj usz : Ernest Narschka, Wieden; Muzyka fortepianowa nagral Alfred Cortot.
-No: 4529 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Kronika ilustrowana. Wolfgang Siebeneiner (Chopin) i Sibylle Schmitz (George Sand) w filmie "Abschiedswalzer"
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 16.IX.1934, XI/38 (565), s.
       7 illust.No: 4530 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Chopin : piewca wolnosci
KP Warsaw [=?], 23.IX.1934.No: 4531 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

La Chanson de l'Adieu.
En Famille, Paris 1934, nr. 9, s. 264-5
       6 illust.No: 4532 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

[La Chanson de l'Adieu] : ill. et texte.
Cine Monde, Paris, 8.XI.1934, VII/316, s. 901.No: 4533 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Grosse Musiker : nachempfunden! (il.) "Deutsche Rundschau in Polen", Bydgoszcz, 11.XI.1934.
-No: 4534 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Trzy wydarzenia z dziejow kinematografji. Wolfgang Siebeneiner w roli Fryderyka Chopina w filmie pt
Akordy Chopina... Wiadomosci Literackie (Warszawa) (Warszawa) 30.XII.1934, XI/52-3 (579-80), s. 18
       illustr.No: 4535 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

El ultimo vals de Chopin
ABC Madrid 2.I.1935.No: 4536 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

Chopin - Piewca wolnosci - Wspanialy film patriotyczny.
KCZ Warsaw [=?] 5.I.1935 i 6.I.1935
       Note: II.No: 4537 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

"Il valtzer d'addio" di Federico Chopin
L'Osservatore Romane, Citta, del Vaticano, 27.I.1935.No: 4538 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

Chopin : piewca wolnogei.
Wiadomosci Filmowe (Warszawa), 1.II.1935, nr. 3.No: 4539 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

Niemiecka powiesc o Chopinie.
Dziennik Poznanski (Poznan) 15.XI.1935.No: 4540 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1936

Polonica ... "Chopin" 4 akt. sztuka seen.
Muzyka (Warszawa) 31.VI.1936, Rok X, nr. 102/4 (4-6), s. 169.No: 4541 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1937

Trois Etudes prod. Laboratorium Filmowe Sektor (Polonia)
[w wyk. prof. Czekalskiego]
L'Osservatore Romano, Citta del Vaticano, 9.IX.1937.No: 4542 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1937

Nowe spojrzenia na romans George Sand.
Dziennik Poznanski (Poznan) 29.IX.1937.No: 4543 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Chopin
Het Handelsblad, Antwerpen, 28.V.1938.No: 4544 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Marlene incarnera la figura de George Sand in un film su Chopin
Gazetta del Popolo, Tonne, 7.VI.1938.No: 4545 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

"Ze zrodel ziemi". Nowy cykl chopinowski w radjo
Kurjer Polski (Warszawa) 21.VI.1938.
       Note: Witolda HulewiczaNo: 4546 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

"Het leven van Chopin" ... Filmvertooning in de Nutzsaal met metwerkning van Jac. J. Kehlemans jr., piano.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam, 15.XI.1938.No: 4547 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1939

[O felietonie red. Z. Skierskiego]
Kultura, Poznan, 25.VI.1939.No: 4548 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1944

Movie of the week.
A Song to Remember; New film biography of Chopin does better job with his music than with facts of his life
London 1944. 2 pages, 17 ill.No: 4549 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

[not.] Kronika. ro filmie Panufnika "Ballada f-moll Chopina"
Ruch Muzyczny, Krakow, X.1945, 1/1, s. 30.No: 4550 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Ameryka nuci poloneza Szopena
Kurier Szczecinski 23.X.1945, 1/15, s. 3
       Note: O filmie arner. na temat ChopinaNo: 4550a / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

