Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4255 / .... 2. Prose

 1935

Zytomirski, Eugeniusz
Fryderyk Chopin.
Glos Trybunalski, Piotrkow 17.II.1935.No: 4256 / .... 2. Prose

 undated

Balzac, Honore de
Un homme d'affaires.
[Wspomnienie o Ch. i jego talencie mimicznym]No: 4257 / .... 2. Prose

 undated

Blasco, Ibanez Vincente
Los muertos hablan [Zmarli mowia]
Madrid.No: 4258 / .... 2. Prose

 1914

Bok, Tadeusz
Ballada Szopena i inne nowele
Lodz 1914, Jan Grodek, 80, s. 128.No: 4259 / .... 2. Prose

 1937

Delbruck, Joachim von
Spiel im Moll : ein Chopin-Roman.
1-e wyd.
1919, 8o s. 316, Berlin, Ullstein & Co. 1937, 80, s. 198.No: 4260 / .... 2. Prose

 1927

Delbruck, Joachim von
Keller, G.
Chopin's Levensroman.
Vertaald uit het Duitsch door Mr. G. Keller
Haag 1927, J. Philip Kruseman, 80 s. 192.No: 4261 / .... 2. Prose

 1930

Duneker, Dora
George Sand
Ein Buch der Leidenschaft. Historischer Roman.
Berlin 1930, R. Bong, 30No: 4262 / .... 2. Prose

 1927

Dupuy-Mazuel, Henry
La Valse de l'Adieu
(Une page de la Vie de Frederic Chopin)
Nouvelle, Paris. [W r. 1927 (18. XI.) wystawiono na podstawie tej noweh, w opracowaniu Henry Roussell'a film przez Ste. des Films Historiques, Paris].No: 4263 / .... 2. Prose

 1935

Gryniewska, Romana
Impromptu Szopena
Glos Poranny, Lodz, 23.VI.1935.No: 4264 / .... 2. Prose

 undated

Halpern, Feliks R.
Muzycy iv anegdocie i humor muzyczny.
Lodz, Karol Neumiller, 160, s. 136.No: 4265 / .... 2. Prose

 1938

Crooks, Richard
Heylbut, Rose
Like softest music : Love stories of famous composers.
Introduction by Richard Crooks. (Beethoven, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann, Tschajkowsky' Wagner and Weber)
New York 1938, Crowell, 30 s. 317
       illustr.No: 4266 / .... 2. Prose

 1907

Hreczkosiej,
Z wiejskich pogadanek muzycznych.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) III. 1907, IX/3, s. II.No: 4267 / .... 2. Prose

 1903

Irtieniew, N.
Pamiati Szopena : Weronisia. Na mazurku Szopena des-dur op. 30 No 3. U. A.
Korsakiewicz, Libawa 1903, 30, s. 21, 1 nl.No: 4268 / .... 2. Prose

 1897

Iskra : Marsz zalobny Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 4.X.1897, nr. 42, s. 495-496.No: 4269 / .... 2. Prose

 1926

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Pejzaze sentymentaine
Warsaw 1926, Gebethner i Wolff, 80, s. 207, 1 nl.
       Note: O Chopinie v. s. 82-3. "Wiosna w Paryzu"No: 4270 / .... 2. Prose

 1910

signed: Cezary, Jellenta (= Hirszbaum, Napoleon)
Dzwony Chopina.
Nowa Reforma, Krakow 1910.No: 4271 / .... 2. Prose

 1912

signed: Cezary, Jellenta (= Hirszbaum, Napoleon)
Preludya do wiedzy o Norwidzie.
Rydwan, Krakow, X. 1912, Lt 2, s. 101-109.No: 4272 / .... 2. Prose

 1912

signed: Cezary, Jellenta (= Hirszbaum, Napoleon)
Grajacy szczyt. Studya syntetyczno-krytyczne.
S. A. Krzyzanowski, Krakow 1912, 80, s. 4 nl., 230, 2 rd.No: 4273 / .... 2. Prose

 undated

signed: Cezary, Jellenta (= Hirszbaum, Napoleon)
Cypryan Norwid. Szkic syntezy.
Stanislawow s/a. A. Staudacher 1 Sp.
       160, s. 2 nl., 107, 3 nl.No: 4274 / .... 2. Prose

