Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 4014 / .... 1. Poesie et melodrame

 1850

[Stirling, Jane W. ]
In memory of Chopin.
Lady's Companion, London 9.XI.1850.No: 4015 / .... 1. Poesie et melodrame

 1904

In memory of Chopin.
      w:
Mieczyslaw Karlowicz: Niewydane dotychezas Pamiatki po Chopinie Warsaw 1904, s. 386.No: 4016 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mieczyslaw, Karlowicz (Tlum)
[Frederic Chopin]
Pamieci Chopina. - w tym samym: s. 287.No: 4017 / .... 1. Poesie et melodrame

 1903

Strofy jesienne : m. i. Mazurek Chopina na s. 122.
Krakow 1903. Gebethner i Spolka
       Mit 240 s. 130.No: 4018 / .... 1. Poesie et melodrame

 1928

Kto policzy te obrazki?
Warsaw 1928. M. Arct, 30 s. 20 nl.
       Note: [wyd. dla dzieci]No: 4019 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

List Fryderyka Szopena do melomanow warszawskich.
Mucha (Warszawa) 4.III.1932, nr. 10.No: 4020 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

d'Ardeschah, Jean-Paul
Chopin : Nocturnes. Improvisationen von d'Astarte d'Ardeschah in Verehrung
Leipzig s/a. Breitkopf & Hartel, s. 30.
       Note: Improw. do Nokturnu fis-moll op. 48; E-dur op. 62. No. 2; C-moll op. 48 No iI.No: 4021 / .... 1. Poesie et melodrame

 1901

Autor "Strof", Mazurek Szopena.
Biesiada Literacka (Warszawa) 5.X.1901 LII/42 (1345), s. 306.No: 4022 / .... 1. Poesie et melodrame

 1941

Balinski, Stanislaw
Ojczyzna Chopina. W tomie wierszy "Wielka podroz"
Londyn 1941. M. I. Kolin, s. 86, 16o.No: 4023 / .... 1. Poesie et melodrame

 1944

Balinski, Stanislaw
Olczyzna Szopena.
Odrodzenie, Lublin 3.IX.1944 1/1, s. 4.No: 4024 / .... 1. Poesie et melodrame

 1933

Bartnicka, Stanislawa
Ogrod Szopena w Zelazowej Woli
Kobieta w Swiecie i w Domu (Warszawa) 1.XI.1933, nr. 21, s. 18
       2 illust.No: 4024a / .... 1. Poesie et melodrame

 1912

Beltracchi, Giovanni (1869-1942)
La zolla di Chopin
A fior di silenzio, Milano 1912 Baldini e Castoldi, 160, s. 49-51.No: 4025 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Belza, Wladyslaw
Szopenowi
Ziarno (Warszawa) 19.II.1910, nr. 8, s. 150.No: 4026 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

signed: b/t (= ?)
[Z albumu Julji z Ostrowskich Tomaszewskiej, uczennicy Mikuli'ego' shynnej wykonawczyni utworow Chopina]
Biesiada Literacka (Warszawa) 3.X.1899 XLVIII/42 (1243), s. 307.No: 4027 / .... 1. Poesie et melodrame

 1921

Bennett, Arnold
Lanoire, Maurice
Amour profane Amour sacre
Traduit de l'anglais par Maurice Lanoire
Paris 1921. Bernard Granet, 30, s. 307, 5 nl.No: 4028 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Bochenski, Tadeusz
Chopin
Pion (Warszawa) 28.I.1937, nr. 4, s. 3.No: 4029 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Bogdanowicz, Edmund (Botydar)
Preludjum : senza fine ...
Kuryer Warszawski 20.II.1910, ar 51.No: 4030 / .... 1. Poesie et melodrame

 1936

Boguslawski, Antoni (1889)
Szopen u Radziwilla.
Wiarus (Warszawa) 30.VI.1936, s. 529.No: 4031 / .... 1. Poesie et melodrame

 1928

Boguslawski, Antoni (1889)
Chopin u Radziwilla.
Warsaw 14.XI.1928 CVI/313, s. 7.No: 4032 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Boguslawski, Antoni (1889)
Szopen u Radziwilla : [na str. 57-58 w] Antologia 120 poetow. Wiersze na obchody i uroczystosci zebral Adam Galiaski.
Lodz b/r. 5. Seipelt, s. 355 30No: 4033 / .... 1. Poesie et melodrame

 1925

Borst, A.E.
Interpretacje slowne i melodeklamacyjne na tle utworow muzycznych Chopina.
Torun 1925, 30, s. 16.No: 4034 / .... 1. Poesie et melodrame

 1902

Bozydar,
Do mojego mazurka : Maryi Konopnickiej.
Wedrowiec (Warszawa) 1902, nr. 19, s. 373-374.No: 4035 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Bozymir,
Przed pomnikiem Chopina.
Kuryer Warszawski 20. IIL 1910, nr. 51.No: 4036 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Bozymir,
Pomnili Chopins : Z cyklu "Warszawa .
Kuryer Warszawski 14.XI.1926, nr. 313, s. 9.No: 4037 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Bohm, Friedrich F.
Chopin : Romanzen-Zyklus.
Tetschen 1934, Koschler.No: 4038 / .... 1. Poesie et melodrame

 1935

Bohm, Friedrich F.
Frederic Chopin, der polnische Tonmeister und 6 Prosastocke.
Tetschen 1935, G. Jager i K. 2-e Aufl., 30, s. 28.No: 4039 / .... 1. Poesie et melodrame

 1917

Brancour, Rene
A la musique de Chopin.
Le treizieme Nocturne. Sur la tombe de Chopin. 3 poemes dites par Mme Louise Solvan le 28.III.1917 a la conference de M. Brancour a Parts.
-No: 4040 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Bredow, M.
Melancholie : Melodie tire de la Fantaisie-Impromptu op. 63 de Fr. Chopin, arrangement pour chant et piano de M. B
Leipzig-Moskwa, P. Jurgenson.No: 4041 / .... 1. Poesie et melodrame

 1880

Broniec, Bronislaw
Nokturna Szopena. (Wiersz ofiarowany pannie Zofji Cybulskiej).-W "Poezje" Bronislawa Bronca
Paryz 1880, Druk K. Zabiehy, 80, s. 4 nl., 60.No: 4042 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Broniewski, Wladyslaw
Mazurek Szopena
PZ Lodz [=?] 7. IX, 1945.No: 4043 / .... 1. Poesie et melodrame

 1901

Bukowinski [Bunowinski], Wladyslaw
Przy dzwiekach Marsza
Chopina.-, nr. XI, na s. 175-180
       Note: zbioru: "Na przelomie. Nowe wiersze." (1901 - 1911) Warsaw 1911, Bibliot. "Sfinksa, t. VII, 30No: 4044 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

Bukowinski [Bunowinski], Wladyslaw
Przy dzwiekach marsza Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 11.XI.1911, nr. . 45, s. 387.No: 4045 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Chojecki, Edmund
List wierszem pisany do Chopina.
[v. M. Karlowicz: Niewydane dotychezas pamiatki po Chopinie. s. 284-6].No: 4046 / .... 1. Poesie et melodrame

