Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 2227 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1860

[Fortepian Chopina] : [w dziale]
Gazeta Muzyczna, Ruch Muzyczny 31.X.1860 IV/44, nr. 39, s. 719.
       Note: Wiad. z "Suddeutsche MusikZtg." MainzNo: 2228 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1892

Nowy portret Fryderyka Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 13.II.1892, nr. 437 (7), s. 73-74
       1 portr.No: 2229 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1902

Dom w Karlsbadzie, w ktorym mieszkal Chopin
Rocznik Ilustrowany dla Kobiet (Warszawa) 1902 II. s. 257.No: 2230 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1906

Wystawa pamiatek po Chopinie i Moniuszce.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 13.I.1906, s. 19
       2 illust.No: 2231 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1911

Groby polskie w Paryzu.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 4.XI.1911, nr. 44, s. 890
       illustr.No: 2232 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1915

Wozyczyn
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 3.IV.1915 1/14 (2690), s. 219, 4 iI.No: 2233 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1923

[il. i not.]. [Foto salonu u Lorda Torphichen, gdzie Chopin grywal podczas swego pobytu w Szkocii w r. 1848]
The Scottish Pictorial, Edinbourgh (lub Glasgow) 31.III.1923.No: 2234 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1924

[O fortepianie Chopi'n.a]
Iskry (Warszawa) 24.V.1924 11/21, s. 330.No: 2235 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1929

Cenny dar dla Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Muzyka i Spiew (Krakow) 1. 1929 IX, 70, s. 8.No: 2236 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Pamiatki szopenowskie
Mi Warsaw 20.III.1930 VII/3 (65), s. 263.No: 2237 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Muzeum Chopina w Waldemosie.
Dziennik Polski (Warszawa) 14.IX.1930. No. 249.No: 2238 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Szopenowskie muzeum na Majorce.
Dziennik Poznanski (Poznan) 5.V.1931.No: 2239 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Muzeum Chopina i George Sand na wyspie Majorce.
Spiewak (Katowice) V. 1931 XII/5, s. 85-87.No: 2240 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Majorka : wyspa palm, pomarancz i cyprysow.
Tecza, Poznan 30.V.1931, nr. 22, 5 il.No: 2241 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Muzeum Chopina w Majorce.
Kurjer Polski (Warszawa) 12.X.1931, nr. 250.No: 2242 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Zgon entuzjasty utworow Chopina.
Glos Narodu, Krakow 14.I.1932, nr. 13.No: 2243 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Stara marynarka Chopina "dobrym duchem" wirtuoza.
Bulletin Polonais (Warszawa) 14.I.1932, nr. 14.No: 2244 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Z wystawy pamiatek po Chopinie.
Plomyk (Warszawa) 11.V.1932 XVI/37, s. 868.No: 2245 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Muzeum Szopenowskie na Majorce.
IKC Krakow 8.VI.1932, nr. 157.No: 2246 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Del Momento : La celda de Chopin.
La Ultima Hora, Palma de Mallorca 3.VIII.1932.No: 2247 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

La estancia de Chopin en Mallorca.
Informaciones, Madrid 6.VIII.1932.No: 2248 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Sobre la celda de Chopin.
La Almudaina, Palma de Mallorca 14.VIII.1932.No: 2249 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Chopin in Duplicaat. Twee concurrerende Musea op Mallorca.
Opr. Haarlem Courant, Haarlem 7.IX.1932.No: 2250 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

Tragikomiczny spor o cele Chopina.
Express Poranny (Warszawa) 5.I.1933.No: 2251 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

Le masque mortuaire de Chopin.
Comoedia, Paris 9.I.1933.No: 2252 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

Una nouva maschera di Chopin.
Bollettino della Sera, New York 5.II.1933.No: 2253 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Pamiatka Szopenowska w Muzeum Lowickiem.
Muzyka (Warszawa) V. 1934 XI/5 (115), s. 228.No: 2254 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Rocznica
Bulletin Polonais (Warszawa) 22.X.1934, nr. 293.No: 2255 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1935

Najcenniejszemu muzeum Szopena grozi rozproszenie
IKC Krakow 29.V.1935, nr. 147.No: 2256 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Cenny zbior pamiatek po Fryderyku Szopenie otrzymaly zbiory muzealne m
Lwowa. IKC Krakow 4.XI.1936.No: 2257 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Une collection des souvenirs de Chopin.
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 28.XI.1936.No: 2258 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1937

Muzeum Chopinowskie w Zelazowej Woli.
Dobry Wieczor Kurier Czerwony (Warszawa) Warsaw 27.I.1937.No: 2259 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1937