"Lato w Nohant". [J. Iwaszkiewicza]
Pobudka, Lodz, 28.X.1945, nr. 45.No: 4551 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

signed: Str, K. (= ?)
Estrada poetycka : Audycja "Listy Chopina", w
Oprac. K... Str...
Dziennik Lodzki, Lodz, 30.XI.1945.No: 4552 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Estrada Poetycka.
Kurier Popularny, Lodz 25.XII.1945, nr. 24, s. 4.No: 4553 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Actual,
Chopins Afscheidswals.
Gazette van Gent, 2.X.1938.No: 4554 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Albertus,
"Chopin" [O : Orefice, "Chopin"]
Kurier Petersburg, 29.IV.1904, XXIV/16, s. 8-10
       4 illust.No: 4555 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Altberg, Emma
"Chopin" Oreficego w Operze Warszawskiej.
Express Poranny (Warszawa) 28.V.1933, nr. 146.No: 4556 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1908

Altmann, Wilhelm
Pablo de Sarasate. t
Die Musik, Berlin-Leipzig X. 1908, VIII/2, s. 103-4
       Note: O doskenalych transskrypcj ach Nokturnow Chopina Es-dur i Des-durNo: 4557 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1905

Baranowski, Dante
"Chopin" Oreficego.
Przeglad Muzyczne Teatralni i Artystyczny (Lwow) 20.X.1905, Rok 1, nr. 1, s. 8-10.No: 4557a / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

signed: bh. (= ?)
Chopin a Sandova na scene : Iwaszkiewiczovo Leto v Nohantu w Bratislave.
Lidove Noviny (Brno) 8.IV.1938.No: 4558 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

signed: Bis. (= Binental, Leopold)
Z Filharmoji. "Allegro de Concert" Chopina w przerohce Kaz. Wilkomirskiego.
Kurier Warszawski, 16. IV, 1934.No: 4559 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

signed: Br., Sj. (= ?)
Chopins Afscheidsvals.
Het Algem. Handelsblad, Ochtendbl. - Amsterdam, 27.IX.1933, il.No: 4560 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Breithaupt, Rudolf Maria
4. Leopold Godowsky : "50 Chopin-Studien".
Berlin 1904, Schlesinger
Die Musik, Berlin-Leipzig X. 1904 IV/1, s. 67-8.No: 4561 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1903

Brune, Adolph
Godowsky's Chopin Studies, technically and aesthetically considered
Music, Chicago, 1903, XVII/4.No: 4562 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1936

Burzynski, Roman
My i Szopen
IKC Krakow, 11.I.1936 [?] (2 II.).No: 4563 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

signed: C.E. (= ?)
Teatr Wojska Polskiego
Lato w Nohant, - Iwaszkiewicza (Szopen i George Sand). - R, Lodz 21.X.1945, LI/277 (307), s. 3.No: 4564 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1927

signed: Cent., M. (= ?)
Koncert Chopinowski w Filharmonji.
NIl Warsaw [=?] 28.I.1927, nr. . 28.No: 4565 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1906

Chybinski, Adolf
Z najnowszej muzyki fortepianowej. III. Edv. Grieg : Op. 73, "Stimmungen"
Nowosci Muzyczne (Warszawa) II. 1906, VIII/2, s. 111-111.No: 4567 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

Dobrowolski, Mieczyslaw
Chopin w poezji polskiej.
Antena (Warszawa) 21.IV.1935, Rok II, nr. 16, s. 10.No: 4568 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Drzewiecka, Teodora
La Valse de l'adieu"
(Film z zycia Fryderyka Chopina)
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 21.I.1928, nr. 3, s. 58-9
       5 illust.No: 4569 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Duncan, Isadora
Amour, musique' dance
La Revue Musicale (Paris), 1.III.1928, IX/5, s. 97-116.No: 4570 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Duncan, Isadora
My life.
London 1928, 8oNo: 4571 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1928

Allary, Jean
Duncan, Isadora
Ma vie.
Traduit de l'anglais par Jean Allary
Paris 1928
       Note: Ed. de la N.R.F.No: 4572 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Dygat, Stanislaw
Kolorewym atramentem.
[O suicie na temat melodii chopinowskich]
Przekroj, Krakow, 16-23.IX.1945, 1/23, s. 16 nl.No: 4573 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Fabry, Wladyslaw
"Chopin" w Operze.
Polska Zbrjna (Warszawa) 27.V.1933, nr. 146.No: 4574 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1927