 1904

Chopin, Mikolaj
"Dans l'age des plaisirs ... " Do syns Fryderyks w liscie z 7.IX.1834.
Tlum. Miecz. Karlowicza w jego: "Niewydane dotychezas pamigtki po Chopinie"
Warsaw 1904, s. 115.No: 4047 / .... 1. Poesie et melodrame

 1836

Chopin, Mikolaj
"Drukowales, prawda' ale ... " Do syna Fryderyks w liscie z 9.V.1836.
-
       Note: P. M. Karlowicz: "Niewydane s. 147No: 4048 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Claretie, Leo
A Chopin : Ode dite par Mme. G. de Perny le 19.V.1910, au concert Georges Hesse, a Paris.
-No: 4048a / .... 1. Poesie et melodrame

 1939

Colacino, Clemente
Chopin
W: "La Casa dell'Anima, Liriche, Napoli 1939, s. 87-83.No: 4049 / .... 1. Poesie et melodrame

 1933

Colom, Guillermo (Barcelona)
Chopin : Wiersz okolicznosciowy, wygloszony na festiwalu chopinowskim w Palma de Mallorca, w r. 1933.
-No: 4050 / .... 1. Poesie et melodrame

 1903

Dehmel, Richard
Neuer Text zu Chopin's Grabgesang an Polen "Evas Klage"
Die Musik, Berlin-Leipzig IX. 1903, III/24, s. 414-5.No: 4051 / .... 1. Poesie et melodrame

 1924

Delarne-Madrus, Lucie
[Recytowala 19.X.1924 awe poematy na czesc Chopina na obchodzie na cmentarzu Pere Lachaise w Paryzu]
-No: 4052 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Dmuszewski, Ludwik Adam
Kantata na glosy meskie z towarzyszenicm gitary. Napisana na pozegnanie odjezdajacego Fryderyks Chopina' z muzyka Jozefa Eisnera' odopiewana przez przyjaciol Chopina w dniu 2. listopada 1830 r. przy rogatkach Wolskich.
[Hoes. 1, s. 255]No: 4053 / .... 1. Poesie et melodrame

 1843

Dmuszewski, Ludwik Adam
[Wiersz do pianistki Roheny Laidlaw]
Trzeci Maj - Paryz, 15.IV.1843.~No: 4054 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Dobrowolski, Adam
Fryderyk Chopin.
[v. Zukowski, O. M.: Chopin w 3wietle poezji polskiej. s. 112-3].No: 4055 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Dobrowolski, Stanislaw Ryszard
Odeiscie Fryderyka. (1940)
Polska Zbrojna, Lodz, 17.X.1945 1/223, s. 5.No: 4056 / .... 1. Poesie et melodrame

 1946

Durmaj, Stefan
Ten obraz
Gazeta Ludowa (Warszawa) 27.I.1946, 11/27, s. 4.No: 4057 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Dynowska, Marja
Nasze rocznice : Wybor poezji i prozy na obchody narodowe.
Wyd. II, zmienione i powiekszone'
Krakow [1930], Tow. Szkol Ludowych, 8o, s. 214, 2 nl.No: 4058 / .... 1. Poesie et melodrame

 1915

Eulenburg, Herbert
An das Herz Chopins. "Brusseler Ztg."
Bruxelles, 27.VII.1915, nr. 308.No: 4059 / .... 1. Poesie et melodrame

 1938

Fernandez, Ardavin Luis
(Madrid Junio 1938). El Cisne de Polonia.
La Nacion, Buenos Aires, 31.VIII.1938.
       Note: Edicion dominical p. 2. Ilustracion de Juan Carlos Huerco.No: 4060 / .... 1. Poesie et melodrame

 1849

Fisch, Zenon
Cisza
Biblioteka Warszawska Warsaw XII.1849, t. IV. s. 561.No: 4060a / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Franci, Arturo
Tlumaczenic 16 picsni, op. 74, Fr. Chopina, z niemieckiego.No: 4061 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

signed: G.G. (= ?)
Walc Szopena. Wiersz rosyj ski.No: 4062 / .... 1. Poesie et melodrame

 1931

Ganche, Edouard
Louange a Frederic Chopin.
1931No: 4063 / .... 1. Poesie et melodrame

 1891

Gawalewicz, Marjan
Wiersz zaimprowizowany bez tytulu' umieszczony na portrecie Chopina' gdy w r. 1891 wraz z Ah. Polinskim i innymi prowadzilo sie w Zelazowej Woli pierwsze rozmowy w sprawie Muzeum Chopina w domku rodzicielskim
Wedrowiec (Warszawa) 2.VI.1891, nr. 46, s. 101.No: 4064 / .... 1. Poesie et melodrame

 1908

Gembicki, Feliks
Chopin
Lechita (Warszawa), 31.VI.1908, nr. 31 (1694), s. 84.No: 4065 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Gilder, Richard Watson
Chopin : (?) ["beautiful poem on Chopin"]
Charles Phillips: Paderewski, s. 139No: 4066 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Gliszczynski, Artur
Wiersz okolicznosciowy bez tytulu
Chwila Ilustrowana (Warszawa) 22.II.1910, Rok 1, s. 1.No: 4067 / .... 1. Poesie et melodrame

 1830

Gladkowska, Konstanej A.
2 wiersze polegnalne wpissne do albumu Fryderyka Chopina w dniu 25.X.1830 przed wyjazdem z Warszawy.
-No: 4067a / .... 1. Poesie et melodrame

 1946

Golinski, Leszek
Wierzba nad Chopinem
Arkona, Bydgoszcz, III.1946, nr. 5, s. 9.No: 4068 / .... 1. Poesie et melodrame

 1902

signed: Gorcz Bol (= Gorczynski, Boleslaw)
Pamieci Szopena
Ziarno (Warszawa), 6.II.1902, s. 153.No: 4069 / .... 1. Poesie et melodrame

 1900

signed: K.H. (= ?)
Nokturn Chopina.
Biesiada Literacka (Warszawa) 10.XI.1900, L/47 (1298), s. 406
       illustr. s. 407.No: 4070 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Harler,
En ecoutant Chopin
Comoedia, Paris, 14.XI.1926.No: 4071 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Herbaczewski, B. Szczesny
Szczesny : Melodeklamacie do muzyki Chopina : 1. Biogoslawiona badz. Nocturno G-moll op. 37; 2. Harfo zlotostruna. Nocturna 11-dur op. 32; 3. Moj ogrod. Preludyum ap. 28 Amali; 4. Sioneczna jatxi. Preludyum op. 28, As-dur 5. Rote. Preludjum op. 28, C-dur
Warsaw s/a. Nakl. Kazimierza Idzikowskiega.No: 4072 / .... 1. Poesie et melodrame

 1938

Hertz, Jan Adolf
"Preludium", proza paetycka wygloszana 7.III.1938 na wieczorze Taw. Literatow i Dziennikarzy Polskich w Warszawie, w STM.
-No: 4073 / .... 1. Poesie et melodrame