Biblioteka Jagiellonska. Katalog wystawy autografow polskich i obcych; Naki. Biblioteki Jagiellonskiej
Krakow 1937, 80, s. 75, 3 nl.
       IX tabl.No: 2260 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

[not. : o wystawieniu na sprzedaz zbiorow chopinowskich Ed. Ganche'a przez firme Heinrich Hirschberger, Wieden]
Muzyka (Warszawa) 28.II.1938 XV/l-2 (155-6)No: 2261 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

Podrecznik laciny Fryderyka Chopina.
Czas (Warszawa) 24.IV.1938.No: 2262 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

Pamatky na Fr. Chopina.
Tempo, Praha 28.VI.1938
       Note: O zb. Ed. Ganche'aNo: 2263 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

First cast of Clesingers death mask of Chopin. Cast of his left hand, in the Henry Watson Music Library in the Central Public Library of Manchester.
The Times, London 6.VIII.1938.No: 2264 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

La rica collezione di documenti e di ricordi di Chopin.
[Ed. Ganche'a oferowana przez wiedefoskiego antykwariusza]
La Gazzetta di Puglia, Bari 7.VIII.1938.No: 2265 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

2.000.000 za pamiatki po Chopinie.
Dziennik Zwiazkowy, Chicago III. 20.VIII.1938.No: 2266 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

A Chopin Anniversary.
Birmingham Post, Birmingham 19.X.1938.
       Note: o Manuskryptach op. 40 Polonaise A-dur i Polonaise C-moll, wystawionych w Britisb Museum, LondonNo: 2267 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1939

Bezcenny zbion autografow Chopina w Bibliotece Narodowej J. Pilsudskiego.
Polska Zbrjna (Warszawa) 4.II.1939.No: 2268 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1943

Eine Chopin-Sammlung in Krakau.
Kolnische Zeitung, Koln a/Rh. 29.X.1943.No: 2269 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1943

Grundung einer Chopin-Sammlung in Krakau.
Brusseler Zeitung, Bruxelles 31.X.1943.No: 2270 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1943

Eroffnung einer Chopin-Sammlung in Krakau.
Leipziger N. N., Leipzig 29.X.1943.No: 2271 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1945

Skarby Biblioteki Jagiellonskiej wracaja do Polski.
[O wystawie Chopina]
Zycie Warszawy (Warszawa) 5.IX.1945 11/245 (314), s. 2.No: 2272 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1945

Wracaja zbiory Biblioteki Jagiellonskiej.
Dziennik Polski, Krakow 13.IX.1945 1/219, s. 4.No: 2273 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1945

"Stare Miasto za murami". Reka Chopina i medale mickien. czowskie zostaly wydobyte z pod gruzow kamienicy Baryczkow.
Glos Ludu Warsaw, 8.XI.1945 11/297 (337), s. 7.No: 2274 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1945

Coraz wiecej zbiorow bibliotecznych odnajduje sie.
PAP "Polpress", Warsaw, 15.IX.1945, nr. 12.No: 2275 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1944

Abb, Gustav / Prof. Dr.
Die Chopinsammlung in der Staatsbibliothek Krakau
Das Generalgouvernement, Zeitungsverlag, Krakau-Warschau IV/2, II.1944, s. 10-13, 6 11.No: 2276 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1914

signed: Abb., / Prof. Dr. (= ?)
Bibliothekdirektor : eine Chopin-Gedenkstatte in der Staatsbibliothek Krakau.
Leipziger Illustrierte, Leipzig III.1914. CI/5035, s. 471-3; 7 ii.No: 2277 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1935

signed: B.B. (= ?)
O Muzeum George Sand : Chopin na Majorce.
Polska Zbrjna (Warszawa) 21.VII.1935.No: 2278 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

signed: (hb.) (= ?)
Wizyta w Gabinecie szopenowskim, ktory wzbogacil zabytki Muzeum Lwowa
Wiek Nowy, Lwow, 7.XI.1931.No: 2279 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

signed: K.B. (= ?)
Francja i Hiszpanja : Chopinowi
Muzeum wielkiego muzyka polskiego na Majorce.
EP Warszawa, 19.V.1931, nr. 137.No: 2280 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

signed: K.B. (= ?)
W holdzie niesmiertelnemu muzykowi polskiemu. Muzeum Chopina na ivyspie Majorce.
Goniec Wielkopolski, Poznan, 21.V.1931.No: 2281 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

signed: W.B. (= ?)
Wsrod pamiatek po mistrzu. Otwarcie wystawy Chopinowskiej w Muzeum Narodowem.
Express Poranny (Warszawa) 17.III.1932.No: 2282 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Binental, Leopold
Zbiory Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 1.II.1930, nr. 5, s. 85-86
       10 il.No: 2283 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Bronarski, Ludwik
Gene-Na : Pamiatki Szopenowskie.
Mi Warsaw, 1931, nr. IX/4-5, s. 212-219.No: 2284 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Bronarski, Ludwik
Nowe Chopiniana
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1931 ", nr. 12-13, s. 401-405No: 2285 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1928