Ganche, Edouard
Frederic Chopin au Cinema.
La Pologne (Paris), 15.XII.1927, VIII/24, s. 857-61.No: 4575 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1902

Geiger, Benno
Orefice's Oper "Chopin"
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig & Stuttgart 1902, nr. 4-6.No: 4576 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

signed: J.Gl. (= ?)
Opera "Chopin" Oreficego. Z Teatru Wielkiego
Dziennik Polski (Warszawa) 31.V.1933.No: 4577 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Godlewski, Michal
"Fortepian Szopena".
(Geneza norwidowskiego wiersza)
Prosto z Mostu (Warszawa), 18.IX.1938, nr. 40, s. 3.No: 4578 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1903

(Godowski, Leopold)
Chopin-Studien von L. G
Neue Musikalische Presse, Wien 1903, s. 280; 295.No: 4579 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1908

Gorlenko, W.
Opernij Szopen. w otbleski. Zamiatki po siewicsnosti i iskustwu.
S. Petersburg 1908, s. 252, 4 nIl. na s. 215-221No: 4580 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

signed: M.Grz. (= ?)
Chopin a ziemia polska.
Kronika Polski i Swiata (Warszawa), 31.VII.1938.
       Note: Witolda HulewiczaNo: 4581 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Janowski, Jaroslaw
Chopin i G. Sand w Lodzi.
Tygodnik Demokratyczny, Lodz, 28.X.1945, 1/20, s. 6.No: 4582 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1909

Jellenta, Cezary [Hirschbaum Napoleon]
[Napoleon Hirszbaum]. Cypryan Norwid.
Szkic syntezy. Stanislawow 1909.No: 4583 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 undated

Jellenta, Cezary [Hirschbaum Napoleon]
Cypryan Norwid. Szkic syntezy
Warszawa b/r., 166, s. 107, 3 nl.
       Note: Chopin: s. 48 i n., 88No: 4584 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1946

Jerschina, Stanislaw / Dr.
Fortepian Szopena.
Zdroj, Lublin, 15.III.1946, 11/6, s. 1-2
       z portr. Norwida.No: 4585 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

signed: Ax., K. (= ?)
Chopin-Film i Palads
Politiken, Kobenhavn, 29.III.1935 (1 il.).No: 4586 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1907

signed: D.Z. (= ?)
"Szopen" : Dramat.
Biblioteka Warszawska Warsaw, IV. 1907, s. 177.No: 4586 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1939

signed: (KF) (= ?)
Chopin po amerykansku?
[o filmic projektowanym]
IKC Krakow, 23.VIII.1939.No: 4587 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

signed: K.J. (= ?)
Chopin i Slowacki w Teatrze Dolnoslaskim.
Pionier, Wroclaw, 19.X.1945, 1/46, s. 4.No: 4588 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1937

signed: Ki. (= ?)
George Sand a Chopin na polske scene.
Lidove Noviny (Brno) 2.II.1937.No: 4589 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1908

Krechowiecki, Adam
O Cyprianie Norwidzie. Proba chara kterystyki.
Biblioteka Warszawska Warsaw X. 1908, s. 52-84.No: 4589a / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1947

Kremer, Jozef
"Chopin" na scenie teatru argentynskiego.
OD A de Z, Krakow 5.V.1947, nr. 19 (41), s. 6
       5 il.
       Note: Od wlasnego korespondenta "Od A do Z"
       Note: v. 4362b.
       Note: Dodatek do nru 128 (812) "Dziennik PolskiegoNo: 4590 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1905

signed: L.A. (= ?)
Leopold Godowski 50 Chopin : Studien
Izwiestija, S. Petersburskago Obszczestwa Muzikalnich Sobrani" SPetersburg 1905, s. 29-31.No: 4591 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

signed: L.H. (= ?)
Czy motna tanczyc Chopina?
Swiatowid (Krakow) 6.VIII.1938, nr. 32; 1 foto.No: 4592 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

signed: (m.L.) (= ?)
Film szopenowski oczarowal Wieden.
IKC Krakow 16.XII.1934.No: 4593 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1922