 1873

Hiller, Ferdinand
Rymawane przez niega "epizody wyluszczajece tresc paetycka i znaczenie" Iv. Szulc : Fr. Szopen
Poznan 1873, s. 149
       Note: Marsza zal. op. 35.
       Note: Etiudy op. 10, nr 10 as-dur
       Note: Mazurka ap. 7, nr 1 b-dur
       Note: Mazurka op. 7, nr 3, f-mal (czy op. 63/2?)
       Note: Nokturna op. 15, nr 2 fis-dur
       Note: Walca op. 64 ( nr 1 des-dur
       Note: Impromptu ap. 29, asdur
       Note: Polaneza ap. 26, nr 1, cis-mal
       Note: i deklamawane na kancercie Hillera ku czci Chopina w Dusseldorfje, dn. 3.XI.1849 r. da: Preludium op. 28 nr 4 e-mol
       Note: Walca ap. 64, nr 2, cis-mol
       Note: v. Hiller~: Aus d. Tonleben unserer ZeitNo: 4073a / .... 1. Poesie et melodrame

 1928

Hulewicz, Witold (1895-1941)
Chopin : W "Sanety instrumentalne"
Warszawa 1928, Ksiegarnia F. Hoesicka, s. 67.No: 4074 / .... 1. Poesie et melodrame

 1922

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Spotkanie
W "Pawrot da Europy" Warsaw 1922 F. Hoesick, [1923?].No: 4075 / .... 1. Poesie et melodrame

 1929

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Spotkanie
W "Wiersze wybrane". Warsaw 1929, F. Haesick, 80No: 4076 / .... 1. Poesie et melodrame

 1938

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Spotkanie
W "Wiersze wybrane, Warsaw 1938, J. Przewarski, 80, s. 242.No: 4077 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
J. Prelud E-moll Chopina. Ku czci Chopina.
Swiat (Warszawa) 19.II.1910 [No spec.] s. 6.No: 4078 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Jakobczyk, Henryk
Seren Szopena.
Wici, Lodz, 28.X.1945, 11/27, (36), s. 4.No: 4079 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Jankowski, Jozef
Preludjum E-moll op. 28 nr 4
s. 70 Z motywow Chopina. s. 105.
       Note: v. Zukowski: Chopin w swietle poezji palskiejNo: 4080 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Jankowski, Jozef
Z motywow Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 23.X.1899, nr. 41, s. 478.No: 4081 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Janoszanka, Lwichalina
Koncert Paderewskiego.
Kalendarz Br. Alberta, Krakow 1934.No: 4082 / .... 1. Poesie et melodrame

 1893

Jastrzebiec, Kazimierz
Preludjum Chopin'a (E-mol)
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 3.VI.1893, nr. 22, s. 257.No: 4083 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Jastrzebiec, Kazimierz
Nokturn Chopina : s. 83
[v. Zukowski: Chopin w swietle poezji polsk.].No: 4084 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Jastrzebiec, Kazimierz
Do Chopina : s. 108-109
[v. Zukowski: Chopin w swietle pozezji polsk.].No: 4085 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

signed: Kal I (= Kalinowski, Kazimierz)
Preludjum
Ziarno (Warszawa), 19.II.1910, nr. 5, s. 249.No: 4086 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

signed: Kal I (= Kalinowski, Kazimierz)
Preludjum z cyklu "W szara godzine"
Ziarno (Warszawa) 22.VII.1910, nr. 30.No: 4087 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kalbeck, Max
Tlumaczyl piesni Chopina w wydaniu : C.F. Peters, Lipsk, p.t. Chopin's Polnische Lieder.No: 4088 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Kalinowski, Kazimierz
Polonez : Paderewskiemu.
Ziarno (Warszawa), 22.VII.1910, nr. 30.No: 4088a / .... 1. Poesie et melodrame

 1946

Kamienska, Anna
Szopen na bruku.
Kuznica, Lodz, 9.IX.1946, 11/35, s. 4.No: 4089 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kania, Em.
Czyjat wina? Mazurek op. 50 No 2, s. 60-61
[p. Zukowski : Chopin]No: 4090 / .... 1. Poesie et melodrame

 1849

Kaplinski, Seweryn
Na smierc Chopina
Biblioteka Warszawska Warsaw XII.1849.No: 4091 / .... 1. Poesie et melodrame

 1925

Kaplinski, Seweryn
Na smierc Szopena
Opienski: Chopin, Lwow-Warszawa 1925, s. 127-128.No: 4092 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Kaplinski, Seweryn
Na smierc Szopena
Zespol Mandolinowy, Katowice, X.1932, 1/2, s. 5-6.No: 4093 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Karpacki, Bogdan
Marsz po prochnie : Poezyj tom 1. na s. 15 -19: Imprawizacja Szopena
Warsaw 1932, Ksieg. Marjana Hasklera, 160, S. 51.No: 4094 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Karpacki, Bogdan
Improwizacja Szopena
Kurier Warszawski, 193.~No: 4095 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Karpacki, Bogdan
Nokturno Szopena.
Kurier Warszawski. ?No: 4096 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Karwicki,
Marsz talobny : Pamieci Szopena : na s. 31-35. Jednodniowki.
Leon Idzikowski, Kijow, 80, s. 107
       illustr.No: 4097 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Kasprowicz, Jan
Pamieci Chopina.
Goniec Nadwislanski, Dod. swiateczny - Grudziadz, 17.X.1937, nr. 41, s. 2.No: 4098 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Kasprowicz, Jan
Pamieci Chopina.
Gozniec Narodowy, Poznan, 17.X.1937.No: 4099 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kolakowski, Klemens
Opuszczona : Mazurek ap. 68, No 2., s. 56-57
(p. Zukawski: Chopin)No: 4100 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kolakowski, Klemens
Po pogroinie : Nokturn ap. 55, No 1, 5 79-81
(p. Zukawski: Chopin)No: 4101 / .... 1. Poesie et melodrame

 1888

Konopnicka, Marja
W rocznice
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 5.III.1888, nr. 270, s. 130-131.No: 4102 / .... 1. Poesie et melodrame

 1902

Konopnicka, Marja
Preludjum : Nokturn
Wedrowiec (Warszawa) 10.V.1902, XL/19, s. 369.No: 4103 / .... 1. Poesie et melodrame

 1903

Z mcijej ksiegi.
Tom V: "Z Albumu Szopena"
Warszawa 1903, Gebethner i Wolff.
       Note: W rocznice Szopena s. 203-204
       Note: Preludiuni s. 173-174
       Note: Nokturn s. 175-176No: 4104 / .... 1. Poesie et melodrame