Brunold, Paul
Fortepiany Chopina
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) X.1928, nr. 1, s. 50-54.No: 2286 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1937

signed: F.B.C. (= ?)
Fortepian Chopina.
Kuryer Warszawski, 18.X.1937.No: 2287 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Chopin : Programy koncertowe od r. 1830 i d. ze zb. Rapperswilskich 324, 1625.
[Cat. Expos. Coll. Bibl. Nat., Varsovie 1934, nr. 908, s. 138].No: 2288 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 undated

signed: F.B.C. (= ?)
Recenzje artykuly itd. dot. koncertow Chopina w Paryzu. Coll. Alfred Cortot
Paris.No: 2289 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Necrologie de Chopin. Extraits de la presse contemporaine. Album; Collection Alfred Cortot
Paris.
       Note: Cat. Expos. Fr. Chopin, Paris 1932.No: 2290 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1926

Chwalewik, Edward
Zbiory Polskie.
Archiwa - Biblioteki - Gabinety - Galerje - Muzea i inne zbiory pamiatek przeszlosci w Ojczyznie i na obczyznie. - 2 t.
      J. Mortkowicz Tow. Wyd. xv:
Warszawie (Warszawa) -Krakow 1926, 80, s. IX, 490; 2 nl, 559, 1 nl.No: 2290a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1924

signed: Z.D. (= ?)
Fortepian Chopina.
Kuryer Warszawski, 3.V.1924, nr. 124-125.No: 2291 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1894

Dobrzycki, Henryk / Dr.
Kuka slow o portretach Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 1894, nr. 7 i 8, s. 102 i 123-124
       illustr.No: 2292 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1928

Flammerville, d'Aprecourt
[O muzeum Chopina na Mallorce]
La Vie, Paris, 15.XII.1928.No: 2293 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Ganche, Edouard
La cellule de Frederic Chopin dans la Chartreuse de Valdemosa.
La Pologne (Paris), 1 .VI. 1932, nr. 6
La Pologne (Paris), 1.VII.1932, nr. 7
La Pologne (Paris), 1.VIII.1932, nr. 8No: 2294 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Ganche, Edouard
La celda de Chopin en la cartuja de Valdemosa
La Ultima Hora, Palma de Mallorca; artykuly od 13. V. - do 15.VI.1932.No: 2294a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

[Notatka o znalezieniu maski Chopina w Royal Manchester College of Music]
La Pologne (Paris), 1. 1933, s. 47.No: 2295 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1918

Hiersemann, Karl W.
Leipzig : Katalog 458.
Zeitschrift fur Musikwissenschaft (Leipzig) XII. 1918, 1/4, s. 216.No: 2296 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1900

Hoesick, Ferdynand
Chopiniana w zbiorach AI. Polinskiego. ~
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 1900, XVIII.No: 2297 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1898

Hoesick, Ferdynand
Pamiatki pe Chopinie w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
Biblioteka Warszawska Warsaw, XI. 1898, LVIII/11, t. IV., s. 311-359.No: 2298 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Hordynski, Wladyslaw
Pamiatki po Szopenie w zbiorach Biblioteki Jagiellonskiej
Tydzien Kulturalno-Literacki"
       dod. do "Glosu Narodu, Krakow, 24.XII.1936, nr 39.No: 2299 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1937

Hordynski, Wladyslaw
Zbion muzyczny w Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie
Odbitka z "Przegladu Bibliotecznego"
Krakow, 1937, 80, 8 s.No: 2300 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1927

Jachimecki, Zdzislaw / Prof. Dr.
Edouard Ganche i jego zbiory pamiatek po Chopinie.
Kurjer Poznanski, 14.II.1927. XXII/70, s. 8.No: 2301 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Jezioranska, Halina
Spor o cele Szopena.
IKC Krakow, 8.V.1932, nr. 126, s. 9
       1 illust.No: 2302 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Wielkose prostoty i szczerosci.
Gazeta Polska (Warszawa) 10.IV.1932
       Note: O wystawie pamiatek po ChopinieNo: 2303 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1909