 1925

signed: Cezary, Jellenta (= Hirszbaum, Napoleon)
Idee muzyczne Cypriana Norwida.
Muzyka (Warszawa) IV-V. VI.1925, nr. 4-5, s. 141-145
Muzyka (Warszawa) IV-V. VI.1925, nr. 6, s. 233-236.No: 4275 / .... 2. Prose

 1934

Kasprowiczowa, Marja
Szopen : (Fragment)
Polska Zbrjna (Warszawa) 27.VI.1934.No: 4276 / .... 2. Prose

 1937

Kiewnarska, Jadwiga
Slawa : Powiesc o Chopinie i George Sand.
Bluszcz (Warszawa) X. 1937.No: 4277 / .... 2. Prose

 1937

Kiewnarska, Jadwiga
Najdziwniejszy z romansow pani Sand : Powiesc. B
Warsaw 23.IV.1937, nr. 16
Powiesc. B. Warszawa 30.IV.1937, nr. 17
Powiesc. B. Warszawa 6.V.1937, nr. 18
Powiesc. B. Warszawa 13.V.1937, nr. 19
Powiesc. B. Warszawa 20.V.1937, nr. 20
Powiesc. B. Warszawa 27.V.1937, nr. 21
Powiesc. B. Warszawa 3.VI.1937, nr. 22
Powiesc. B. Warszawa 10.VI.1937, nr. 23
Powiesc. B. Warszawa 17.VI.1937, nr. 24
Powiesc. B. Warszawa 24.VI.1937, nr. 25
Powiesc. B. Warszawa 1.VII.1937, nr. 26
Powiesc. B. Warszawa 3.VII.1937, nr. 27
Powiesc. B. Warszawa 15.VII.1937, nr. 28
Powiesc. B. Warszawa 22.VII.1937, nr. 29
Powiesc. B. Warszawa 29.VII.1937, nr. 30
Powiesc. B. Warszawa 5.VIII.1937, nr. 31, s. 7-8
       2 portr. i d.No: 4278 / .... 2. Prose

 1938

Klosinska, Hanna
Kawiczki Chopina : Nowela
AS Krakow [=?] 30.I.1938, IV/5, s. 23-24.No: 4279 / .... 2. Prose

 1889

Kruger, August
Chopin oder?. Humoreske.
Neue Musik-Zeitung Stuttgart 1889, X, 19. ~No: 4280 / .... 2. Prose

 1926

Larsen, M.E.
George Sand. Friedrich Chopins Jetzte Liebe.
Roman. Haidenau 1926, Verlagshaus Freya, 80No: 4281 / .... 2. Prose

 1938

Laurence, Jose
Comment Chopin composa la "Valse de l'adieu" : [pod:]
Contes de "l'Echo de Varsovie", EdeV (Warszawa), 31. VIII. & IX. 1938.No: 4282 / .... 2. Prose

 1936

Leutz, Ilse
Die B-moll-Sonate : ein Chopin-Roman.
Berlin 1936, Oestergaard, 80 s. 251.No: 4283 / .... 2. Prose

 1939

Macianski, Leon
Fryderyk Chopin. Quasi una fantasia.
Mysl Narodowa (Warszawa) 23.VII.1939, nr. 31, s. 467-9
Mysl Narodowa (Warszawa) 30.VII.1939, nr. 32, s. 482-4
Mysl Narodowa (Warszawa) 13.VIII.1939, nr. 33, s. 516-7
Mysl Narodowa (Warszawa) 20.VIII.1939, nr. 34, s. 532-3.No: 4284 / .... 2. Prose

 1937

Maine, Basil
Chopin's Duke : an imaginary biography
Musical Opinion, London 1937, Vol. 60, s. 397-398.No: 4285 / .... 2. Prose

 1926

Molnar, Akos
Chopin
Nowela. Swiat Warsaw, 13.XI.1926, s. 14.
       Note: tlum. n.No: 4286 / .... 2. Prose

 1937

Motta, Luigi
Le blanche mano di Chopin.
Il Messagero, Roma, 5.X.1937.No: 4287 / .... 2. Prose

 undated

Nietzsche, Friedrich
Ecce homo.
Leipzig, Insel Verlag, No. 1250, 40, s. 154.No: 4288 / .... 2. Prose