 1925

Konopnicka, Marja
Polonez Szopenowski : wiersz nieznany, napisany w dniu 21.VII.1902 w Marienbadzie, w dniu wmurowania tablicy pamietkowej.
Muzyka (Warszawa) XI-XII.1925. Rak II s. 11-12. p.
       Note: tet praci Julji Dicksteinowny: Marja Konopnicka, Dzieje natchnieh i myslli.No: 4105 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Konopnicka, Marja
Nokturn Chopina. Preludjum Chopina.
Biesiada Literacka (Warszawa) 12.III.1910, nr. 11 (1778), s. 214.No: 4106 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Konopnicka, Marja
Preludjum Chopina, s. 74. Nokturn Chopina, s. 82. W rocznice Chopina, s. 110.
[v. Zukowski: Chopin w. tw. p. 1910].No: 4107 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Konopnicka, Marja
W rocznice Szopena.
Warszawianka (Warszawa) 15.XI.1926, nr. 310, s. 3.No: 4108 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Konopnicka, Marja
W rocznice Szopena.
Zespol Mandolinowy, Katowice, XI.1932 1/3, s. 6.No: 4109 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Szopenowi
      w:
Mowia wieki. Czesc III, s. 347
       Note: v. Jul. Balicki i St. MaykawskiNo: 4110 / .... 1. Poesie et melodrame

 1894

Kosminski, Pawel
Z motywow Chopina. Preludjum.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.X.1894, ar 251 (42), s. 243No: 4111 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kosminski, Pawel
Mazurek Chopins, s. 64.
O grajte mi, s. 77-78.
       Note: v. Zukowski: Chopin w tw. p. p.No: 4112 / .... 1. Poesie et melodrame

 1891

Kotarbinski, M.
Fr. Chopin. Marzenie (Prelud. op. 28 nr 7) W "Ulubione piesni na jeden glas mezzosopranowy", zebr. p. P. Maszynskiego.
Warsaw 1891. Gebethner i Wolff.No: 4113 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Kozlowski, Konstanty
Polny kwiatek.
Mazurek op. 24, nr. 3.
       Note: v. Zukowski: Chopin w tw, p. p. s. 47No: 4114 / .... 1. Poesie et melodrame

 1830

Kozmian, Stanislaw
Wiersz potegnalny napiaany XI.1830 z pawodu wyjazdu Chopina z Warszawy
Byl to jeden z pierwszych wierszy publikawanych przez K.
-No: 4115 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Krolinski, Kazimierz
Z wigilijnych snien.
(Na matywach marsza talabnego Chopina)
[v. Zukowski: Chopin w sw. p. p. s. 95-96].No: 4116 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Krumlowski, Konstanty
Polny kwiatek. Mazurek op. 24, nr 3.
[v. Zukowski: Chopin w sw. p. p. s. 47].No: 4117 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Kubalik, Czeslaw
Rece Szopena.
Zdraje, Poznan 1.IV.1945 1/1, s. 14.No: 4117a / .... 1. Poesie et melodrame

 1944

Kubalik, Czeslaw
Rece Szopena.
W zb. "Glod przesytu, Poznan lipier 1944. Nakl. autora.
       Note: Z cyklu "Fantastyka".No: 4118 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Lec, Stanislaw Jerzy
Szopen (1933)
R Lodz [=?] 21.X.1945 11/227 (307).No: 4119 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Lichine, G.
Nocturne de F. Chopin op. 9. No. 2 paroles russes et francaises de G.L.; -; paroles italiennes de E. Calsciani "La Lyre francaise"
SPetersburg-Moscou s.a. L.G. Zimmermann.
       Note: Z 6447.No: 4120 / .... 1. Poesie et melodrame

 1889

Lieder, Waclaw
Poezye poswiecone Jul. Slowackiemu, Fr. Chopin o w i, Art. Grottgerowi; trzem bogom.
Krakow 1889. Nakl. poety
       Mit 80, s.a., s. 2 nl. 284.No: 4121 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Ligocki, Edward
Ziota Choragiew "Pana Tadeusza", Czesc II. Szopen w Paryzu. 29 listopada 1831. Piesn V, fragment 1.; Panu Prezydentowi I.J. Paderewskiemu.
Kuryer Warszawski XI. 1937/8.No: 4121a / .... 1. Poesie et melodrame

 1941

Ligocki, Edward
Ziota Choragiew
Pana. Tadeusza, Czesc II.
      I-e wydanie:
Londyn 1941. Nakl. Ministerstwa Spraw Waiskowych, 160, s. 18. (5000 egz.).No: 4121b / .... 1. Poesie et melodrame

 1943

Ligocki, Edward
Ziota Choragiew
Pana. Tadeusza"
II-e wyd.
London - Edinburg - Toronto 1943. Thomas Nelson and Company, 16o, s. 18 New York.No: 4122 / .... 1. Poesie et melodrame

 1913

Lubeckt, Kazimierz
Oda o muzyce i Chopinie.
Polskie Ody Naradowe, Krakow 1913, "Czas, 80 s. 70.No: 4123 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Laszczynski, Witold
F. Chopin : Polonez.
W pol-wiekowa rocznice zgonu. Wedrowiec (Warszawa) 1.X.1899, nr. 41, s. 803.No: 4124 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Laszczynski, Witold
F. Chopin : Polonez.
Tygodnik Polski (Warszawa) 29.X.1899, nr. 42, s. 858.No: 4125 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Laszczynski, Witold
Polonez Chopina.
[v. s. 84-87 Zukowski: Chopin w swietle poezji Polskiej].No: 4126 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

Laszczynski, Witold
7-e preludjum op. 28 i Polonez A-dur op. 40 nr 1
Podlotyl pod muzyka F. Starczewski.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) VII-ViII. 1911 XIIINo: 4127 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Lopalewski, Tadeusz
Chopin u Mickiewicza.
Dziennik Lodzki, 17.X.1945. W 96 rocznie zgonu Fryderyka Chopina.No: 4128 / .... 1. Poesie et melodrame

 1927

Makuszynski, Kornel
Szopen do Ojczyzny wracajacy'
(wyjatek z poematu)
Muzyka (Warszawa) 1. 1927 IV/1, s. 3.No: 4129 / .... 1. Poesie et melodrame

 1928

Maszynski, Piotr
Ku czci Szopena.
Pamiatnik II. Zjazdu Zwiazku Pomorskich Kol Spiew. w Taruniu V. 1928, s. 15.No: 4130 / .... 1. Poesie et melodrame

 1912

Melcer-Szczawinska, Wanda
Przy dzwiekach Chopina.
Sfinks (Warszawa) V/VI. 1912 V/5-6 (53-54), s. 345.No: 4130a / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Merens-Meluvier, Mme
Sous le signe de la musique.
Paris 1926.
       Note: Ed. de la Revue des PoetesNo: 4131 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mickiewicz, Adam
Pan Tadeusz. [Koncert Jankiela]No: 4132 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Mirski, Jozef
U mogily Szopena.
Lwowskie Wiadomosci Muzyczne (Lwow) 8.XII.1926 1/13, s. 1.No: 4133 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Modrzejewski, T.
Mistrzu Szopenie.
Kurjer Poranny (Warszawa) 23.III.1932; 1 rys.No: 4134 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
Cykl "Chopin" : Pan Chopin byl w gosciach.No: 4135 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
Nad Sekwana.No: 4136 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
I posadzili go w cieniu : spizowego drzewa.No: 4137 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
O czym nucilo Chopinowi poziacane drzewo ...No: 4138 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
Patrz, inkl samotny i biedny ...No: 4139 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
Snij marzycieiu ...No: 4140 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Nad tafla lazurowa ...No: 4141 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Mustafa, Malinowski Jozef
A deszcz wydzwanial melodie niezmienna.
[Z manuskryptu odpisal B.E. 5]No: 4142 / .... 1. Poesie et melodrame