Knosp, Gaston
Chopiniana
Le Mercure Musical, Soc. Intern. de Musique - Paris, 1909, s. 370 i d.No: 2304 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1927

Krygowski, Zdzislaw
Edward Ganche i jego zbiory pamiatek po Chopinie.
Kurjer Poznanski, 14.II.1927, s. 8.No: 2305 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1928

Krygowski, Zdzislaw
Muzeum Chopinowskie na wyspie Mallorce.
Kurjer Poznanski, 8.XI.1928, nr. . 514, s. 17.No: 2306 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Krygowski, Zdzislaw
Chopiniana na Majorce.
Kurjer Poznanski. 17.IX.1930, nr. 428.No: 2307 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1946

Kwiek, Marek / Dr.
Wojenne dzieje zbiorow Warszawskiego to : warzystwa Muzycznego
Ruch Muzyczny Krakow, 1-15 IX. 1946. 1117-18, s. 24-26.No: 2308 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1899

signed: B.L. (= ?)
Pamiatki po Chopinie.
Biesiada Literacka (Warszawa) 14.V.1899, XLVII/21 1222), s. 416.No: 2309 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

signed: S.L. (= ?)
Maska posmiertna Szopena w Manchesterze; Oryginalny odlew; Cztery kopie; Zamiorzone wystawy maski.
IKC Krakow, 13.III.1933, nr. 72, 3 II. dod. lit.No: 2310 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Lewik, Wlodzimierz
Polskie groby na cmentarzach paryskich.
Wszystko mie wstrzyma w obcej ziemi ionie. Kurjer Literacko-Naukowy (Krakow), 29.X.1934, nr. 44, s. XI-XIII (Dod. do, nr. 300 IKC).No: 2311 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1902

signed: L.Mi. (= Meyet, Leopold)
Dom pamiatkowy w Marienbadzie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 5. 411. 1902, t. 2, nr. 27, s. 534-535, 4 ii.No: 2311a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1905

Zatracony portret Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) X. 1905, nr. 45, .s 804.No: 2312 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1902

Mangeot, A.
Visite aux morts : Au Cimetiere du Pere Lachaise.
MM Paris, 1902, vol. 14, nr. 21, il.No: 2313 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1902

Meyet, Leopold
Pamiatki nasze. Chopin w Maryenhadzie.
Biesiada Literacka (Warszawa) 3.V.1902, LIII/20 (1375), s. 387-8, 2 ii.
Warszawa, 10.V.1902 LIII/21 1376), s. 416-8
       2 illust.No: 2314 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1901

Mickiewicz, Wladyslaw
Pamiatki polskie w Paryzu.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 19.X.1901, nr. 42, s. 824.No: 2315 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1933

Mirska, Maria
Album musical de Maria Szymanowska.
PL Warsaw [=?], 15.III.1933, VIII/78, s. 4 [v. PL, nr. 59-60].No: 2316 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Mirska, Maria
Echa milosci romantycznej w Muzeum Lowickiem
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 1.IV.1934, LXXV/13 (3877), s. 255-256
       2 illust.No: 2317 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1935

Mirska, Maria
Album Fryderyka Chopina.
Pion (Warszawa) 20.IV.1935, III/16 (81), s. 7-8
       illustr.No: 2318 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1935

Mirska, Maria
Chopiniana Antoninskie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 27.X.1935, nr. 43, s. 847-848
       5 illNo: 2319 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Mirska, Maria
Album de Frederic Chopin
L'Echo de Varsovie (Warszawa) 24, 28, 31.X.1936, nr. 85, 86, 87, s. 3, 3. 3.No: 2320 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1897

signed: E.N. (= ?)
Portrety Chopina.
Wedrowiec (Warszawa) 8.II.1897, XXXV/6, s. 156
       illustr.No: 2321 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1915

Wielikij Kniez, Nikolaj Michajlowicz
Ruskij Nekropol w ezuzych krajach. Wypusk I-i
Paryz i jego okrestnosti. - Petrograd 1915
       Note: Chopin na s. 97; publikacja ta zawiera ok. 3/4 nazwisk emigracji polskiejNo: 2322 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Olgierd, Stella
W Palmie na Majorce. Sziakiem Chopina.
Kurjer Poznanski, 7.III.1936, il.No: 2322a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1936

Olgierd, Stella
W celi Chopina na Majorce. Valldemosa - Miramar - Soller.
Kurjer Poznanski, 25.IV.1936.No: 2323 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1925

Opienski, Henryk / Dr.
Pamiatki po Chopinie w Pradze Czeskiej.
Przeglad Muzyczne (Poznan), 1925, 1/10-11.No: 2324 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1838