 1909

Staff, Leopold
Nietzsche, Friedrich
Ecce homo. Jak sie staje : kim sie jest.
Przelozyl Leopold Staff.
Warsaw 1909, Nakl. Jakoba Mortkowicza, 30 s. 4 nl., 129, 3 nl.No: 4289 / .... 2. Prose

 1895

Nietzsche, Friedrich
Werke (in 20 Bden.). Bd. 11/111. Menschliches, allzu Menschliches, ein Buch fur freie Geister. Bd. VIII.
Der Fall Wagner, ein Musikantenproblem; C.G. Naumann
Leipzig 1895, 80, 4-te Aufl.No: 4290 / .... 2. Prose

 1899

Nietzsche, Friedrich
Desrousseaux, A-M.
Humain, trop humain.
2-e Od.
Traduit par A-M. Desrousseaux.
Mercure de France, Paris 1899, 160, s. 498.No: 4291 / .... 2. Prose

 1909

Nietzsche, Friedrich
Albert, Henri
Ecce homo, suivi des poesies.
Traduit par Henri Albert 4-e Od
Mercure de France" Paris 1909, 1>60, s. 300.No: 4292 / .... 2. Prose

 1909

Nietzsche, Friedrich
Wedrowiec i jego cien. (Ludzkie, arcyludzkie' czesch druga). [No] 160. Barkarola Chopina.
Warsaw 1909-1910, Jakob Mortkowicz, 30 s. 321.No: 4293 / .... 2. Prose

 1931

Vielatte, Alexandre
Nietzsche, Friedrich
Ecce homo.
3-e Ed.
Trad. d'Alexandre Vielatte
Stock Delamain et Boutelleau, Paris 1931, 160, s. 211.No: 4294 / .... 2. Prose

 1935

Norwid, Cyprian Kamil
Fryderyk Chopin.
Polska Druga, Lodz IV/V, 1935, III/2, s. 1
       1 portr.No: 4295 / .... 2. Prose

 1938

Nowaczynski, Adolf
Awantura niebywala. Fragment z ksiazki "Mlodosc Chopina"
[v. B/a i B/b]
Kronika Polski i Swiata Warsaw 24.XII.1938
Kronika Polski i Swiata Warsaw 1.I.1939, nr. 1, s. 7No: 4296 / .... 2. Prose

 1840

Parandowski, Jan
W sprawie "Olga" Chopin's, opowiesci rosyjskiej, ktora ukazala sie w "Babel" organie Societe des Gens de Lettres, Bruxelles et Leipzig
naki. Melior, Cano et Cie. 1840 r. Tom III s. 352-373.
      Artykul w:
Pamiatnik Warszawski, Warszawa, IV. 1930, s. 45.
      Replika L. Binentaln:
Binental, L.: Pamietnik Warszawski, Warszawa V. 1930
       Note: wyjasnienie, te prawdopodobnie Jean Marie Chopin jest autorem "Olgi"No: 4297 / .... 2. Prose

 1939

Paszkiewicz, Mieczyslaw
Nokturn Chopina.
Glos Lubelski, Lublin, 6.VIII.1939.No: 4298 / .... 2. Prose

 1904

Piatkowska, Ignacja
Preludjum Szopena. Szkic powiesciowy.
Tygodnik Polski (Warszawa) 1904, 30, s. 66. Bezplatny dodatek do TP.No: 4299 / .... 2. Prose

 1926

Pienkowski, Stanislaw
Dusza narodu z "Maski zycia"
Warsaw 1926, Pruszynski. Niklewicz 1 S-ka.No: 4300 / .... 2. Prose

 1909

Pienkowski, Stanislaw
Poematy proza
Krakow 1909.No: 4301 / .... 2. Prose

 1921

Pienkowski, Stanislaw
Sopen i Nicse. K'm psichologijata na individuuma
Vezni Filosofsko-Kritoceska Serij a No 4.
Sofija 1921, Pecatica "Svetlina, 8o.No: 4302 / .... 2. Prose

 1929

Pienkowski, Stanislaw
Chopin a narod. Napaal Stanislav Przybyszewsky. Prelozil R.J. Vouka
Praha 1929, (Statny tiskarna), 80, s. 35, 3 nl.No: 4303 / .... 2. Prose

 1929

Pienkowski, Stanislaw
Fortepian Szopena.
Muzyka (Warszawa) 20.X.1929, VI/10, s. 420.No: 4304 / .... 2. Prose