 1894

signed: n. (= ?)
Przy pomniku Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 13.X.1894, nr. 41 (250), s. 230.No: 4143 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Nawrocki, Wladyslaw
Nocturne. (pad 6-y nokturn podlotyl Feliks Starczewski)
Chwila Ilustrowany (Warszawa) 22.II.1910 1, s. 4.No: 4144 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Nawrocki, Wladyslaw
Piesn Chopins.
[v. s. 97-99 Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej].No: 4145 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Niemojewski, Andrzej
Nad Utrata. Pamieci Chopina.
[v. s. 111 Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej].No: 4146 / .... 1. Poesie et melodrame

 1902

Nietsche, Friedrich
Musik des Sudens.
Die Musik, Berlin - Leipzig II. 1902
       : 1-Ws Febr. Heft, s. 854
       Note: art. Dr Arthur Seidl.No: 4147 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Nizynski, Marian
Fragment
IKC Krakow 20.I.1930, nr. 15.No: 4148 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Noailles, Anna de / comtesse
La musique de Chopin.No: 4149 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Noailles, Anna de / comtesse
Tandis que ma mere jouait un prelude de Chopin. (De "Los Vivants et los morts", Fayard, Paris ed.), dite le 26. X.1919 au Square d'Orleans, nie Taitbout
Publiee au programme de la ceremonie commemor. pour l'inauguration d'une plaque de marbre sur la maison au habitait Frederic Chopin de 1842-1849. s. 4.No: 4150 / .... 1. Poesie et melodrame

 1851

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
Promethidion : (Rzecz) w dwoch dialogach z epilagtem. (Przez) Autora Piesni spolecznej czterech stron, (motto) (-) Nakladem autora.
Paryz (W drukarni L. Martinet), przy ulicy Mignos 2, (1851). W tym: Bogumil, Dialog..., s. 29-43.No: 4151 / .... 1. Poesie et melodrame

 1856

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Czarne kwiaty : Ukazaly sie po raz pierwszy w dodatku miesiecznym do "Czasu"
Krakow 1856 t. VI, s. 651-666.
       Note: Wspamnienie o St. Witwickim, Fr. Chopinie, Jul. Slawackim i Ad. MickiewiczuNo: 4152 / .... 1. Poesie et melodrame

 1865

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Fortepian Szopena. Poemat przypisany A.C. b. prof. Uniwersytetu.
Pismo Zbiorowe, wydane staraniem i nakladem Towarzystwa Naukowego Mlodziezy Polskiej w Paryzu. - "Bendlikon" w drukarni "Ojczyzny" Radzkiego. 1865. Zeszyt Drugi, s. 176-180.
       Note: pod red. Mieczyslawa DzikowskiegoNo: 4153 / .... 1. Poesie et melodrame

 1904

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Promethidion : Bogumil. Dyalog, w ktorym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Jako forma
[pisane w Wigilia r. 1851]
Chimera (Warszawa) VII-VIII-IX. 1904, nr. 8, s. 1-54.No: 4154 / .... 1. Poesie et melodrame

 1905

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Fortepian Szopena : (do Antoniego C ... ) napisane 1865 r.
Chimera (Warszawa) X.-XI.-XII.1905, t. IX, nr. 27, s. 341-347.No: 4155 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Zrebowicz, Roman
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Czarne i biale kwiaty
Zebral i przedmowa opatrzyl Roman Zrebowicz
Lwow 1910, s. 253.
       Note: Z partretem poety.No: 4156 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Fortepian Chopina.
[v. s. 115-118 Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej] 1910.
      2-e wyd.:
Warszawa
Krakow 1922, J. Mortkowicz.No: 4157 / .... 1. Poesie et melodrame

 1922

Zrebowicz, Roman
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Promethidion : Dialogi pt. "Bogumil" i "Wieslaw" oraz "Epilog o Chopinie".
Tow. Wyd.
Opracowal Roman Zrebowicz
Ignis Warsaw 1922, 30 s. 143.No: 4158 / .... 1. Poesie et melodrame

 1923

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Wybor poezji, w ukladzie prof. Stanislawa Cywinskiego. Biblioteka Narodowa.
Krakow [1923 lub 1924?], 16v.
       Note: Fortepian Szopena na s. 162-173No: 4159 / .... 1. Poesie et melodrame

 1931

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
Fortepian Chopina
Podbipieta (Warszawa) 14.IX.1931.
       Note: Strofa V i VI z ilustr. wg rys. F. Ciechomskiego.No: 4159a / .... 1. Poesie et melodrame

 1933

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Fortepian Szopena.
Warszawa 1933 80, s. 27.No: 4160 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Fortepian Chopina.
Nowa Reforma, Krakow 15.XII.1934, nr. 286.No: 4161 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Pini, Tadeusz
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1383)
Dziela Cypriana Norwida
Sp. Wyd. Parnas Polski
Wydal, objasnil i wstepem krytycznym poprzedzil Tadeusz Pini.
Warsaw 1934, 30, s. XLVIII, 648.No: 4162 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Brandel, K.
Norwid, Cyprian Kamil
Perard, Joseph
Le piano de Chopin.
Traduction de Joseph Perard.
Avec le texte polonais et deux pointes seches de K. Brandel
Paris 1937 Bibliotheque Polonaise. 80, s. 32, 4 nl.
       Tirage de luxe 50 ex. I-L et 150 ex. num. 1 a 150; 200 ex. ordinaires, sans planches et non numerotes.No: 4162a / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Filip, T.M.
Norwid, Cyprian Kamil
Chopin's Plane.
Translated by T.M. Filip.
W: "Polish Antology" London, 160. Tlumacz. proza.No: 4163 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Norwid, Cyprian Kamil
W art.; Fortepian Chopina, Krystyny Gogolewskiej; Kalendarz Warszawski na rok 1945
Warsaw 1945, wiersz Norwida na s. 110-112.
       Note: v. B/b, nr 1294.No: 4164 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Norwid, Cyprian Kamil
Fortepian Szopena (Fragmenty)
Polska Zbrojna, Lodz 17.X.1945 1/223, s. 5.No: 4165 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Norwid, Cyprian Kamil
Fortepian Chopina.
Kurier Szczecinski (Szczecin) 22.X.1945, nr. 14, s. 3.No: 4166 / .... 1. Poesie et melodrame

 1946

Norwid, Cyprian Kamil
Aranjo, Murillo
O Piano de Chopin.
Traducao de Murillo Aranjo.
Rio dr Janeiro 1946. W: "0 monumento musical de Chopin, Paes da Cunha Rio de Janeiro 1947, s. 359-362.No: 4167 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Filip, T.M.
Norwid, Cyprian Kamil
Tello, Jaime
El plane de Chopin.
Tlumaczyli na jezyk hiszpanski T. M. Filip i Jaime Tello. (Manuskrypt)No: 4167a / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Norwid, Cyprian Kamil
El piano de Chopin.
       Note: Tlumaczyl na jezyk hiszpanski B.E. Sydow (1943). (Manuskrypt)No: 4168 / .... 1. Poesie et melodrame