Orda, Napoleon
Album dziel kompozytorow polskich.
Paryz, 1838.No: 2324a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1937

signed: (b.p.) (= ?)
Pamiatki szopenowskie we Lwowie.
Swiatowid (Krakow), 16.I.1937, s. 17
       10 il.No: 2325 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1912

Parnasowa, Kornelia
O kajetach Chopina.
W ksiedze pamiatkowej ku czci 100-ej rocznicy urodzin Fr. Chopina p.t. Obchod setnej rocznicy ur. Fryderyka Chopina. - Zienkowicz i Checinski Lwow, 1912, s. 71-95.No: 2326 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1927

Pleyel,
Pamiatki w Maison Pleyel
Paris: Fortepian na ktorym Chopin grywal i autografy byly wystawiane na Exposition Internationale de Musique, Geneve, 28.IV.1927.No: 2327 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1888

Polinski, Aleksander
Katalog rozumowany pierwszej polskiej Wystawy Muzycznej 1888 r
Warsaw, 1888, nakl. "Echa" 160, s. 60, V.No: 2328 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1912

Rocznik TPLA, Paryz. Rocznik Towarzystwa Polskiego Literacko Artystycznego w Paryzu 1911-1912 z ilustrowanym Przewodnikiem po Paryzu.
Paryz, Nakl. Tow. 80, s. 340.No: 2328a / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Rospond, Stanislaw
Zbiory pamiatkowe po Chopinie w muzeum pamiatkowem p. Ganche.
Glos Narodu, Krakow, 26.IX.1930, nr. 255
       Note: portr., itd.No: 2329 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Stromenger, Karol
Chopin przed stu laty a dzos.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.II.1932. LXXIII/8, s. 123
       2 illust.No: 2330 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1938

Stromenger, Karol
Chopiniana roku ubieglego.
Arkady Warsaw, 1938, IV/1, s. 15-21
       illustr.No: 2331 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1928

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Nieznany skarb w Polsce. Zbiory muzyczne Edwarda Wrockiego.
Naokolo Swiata (Warszawa), 1. 1928, nr. 56, s. 117-126.No: 2332 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1929

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Nieznany skarb w Polsce : Un tresor inconnu en Pologne. Zbiory muzyczne Edwarda Wrockiego.
Warsaw, 1929, 80, 7. 1 nl. s
       Note: Odbitka z "Naokolo Swiata".No: 2333 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1929

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Nieznany skarb w Polsce.
Muzyka i Spiew (Krakow), IV. 1929. IV/73, s. 5.No: 2334 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

signed: e.t. (= ?)
Chopiniana
Giornale di Sicilia, Palermo, 10.VIII.1934. 4 il.No: 2335 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1932

Trillas, G.
Comentarios : La celda de Chopin.
La Tierra, Huesca, 16.VIII.1932.No: 2336 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1931

Velox,
Muzeum Chopina i George Sand na wyspie Majorce
Kuryer Warszawski, 16.V.1931.No: 2337 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Vives Vercer, Jose
La celda de Chopin.
La Ultima Hora" Palma de Mallorca, 10.I.1930. XXXVII/2012, s. 1.No: 2338 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1928

signed: A.W. (= ?)
[Adam Wieniawski]. Cenny dar dla Warszawskiego To'w. Muzycznego.
HZ Warsaw, 15.IX.1928, IX.No: 2339 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1930

Wylezynska, Aurelia
Nieznany portret Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 26.VII.1930, nr. 30, s. 623
       Note: O portr. Courbet'aNo: 2340 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1914

Wylezynska, Aurelia
Eugeniusz Delacroix.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 15.I.1914, III/2, s. 99-102.No: 2341 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1899

signed: Z. (= ?)
Paderewski w Warszawie.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 1.I.1899, nr. 1.No: 2342 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1899

signed: Z. (= ?)
Pamiatki po Szopenie. W 50-ta rocznice zgonu.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 21.X.1899, nr. 42, s. 819-20
       6 illust.No: 2343 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1934

Zetowski, Stanislaw
Nieznana pamiatka po Fryderyku Szopenie.
Mi Warsaw, XII.1934. X. 10-12 (120-2), s. 364.No: 2344 / ........ d. Souvenirs, musees, expositions

 1935

Zegota, Roman
Chopin w Sluzewie. Jakie pozostaly pamiatki pe niesmiertelnym mistrzu tonow?
Dziennik Bydgoski, Bydgoszcz, 12.VI.1935, nr. 134, 2 il.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.