Levinson, Andre
Spectacle de Dance. Valses. Chopin a l'Opera.
Comoedia, Paris 23.X.1922 XV/3599, s. 3.No: 4594 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

signed: M.Wl. (= ?)
Ze sceny i estrady.
[O operze "Chopin" Orefice'go w Teatrze Wielkim]
Nowosci Muzyczne (Warszawa) V. 1904 VI/5, s. 1-11.No: 4595 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1939

signed: (msk) (= ?)
Muzyka na antenie.
Kurjer Polski (Warszawa) 15.VII.1939.
       Note: "Letni wieczor przed domem Fr. Chopina"No: 4596 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1937

Maslinski, Jozef
Inauguracia sezonu na Pobulance. Lato w Nohant.
KWil Wilne 4.X.1937.No: 4597 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1901

Michelis, E. de
L'apotheose de Chopin et un opera original.
La Musique en Suisse, -Neuchatel 1901, nr. 8.No: 4598 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Narusz, W. [Piotr Rytel]
O trzecim koncercie w przerobce. K. Wilkomirskiego.
Mysl Narodowa Warsaw 22.IV.1934, s. 254.No: 4599 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

signed: Narusz, W. [Piotr Rytel] (= Rytel, Piotr)
Z muzyki. W Filharmonii.
ABC (Warszawa) 17.IV.1934, nr. 104.No: 4600 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Natanson, Wojciech
"Lato w Nohant" Jaroslawa Iwaszkiewicza w Teatrze Kameralnym T. II. R.u.
Tygodnik Powszechny, Krakow 9.IX.1945 11/25, s. a.No: 4601 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1901

Neitzel, Otto
Giacomo Orefice's Oper "Chopin"
Signale Berlin 1901, nr. 71.
       Note: Erstaufuhrung in Mailand 25. XI. 1901No: 4602 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Niewiadomski, Stanislaw
Szopen prawdziwy i "Chopin" Oreficego.
KP Warsaw [=?] 28.V.1933, nr. 146.No: 4603 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Olcha, Ant.
Giacomo Orefice.
Kurier Petersburg 17.VI.1904 XXII/23 (1144), s. 12/3.No: 4604 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

signed: (om.) (= ?)
Listy Chopina.
Dziennik Lodzki, Lodz 21.XII.1945, nr. 169, s. 3
       Note: O audycjiNo: 4605 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Opienski, Henryk
Chopin na scenie
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 10.IV.1904, nr. 17 (2321), s. 324.
       Note: [O op. "Chopin, Orefice]; 4 11., s. 323/4.No: 4606 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1929

Opienski, Henryk
Polska tworczosc symfoniczna.
Przeglad Muzyczne (Poznan) 1929 V/6-8, s. 54-55.No: 4607 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

signed: P.J. (= ?)
Muzyka w Radio. "Chopin a Polska Ziemia" (audycja II). [z 29. VI]
Czas (Warszawa) 5.VII.1938.
       Note: Witolda HulewiczaNo: 4608 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1936

Pawlikowski, Michal
Nieznany Kornel Ujejski.
Przeglad Wspolczesny (Warszawa) II. 1936, nr. 2 (166), s. 1-23.
       Note: Z "Dumania Archiwalne"No: 4609 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1902

Prenumerator, [List do Redakcji]. O puscizne duchowa po Chopinie.
Wedrowiec (Warszawa) 8.III.1902 XL/10, s. 187.
       Note: O utworze Noskowskiego "Z zycia"No: 4610 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Reld (Berlin)
Film z tycia Szopena na berlinskim ekranie.
IKC Krakow 10.X.1934.No: 4611 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Heuss, Eduard
Uber die Chopin-Studien von Leopold Godowski
Neue Musikalische Presse". Wien 1904 (?) 12 Jahrg., nr. 16 i d.No: 4612 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1927