 1898

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Z motywow Szopena
Zycie Krakow 29.X.1898 11/40-41, s. 1.No: 4168a / .... 1. Poesie et melodrame

 1905

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Z szopenowych piesni.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 27.VI.1905, nr. 26, s. 506.No: 4169 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Echa niewoJi.-Impromptu Chopina : Chopin : Powrot wygnanca.
Biesiada Literacka (Warszawa) 10.III.1910, er 11 (1778), s. 211 i 214.No: 4170 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Chopinowska cudna led piesn.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 26.II.1910, er 9, s. 172-173.No: 4171 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Chopinowska cudna leci piesn.
Muzyka (Warszawa) 1910 V/10, s. 436.No: 4172 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Sieroca dein, s. 62-63. Preludyum' s. 75-76. Z Chopinowskich piesni' s. 100-102. Z motywow Chopina, s. 103-104.
[v. Zukowski: Chopin w swietle piesni polskiej].No: 4173 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Piosnka Chopina.
(podklad Feliksa Starczewskiego do Mazurka op. 6, nr 1)
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IX. 1911 XIII/9, L. 733 Ch.No: 4174 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Koncert Chopina.
Kuryer Warszawski 14.XI.1926 s. 6 CVI!313.No: 4175 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

signed: Or-Ot (= Oppmann, Artur / 1867-1931)
Deszcz - Preludjum : Srebrne dzwonki - Kolysanka. v. Zukowski: Ch. w sw. p. p.No: 4176 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Orwicz, Jerzy (Dzierzkowna)
Zelnierz Napoleonski. Deklamacja do Walca Chopina op. 69, nr 1.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) VIII. 1910 XIII/8 L 728 Ch.No: 4177 / .... 1. Poesie et melodrame

 1859

Ostrowski, Christian
Oeuvres poetiques completes de Adam Mickiewicz : Traduction du Polonais.
Paris 1859. Firmin Didot Freres, 30No: 4178 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Ostrowski, Stanislaw
Fryderykowi Chopinowi.
Biesiada Literacka (Warszawa) 8.X.1899 XLVIII/42 (1243), s. 309.No: 4179 / .... 1. Poesie et melodrame

 1898

signed: S.P. (= ?)
Do niej. (Przy 7-em preludjum Chopina)
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 21.III.1898, nr. 14 (757), s. 161.No: 4180 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Pasternak, Boris (Leonidowicz)
(przeklad Mieczyslawa Jastrun'a). [Chopin]
Radio i Swiat (Warszawa) 14.X.1945.No: 4181 / .... 1. Poesie et melodrame

 1937

Pietrkiewicz, Jerzy
Marsz zalobny Chopina.
Prosto z Mostu (Warszawa) 3.X.1937 III/45 (153), s. 2.No: 4181a / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Piotrowski, Ludwik / Dr.
Nokturn Des-dur.
(Nieopublikowane : rekopis w zb)
Zygmunta Pagowskiego, LowiczNo: 4182 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Platta, Helena
Chopin
Gazeta Lubelska, Lublin 22.X.1945 1/240, s. 3.No: 4183 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Placzkowska, Wladyslawa Ada
Ada, Szopenowi : Do Jego muzyki p.n.
Zyczenie. Publ. jako wstep do zyciorysu piora tejze autorki, s. 3.No: 4184 / .... 1. Poesie et melodrame

 1935

Prus-Krzesinska, Alina
Cieniom Chopina w holdzie.
Dziennik Bydgoski (Bydgoszcz) 26.V.1935.No: 4185 / .... 1. Poesie et melodrame

 1924

Rapacki, Jan
Piesni : Przy muzyce. Spiewy i melodeklarnacj e.
Plock 1924, Druk Bracia Dietrich, 30, s. 39, 1 nl.
       Note: [m. i. Pogrzeb polskich kosci (Marsz tal.) 1912; s. 7-10; Mogila (Mazurek op. 51) itd.]No: 4186 / .... 1. Poesie et melodrame

 1935

Rawocz, Andrzej
Fryderyk Chopin.
Kurjer Bydgoski (Bydgoszcz) 22.II.1935, nr. 44.No: 4187 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Reszczynska, Marta
[Chopini]
Dziennik Zachodni, Katowice 21.X.1945 1/247, s. 3
       Note: wiersz w artykule.No: 4188 / .... 1. Poesie et melodrame

 1914

Lipinski, J.
Rollinat, Maurice
Chopin
Przeklad J. Lipinski
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) VIII.1914 III/15-16, s. 873-875.No: 4189 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Rollinat, Maurice
Chopin : Recite par M. de Max le 7.III.1910 a la Salle du Petit Journal.
-No: 4190 / .... 1. Poesie et melodrame

 1919

Rollinat, Maurice
Marches funebres : Poesie dite le 26.X.1919 au Square d'Orleans 80, ii la Ceremonie commemorative pour l'inauguration d'une plaque de marbre sur la maison habitee par Frederic Chopin de 1842-1849
-
       Note: Publ. au programme, s. 7No: 4191 / .... 1. Poesie et melodrame

 1924

Rollinat, Maurice
Ode & Chopin : 1924. Deklamowana 19.X.1924 na obchodzie Chopinowskim na Pere-Lachaise, w Paryzu.
-No: 4192 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Roquigny, Lucien
A l'ombre du saule. Lu par l'auteur a la seance solennelle de la Philharmonie a Varsovie le 14.XI.1926.
MPo Warsaw 17.XI.1926 11/260 (555).No: 4193 / .... 1. Poesie et melodrame

 1925

Rostand, Edmond
Le voi de la Marseillaise. Poesies
Le coeur de Chopin.
Paris 1925, t. 2.No: 4194 / .... 1. Poesie et melodrame

 1927

Zechenter, Witold
Rostand, Edmond
Serce
Przelozyl W. Zechenter
Krakow 1927. Drukowano w literackiej czesci programu Teatru im. Slowackiego w Krakowie prerniery "Cyrano de Bergerac". 1927.No: 4195 / .... 1. Poesie et melodrame

 1935

Rostand, Edmond
Le coeur de Chopin : recite le 23.V.1935 a Marseille ii la ceremonie commem. Programme.
-No: 4196 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Rydel, Lucjan (1870-1918)
Chopin Preludium, nr 15.
[v. s. 72 Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej].No: 4197 / .... 1. Poesie et melodrame

 1893

Rydel, Lucjan (1870-1918)
Chopin : Preludium, nr 15.
Biblioteka Warszawska Warsaw IV. 1893, t. CCX/4, s. 141/4 i NM IX. 1911 XIII/9 - L732 Ch.No: 4198 / .... 1. Poesie et melodrame