 1930

Pienkowski, Stanislaw
Laskowna, Aleksandra
Fragmenty z odczytu "Szopen a narod"
Wybrais Aleksandra LaskOwna.
IKC Krakow, 20.I.1930, nr. 15.No: 4305 / .... 2. Prose

 1861

Rappaport, Zenon
Pozor czesto zdradza. Szkic.
[O wypadku w podrozy Chopina do Anglii w towarzystwie kata miasta Paryza.]
W : "Pamiatniki Wampira czyli Wampir w owietie artystyczno-literackim"
Warszawa 1861, A. Lewinski, 8o, s. 137-141.No: 4306 / .... 2. Prose

 1912

Rappoldi, Laura
Preludin Chopina. [Objasnienia literackie]
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP) 1912.
       Tlum. na rosyjski i publik. wNo: 4307 / .... 2. Prose

 1933

Rey, Rita
Ballada
IKC Krakow, 26.VI.1933, nr. 75.No: 4308 / .... 2. Prose

 1929

Reynaud, Jean Charles
La valse de l'Adieu. Une page de la vie de Chopin. Roman inspire du celebre film de Henry Roussell.
Paris 1929, Jules Tallander, 80, s. 78.No: 4309 / .... 2. Prose

 1937

Richter, H.
Drei Fraun um Chopin.
Leipzig 1937, Koehler & Amelang, 36No: 4310 / .... 2. Prose

 1939

Richter, H.
Tarnowski, Marcel
Trzy kobiety : Powiesc o Chopinie.
Przeklad Marcelego Tarnowskiego.
Warsaw [1939], wyd. Nowa Powiesc, 30 s. 297, 11.No: 4311 / .... 2. Prose

 undated

Rusiner, Michal
Ziemia mlodem pachnaca. Powiesc.No: 4312 / .... 2. Prose

 undated

Rymsza, Stanislaw
Milosc i lzy w zyciu Szopena
Warsaw, Wyd. Uniwersum, 160, s. 63.No: 4313 / .... 2. Prose

 1842

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Un hiver a Majorque
Paris 1842, Hippolite Souverain, 1 vol. 30No: 4314 / .... 2. Prose

 1843

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Un hiver a Majorque.
Paris 1843, Calmann Levy, 1 vol. 30, s. 183.No: 4315 / .... 2. Prose

 1846

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Lucrezia Floriani.
Le Courrier Francais, Paris, 26. 41. 1846 i n.
       Note: feljetonNo: 4316 / .... 2. Prose

 1846

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Lucrezia Fioriani
Bruxelles 1846, Alphonse Lebegue et Sacre Fils, 160.~No: 4317 / .... 2. Prose

 1854

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Histoire de ma vie
Paris 1854, Calmann Levy; 4 vol. 8o.No: 4318 / .... 2. Prose

 1855

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Voyage a Majorque
Paris [1855], Ed. J. Hetzel, 30~No: 4319 / .... 2. Prose

 1906

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Journal intime de George Sand
Paris 1906, Calmann Levy; 1926, 80No: 4320 / .... 2. Prose

 1882

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Correspondance 1812-1876
Paris 1882-1884, Calmann Levy, 6 vol. 3"No: 4321 / .... 2. Prose

 undated

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Mon compagnon du tour de France
Paris, s/a.No: 4322 / .... 2. Prose

 undated

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Impressions et souvenirs.
Paris, s/a.No: 4323 / .... 2. Prose

 undated

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Dernieres pages.
Paris, s/a.No: 4324 / .... 2. Prose

 undated

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Lucrezia Fioriani
Paris, sa, Calmann Levy, (nouv. ed.) 40, s. 72.No: 4325 / .... 2. Prose

 1887

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Consuelo
SPetersburg 1887, E. Wistelius, 30, 2 t., s. 228; 228.
       Note: Ros. wyd. w tlum. P. Letniow'a.No: 4326 / .... 2. Prose

 1928

signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Le Berry de George Sand
Paris 1928, Albert Morance, 8o, ill, 2-e ed. s. 244.No: 4327 / .... 2. Prose

 1932

Alomar, Gabriel
Estelrich, Pedro
signed: Sand, George (= Dudevant, Aurore / 1804-1876)
Un invierno en Mallorca.
Nueva (2-a) ed.
Trad. y anotado por Pedro Estelrich
Con un prologo de Gabriel Alomar.
Palma de Mallorca 1932, JosO Tous, 3, LXIX, 1 al., s. 244, 10 11.No: 4328 / .... 2. Prose