Roussel, Henry
Frederic Chopin.
Comoedia, Paris 25.XI.1927.
       Note: Film "La valse de Chopin"No: 4613 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Rytel, Piotr
"Chopin" Opera w 4-eh aktach G. Orefice'go.
Gazeta Warszawska 27.V.1933, nr. 160.No: 4614 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1911

Saradzev, K.S.
Mili Balakirew. Suite pour orchestre. 4 morceaux.
1) Preambule (Etude) 2) Mazourka 3) Intermezzo (Nocturne) 4) Finale (Scherze) de Frederic Chopin. J.G. Zimmermann, Moskwa.
Muzika, Moskwa 8.I.1911, nr. 6, s. 134-135.No: 4615 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Skoluba, M.
Muzyka Chopina a swiat Terpsichory
Gazeta Kaliska, Kalisz 17.VII.1938
Kurjer Polski (Warszawa) 17.VII.1938.No: 4616 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

Kto i kiedy zrozumial Chopina.
Gazeta Kaliska, Kalisz 20.IX.1938.No: 4617 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Stromenger, Karol
Chopin
Gazeta Polska (Warszawa) 27.V.1933. Opera w Teatrze Wielkim w 4-ch aktach G. Oreficego, nr. 141.No: 4618 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1933

Szopski, Felicjan
Z Teatru Wielkiego. Wznowienie op. "Chopin" Oreficego.
Kuryer Warszawski 26.V.1933, nr. 144.No: 4619 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 undated

Tyszkiewicz, Thadee
Melodie inedite de Fr. Chopin transscrite par T ... T ...
Wilno & Kieff. J. Zawadzki. 20, op. 12No: 4620 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

signed: [ue., ] (= ?)
Chopin i Slowacki. Audycja muzyczno-literacka w Teetrze Dolnoslaskim w Jeleniej Gorze.
Pionier, Wroclaw-Lignica 11.X.1945 1/40, s. 1.No: 4621 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1935

Wasilewski, Zygmunt
Norwid
Warszawa 1935, 160.
       Note: Chopin: s. 149No: 4622 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1901

Weryha (Rzym),
"Chopin" : Opera P. Orefice.
Kurier Petersburg 6.XII.1901, XX/47, s. 555.No: 4623 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1934

Wieluch, Doman
Najpiekniejszy pomnik Szopena
Marcholt (Warszawa) 1934, zeszyt 1, s. 144-162.
       Note: O koncercie Jankla w "Panu Tadeuszu" MickiewkzaNo: 4624 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1937

Wiktor, Stan.
Balet Polski w Paryzu.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 5.XII.1937 LXXIX/49 (4066), s. 961/3.No: 4625 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1945

Wilkomirski, Jerzy
Lato w Nohant
Dziennik Lodzki, Lodz 21.X.1945 1/108 (118), s. 4.No: 4626 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1938

signed: L.Z. (= ?)
Mnoho reci o nicom
(Iwaszkiewicovo "Leto w Nohant", v. SND)
Elan Praha 1938, Rocnik VIII.No: 4627 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1936

Zahorska, Stefania
Kronika filmowa. Chopin piewca wolnosci. (Roma)
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 15.III.1936 XIII/11 (643), s. 6.No: 4628 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1904

Zbiorowa : Zycie i prace Jana Karlowicza (1836-1903); Ksiazka zbiorowa wydana staraniem nakladem red.
Wisly, (Warszawa) 1904, 40, S. 2 nl., 379, V.
       Note: Chopin: s. 298, 309, 310No: 4629 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 1921

Zrebowicz, Roman
Prawdy Norwidowe. Chopin.
HZ Warsaw 24.IX.1921, nr. 263, s. 6-8.No: 4630 / .... 5. Critique des oeuvres enumerees

 undated

Zelenski, Wladyslaw
Op. 65 Roma. Parafraza an dwa tematy Fr. Chopina. Preludjum C-moll i Andante z Fantazji na tle poemaku Z. Krasinskiego : Roma; Na orkiestra utw. W ... Z ...
Krakow S. A. Krzytanowski, 5. A. K. 354.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.