 1920

Salmonowiczowna, Maria
Bajka o Sonacie.
Wilno 1920, 160, s. 54, 2 nl.
       Note: O Chopina sonacie op. 35 itd., Brahms, SchumannNo: 4199 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Schalayowna, Walerya
Na fali; Chopin; Preludjum op. 28, nr 3, s. 69. Piesn majowa; Preludjum op. 28, nr 15
[s. 71; v. Zukowski : Chopin w swietle poezji polskiej]No: 4200 / .... 1. Poesie et melodrame

 1917

Senne, Camille le
Ode & Chopin. Dite le 14.III.1917 in Paris par Mlle Jeanne Marges de l'Odeon.
-No: 4201 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Senne, Camille le
Hommage a Chopin; Dit le 26.X.1919 a l'inauguration de la plaque commemorative sur la maison Square d'Orleans habitue par Chopin de 1842-1849; voir programme s. 5-6.No: 4202 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Sfp, Jozef
Dziewa mazowiecka; Mazurek op. 17, nr 1, s. 39-40. Zai; Mazurek op. 24, nr 1, s. 41-43. Wiejska huianka; Mazurek op. 24, nr 2, s. 44-45. Rekuza; Mazurek op. 24, nr 3, s. 46. Ostatni taniec; Mazurek op. 41, nr 4, s. 58-59.
[v. Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej].No: 4202a / .... 1. Poesie et melodrame

 1935

Sikora-Sikorski, Antoni
Preludium : "Z cyklu "Chopin"
Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow) IKC Krakow 18.XI.1935.No: 4202b / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Sikora-Sikorski, Antoni
Mazurek : Z cyklu "Chopin"No: 4203 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Staff, Leopold
Zniszczenie pomnika Chopina.
Odnodzenie, Krakow 1.IV.1945 11/18, s. 1.No: 4204 / .... 1. Poesie et melodrame

 1917

Staniszewski, Tadeusz
Preludjum Szopena.
Warsaw 1917. Wende i Ska, s. 102, 2 nl., 80.
       Note: s. 65-67 "Dies illa". Rzecz o Polsce i NiePolsce.No: 4205 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Stankiewicz, Zygmunt
Mazurek Chopina op. 33, nr 2.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) V. 1910 XII/5, s. II.No: 4206 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Starczewski, Felix
Dzwony : Melodeklamacja na temat marsza pogrzebowego F. Chopina, op. 35 do slow K. Ujeiskiego.
Kijow-Warszawa. Leon Idzikowski, s. 5.No: 4207 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Szukiewicz, Maciej
Geninsz Chopina.
(Tesknota prowadzi Chopina przez sniezne pola)
Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej, s. 106-107No: 4208 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-194)
Cien Chopina : Poezye 1 t.
Warsaw s/a. Gebethner i Wolff, 160, s. 4 nl., 176, 4 nl.
       Note: Wydanie czwarte.No: 4209 / .... 1. Poesie et melodrame

 1893

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-194)
Cien Chopina.
Biblioteka Warszawska Warsaw IV. 1893, s. 240.No: 4210 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-194)
Mazurek Chopina.
[v. Zukowski: Chopin w Cwietle poezji polskiej].No: 4211 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-194)
Cien Szopena.
Kurjer, Lublin 6.XI.1910 V!255, s. 1.No: 4212 / .... 1. Poesie et melodrame

 1926

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-194)
Cien Chopina.
(Z pierwszej senji Poezyj 1891)
Warszawianka (Warszawa) 15.XI.1926, nr. 310, s. 3.No: 4213 / .... 1. Poesie et melodrame

 1903

Todrunter, John
Chopin's Nocturnes.
The Fortnightly Review, London III.1903.No: 4214 / .... 1. Poesie et melodrame

 1885

Tripplin, Aniela
Szopen ... "Dla pogorzelcow, pismo zbiorowe"
Warsaw 1885, na s. 40.No: 4215 / .... 1. Poesie et melodrame

 1936

Tuwim, Julian
Uwielbienie dla Chopina. W 1936-1911 = XXV Ksiazki, Chopin i Inowlodz
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 15.III.1936 XIII/11 (643) s. 2.No: 4216 / .... 1. Poesie et melodrame

 1866

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Poesie Kornela Ujejskiego.
Nowe wyd. z wyboru autora w 2 tomach
Lipsk 1866. F. A. Brockhaus.
      (Series: Biblioteka Pisanzy Polskich; Tom XLIII)
       Nowe wyd.: 1900. Tlumaczenie Szopena, t. II, s. 1-35, 80.No: 4217 / .... 1. Poesie et melodrame

 1873

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Z tlumaczen Szopena : Koniucha
(Dzielo 33 mazur 4)
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 27.IX.1873, t. XII, sen. II, n.n 300, s. 149-150, 1 ii.No: 4218 / .... 1. Poesie et melodrame

 1873

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Z tlumaczen Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 2.XII.1873, s. 149.No: 4219 / .... 1. Poesie et melodrame

 1893

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Tlomaczenia Szopena i Beethovena, Kornela Ujejskiego.
Wyd. 2-e pomnozone.
Premysl 1893. Nakl. Ksiegarni Jelenia i Langa, 80, s. 66, 2 nl.No: 4220 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Panna mloda, Mazurek op. 7, nr 4 : Mazurek 4 Chopina
Biesiada Literacka (Warszawa) 12.III.1910, nn 11 (1778), s. 204.No: 4221 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Na wiosne, Mazurek 3 Chopina : Finale : Zakochana, Mazurek op. 7, nr 2
Biesiada Literacka (Warszawa) 12.III.1910, nn 11 (1778), s. 207.No: 4222 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Zakochana, Panna mloda, Kto leplei, Terkotka, Na wiosne, Koniucha, Wniebowziecie, Po Amierei, Ostatni boj, Marsz zalobny' Finale od str. 29-38, id.
[v. Zukowski: Ch. w Aw, p. p. Warsaw 1910].No: 4223 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

signed: S.E. (= ?)
Ujejski, Kornel (1823-1897)
Une interpretation de la Marche Funebre de Chopin, poesie de Corneille Ujejski
Trad. par S.E.
Bulletin Polonais (Paris) Paryz 15.VI.1911 36-e annee.No: 4224 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Funf Dichtungen uber Chopins Kompositionen, frei nach Konnel Ujejski f. melodramatischen Vortrag m. Pfte. einger. v. Richard Burmeister.
Text deutsch-english
No. 1 ein Begrabnis : "Von fern ineinander schallen die Glocken" Trauermarsch aus der Sonate op. 35
No 2. Die Verliebte : "Noch ist er nicht da". Mazurka op. 7 No. 2.
No. 3. Himmelfahrtstraum : "Uber Wolken ich ruh in einsamer Stille" Praludium op. 28 No. 7.
No. 4. Der Kukuck : "Ei das ist ja unertraglich"
Mazurka op 30 No 2.
No. 5. In der Schenke : "Um die Schenke rast Gewitter" Mazurka op. 5 No 2.
Leipzig. Robert Forberg.No: 4225 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Ujejski, Kornel (1823-1897)
Tlumaczenia Szopena i Beethovena.
Biblioteka Powszechna, nr. 1179.
       Note: Ksieg. Wilhelma Zukerhandel, Zloczow 1930, 160, s. 48.No: 4226 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

signed: L.U. (= Ulryk Ulrich, Leon)
"Sonet" do Fryderyka Szopena, grajecego koncert na fortepianie napisal dla "Pamiatnika dla plci pieknej" w kwietniu 1830 i przedrukowal w "Kurjerze Warszawskim"
Warsaw.No: 4227 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

signed: B.W. (= ?)
To nie on; Mazurek op. 24, nr 1, s. 43. Zemsta dziewczyny; Mazurek op. 24, nr 3
[5. 48 Zukowski : F. Chopin w swietle poezji polskiej]No: 4228 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Wachtel, Karol Henryk
Na cmentarzu Chopina w Montmorency [sic!]
Tygodnik Polski Warsaw 6.XI.1899, nr. 46, s. 981.No: 4229 / .... 1. Poesie et melodrame