 1937

Siber, Julius / Prof. Dr.
Gastmahl der Schatten
Ein Roman von einer polnischen Allerseelennacht und Friedrich Chopin.
Wurzburg 1937, Paul Scheiner, 30, s. 179.No: 4329 / .... 2. Prose

 1937

Siber, Julius
Das Gastmahl der Schatten
Ein Roman von einer polnischen Allerseelennacht und Friedrich Chopin.
Leipzig, T. Volkmar; Wien, Dr. Franz Hain, 1937, 30 s. 179, 1 nl.No: 4330 / .... 2. Prose

 1917

Sydow, Bronislaw Edward
Nocturno de Chopin.
Silueta Magazine, Santiago de Chile, IX. 1917.No: 4331 / .... 2. Prose

 1937

Szafirowna, J.
Fortepian Chopina. [Praca odznaczona dyplomem uznania na konkursie Instytutu Fryderyka Chopina na dzielko popularne o Chopinie. Nie publikowane]. 1937.
-No: 4332 / .... 2. Prose

 1937

Swiderska, Alina
Poeta tonow. [Praca odznaczona dyplomem uznania na konkursie Instytutu Fryderyka Chopina na dzielko pepularne o Chopinie. Nie publikowane.]. 1937.
-No: 4333 / .... 2. Prose

 1941

Teutschert, Roland
Musikerbrevier : Nachdenklisches und Ergotzliches aus dem Reich der Musik.
Wien 1941, Wilhelm Frick, 30 s. 311, 1 rd.
       Mit 200 AbbNo: 4334 / .... 2. Prose

 1937

Thornberg, Leon
A bitter glory : a novel of the life of Chopin
New York 1937, Lee Furman, 12, s. 256
      (Series: Green Circle Books)No: 4335 / .... 2. Prose

 1900

Tolstoj, L.L. [Syn] [Lew L'wowicz]
Preludja Szopena i drugije razkazy
Moskwa 1900, J. Kuszncrow, 30 s. 139, 1 nl.No: 4336 / .... 2. Prose

 1898

Thal, Wilhelm
Tolstoj, Leo L. (Sohn)
Ein Praludium Chopins.
Deutsch v. Wilhelm Thal
Berlin 1898, E. Steinitz, 30 " s. 96
      2-e Auflage:
Berlin, 1901, Kaspary
      3-e:
Berlin 1902, Globus Verlag.No: 4337 / .... 2. Prose

 1901

Gurschow, C. von
Tolstoj, L.L. / Graf
Chopin Prelude.
Uebersetzung v. C. v. Gurschow.
Leipzig 1901, W. Fiedler, 30 s. 79.No: 4338 / .... 2. Prose

 1877

Tretiak, Jozef
Mazurek Szopena.
Nowela. Lwow 1877, Nakl. Red. "Kroniki Codziennej, 160, s. 126.~No: 4339 / .... 2. Prose

 1937

Wasylewski, Stanislaw
Koncert Chopinowski w Paryzu : W ksiazce Jul. Balicki i Stan. Maykowski pt. "Okne na Swiat"
LwOw 1937, Wyd. Zakl. Narodowego im. Ossolifoskich, 80No: 4340 / .... 2. Prose

 1941

Weber, Walter
Kurze Erzahlungen. 2. Teil. 200 Erzahlungen No 133 Wenn zwei dasselbe tun, s. 25.
Wolfenbuttel 1941, Heckners Verlag, 30No: 4341 / .... 2. Prose

 1916

Wicherkiewiczowa, Maria z Slawskich
Palac Dzialynskich w Poznaniu.
Poznan 1916 8o, s 38, 2 nl.No: 4342 / .... 2. Prose

 undated

Wotowski, St. A.
George Sand (Aurora Dudevant). Kobieta nieposkromlonych namiatnosci. Ostatnia. milosc w tyciu Chopina.
Warsaw s.a. Nakl. Drukarni Teatralnej F. Syrewicza i S-ki. 30, s. 127
       1 portr.No: 4343 / .... 2. Prose

 1926

Wyhowska, Wanda
Koncert Chopina.
Gazeta Bydgoska, Bydgoszcz. 16.IV.1926.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.