 1906

Wachtel, Karol Henryk
Ciche piesni : w tym "Chopin"
Mission Press Techny, III. (USA] [1906]. s. 26-34No: 4230 / .... 1. Poesie et melodrame

 1906

Wachtel, Karol Henryk
Ciche piesni. Poezje
Chicago, III. [1906], 80, s. 78.
       Note: Na s. 14-15. U grobu Chopina, Na cmentarzu Pere Lachaise.No: 4231 / .... 1. Poesie et melodrame

 1924

Wachtel, Karol Henryk
U grobn Chopina.
(Na cmentarzu Pere Lachaise w Paryzu)
Gazeta Niedzielna, Warsaw 26.X.1924, nr. 26
       2 portr.No: 4232 / .... 1. Poesie et melodrame

 1928

Wierzynski, Kazimierz
Szopen : W zbiorze "Kurhany"
Warsaw 1928. J. Mortkowicz, 16o, s. 49, 3 nl.
       Note: na s. 32-38No: 4233 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Wierzynski, Kazimierz
Szopen
Gazeta Polska (Warszawa) 11.XI.1934, s. 3.No: 4234 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Wilatowski, Janusz
Chopin na emigracji.
Kuryer Warszawski 29.V.1930, s. 145.No: 4234a / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Wirski, Juliusz
Serce Chopina. (Niepublikowane) : (Manuskrypt w zb
Zygmunta Pagowskiego, LowiczNo: 4235 / .... 1. Poesie et melodrame

 1903

Witwicki, Stefan (1800-1847)
Noskowski, Zygmunt
Odjnzd Fryderyka Chopina
Oprac. na chor meski i orkiestra Zygmunt Noskowski
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 13.II.1903 XX/9, s. 204No: 4236 / .... 1. Poesie et melodrame

 1930

Wojtaszewski, Mieczyslaw
Szopen
IKC Krakow 20.I.1930, nr. 15.No: 4237 / .... 1. Poesie et melodrame

 1850

Wolski, Wlodzimierz
Fryderyk Szopen. Fantazja.
Biblioteka Warszawska Warsaw 1. 1850.No: 4238 / .... 1. Poesie et melodrame

 1859

Wolski, Wlodzimierz
Poezye : t. II : Jozef Zawadzki
Wilno 1859, 80, s. 220.
       Note: Pisane 1849 r. pod wrazeniem smierci Ch'a.
       Note: Fryderyk Szopen. Fantazja, s. 7No: 4239 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Wolski, Wlodzimierz
Mazurek Chopina.
Wieczory Rodzinne (Warszawa) 16.X.1899 XX/43.No: 4240 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Wolski, Wlodzimierz
Fryderyk Szopen : londarz dla Polski i Polakow
Warsaw 1899, s. 11-15.No: 4241 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Wolski, Wlodzimierz
Tesknota : Mazurek op. 6 No. 4
[s. 32 v. Zukowski: Chopin w swietle poezji polskiej]No: 4242 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

Wolski, Wlodzimierz
Nokturn op. 9 No. 2.-podklad pod muzyka : Feliks Starczewski.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) 1911 XIII9 L 735 Ch.No: 4243 / .... 1. Poesie et melodrame

 1911

Wolski, Wlodzimierz
"Fryderyk Chopin" 20. preludjum C-moll op. 28.
Nowosci Muzyczne (Warszawa) IX. 1911 XIII!9 L 734 Ch.No: 4244 / .... 1. Poesie et melodrame

 1925

Wolski, Wlodzimierz
Fryderyk Szopen.
W Opienski: Chopin Lwow - Warszawa 1925, s. 129-135.No: 4245 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Woysym-Antoniewicz, Cela
Ostatnie akordy Szopena.
Glos Narodu, Krakow 1.XI.1932
       Note: do obrazu J. Meciny - KrzeszaNo: 4246 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Zaleski, Bohdan
"Wspomnisz ... " : Wiersz pisany do Stefana Witwickiego.No: 4247 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Zbierzchowski, Henryk
Fryderyk Szopen.
Szopen, Lwow 1932 1/1, s. 4.No: 4247a / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Zbierzchowski, Henryk
Muzyka Szopena.
Szopen, Lwow 1932 1/2, s. 19.No: 4247b / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Zbierzchowski, Henryk
Fryderyk Szopen : Na uroczystosci chopinowskie we Lwowie.
Gazeta Poranna, Lwow 17.X.1932.No: 4248 / .... 1. Poesie et melodrame

 1934

Zielenkiewicz, Mieczyslaw
Chopin
Nowa Reforma, Krakow 15.XII.1934, nr. 286No: 4249 / .... 1. Poesie et melodrame

 undated

Zienkiewicz, L.M.
Slowa do utworow Chopina : Preludyum No. 4 op. 28 VII Prelude A-dur op. 28 XX Prelude C-moll op. 28 Mazurka No. 9, op. 7, Mazurka posthume i. i.
Wydawnictwo fotograficzne na pocztowkach.No: 4250 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Zrebowicz, Roman
Storica Chopina.
Dziennik Lodzki, Lodz 2.VIII.1945
Rzeczpospolita (Warszawa) 17.X.1945.No: 4251 / .... 1. Poesie et melodrame

 1899

Zukowski, Otton Mieczyslaw
Tlumaczbnia Fr. Chopina wydal i przedmowa zaopatrzyl O.M.Z ...
Lwow 1899. Nakl. Kola Pan na Bukowinie filji Krakowskiego Tow. Szkoly Ludowej, 80, s. 87.No: 4252 / .... 1. Poesie et melodrame

 1910

Zukowski, Otton Mieczyslaw
Fryderyk Chopin w Awietie peczil polskiej
Lwow 1910. Zienkiewicz i Checinski. Wstepem biograficzno-krytycznym zaopatrzyl wydal O.M.Z... 160, S. 120
       1 portr.No: 4253 / .... 1. Poesie et melodrame

 1932

Zytomirski, Eugeniusz
Chopin na Majorce.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 10.I.1932 IX/2 (419), s. 2.No: 4254 / .... 1. Poesie et melodrame

 1945

Zytomirski, Eugeniusz
Szopen (Fragment poematu z 1941 r.)
Odrodzenie, Krakow 22.IV.1945 11/23, s. 3.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.