Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 1856 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1834

[List do redaktora pisma IRIS, Ludwiga Rellstab'a, nieznanego autora, nie przez Chopina pisany]
Iris, Berlin 1834 Bd. V/3.No: 1857 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1857

List Fr. Chopina do J. Elsnera z Wiednia z 26 stycznia 1831 r.
Ruch Muzyczny 24.VII.1857 1/19, s. 148-149.No: 1858 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1857

Drugi list Chopina do Elsnera, Wieden, Bote Narodzenie 1830
Ruch Muzyczny 11.XII.1857 139, s. 308-310
Ruch Muzyczny ii. 23.XII.1857 1/40, s. 314-316.No: 1859 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1857

List Chopina do Jana Matuszynskiego, Wieden, Bote Narodzenie 1830 r
Ruch Muzyczny 23.XII.1857 1/40, s. 314.No: 1860 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

J. Eisner do Chopina, List z 22.XI. 1831.
Ruch Muzyczny 22.I.1858 11/5, s. 33-35.No: 1861 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

Fr. Chopin do J. Elsnera list z Paryza z 14.XII.1831 r.
Ruch Muzyczny 22.I.1858 II/5, s. 35.No: 1862 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

J. Elsner do Chopina.
List z Warszawy, pisany 27 histopada 1831 r.
Ruch Muzyczny 29.I.1858. 11/6, s. 41-42.No: 1863 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

Fr. Chopin do J. Eisnera' z 14.XII.1831 r.
Ruch Muzyczny 29.I.1858 11/6, s. 41-42.No: 1864 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

List Fryderyka Chopina do p. Tytusa Woyciechowskiego, z 12.XI.1829.
Ruch Muzyczny 21.III.1858 11/14.No: 1865 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

List Fryderyka Chopina do p. Tytusa Woyciechowskiego' z Warszawy d. 12. wrzesnia 1829 r. pisany.
Ruch Muzyczny 26.III.1858 11/14, s. 106-108.No: 1866 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1858

List Elsnera do Fr. Chopina' z Warszawy dnia 14 wrzesnia 1834.
Ruch Muzyczny 23.VII.1858 11/31, s. 243-244.No: 1867 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1879

Rozne notatki dotyezace Chopina.
[Z podrozy w sierpniu 1831 r]
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 1.XII.1879, nr. 23, s. 3.No: 1868 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1899

List Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 3.X.1899, nr. 41 (837), s. 493-494
       Numer spec..No: 1869 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1900

[Kilka nowych listow Chopina]
The London Monthly Musical Record, London II.1900.No: 1870 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1900

List Fryderyka Chopina do Jaun Matuszynskiego (z 25 grudnia 1830), przepisai Ferd. Hoesick [na s. LII-LX] dla : "Na czesc Jana Gutenberga drukarze krakowscy"
Krakow 1900. Nakl. Komit. Wydawn. (Jozef Kusiba) w druk. Uniw. Jagiell., 8o, s. LXX.No: 1871 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1901

Nieznany list Fryderyka Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa) 11.VIII.1901, nr. 34 (934), s. 370/1.No: 1872 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1901

id. id.
Kurier Petersburg 16.VIII.1901, XX/31, s. 359-360.
       Note: List Chopina datuje z 8. VI. 1830No: 1873 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1903

Lettres de Chopin.
Le Temps, Paris 10.III.1903.No: 1874 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1908

Chopins letzte Stunden.
Berliner Tageblatt, Berlin 4.VI.1908.
       Note: List Grzymaly do Auguste LeoNo: 1875 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

[O dwoch nieznanych listach Chopina]
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP) II.1910.No: 1876 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Dwa nieizdaniich pisma Fr. Szopena.
Russkaja Musikkalnaja Gazeta (STP) 28. II. - 7.III.1910, nr. 9-10, s. 250-253.No: 1877 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Fryderyk Chopin do Tytusa Woyciechowskiego.
Lamus, Lwow 1910, t. II, nr. 6, s. 207-257.No: 1878 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Autografy Szopena.
Na Ziemi Naszel, dod. lit. nauk. Kurjer Lwowski (Lwow) XII. 1910, nr. 26, S. 206.No: 1879 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1917

Nieznany list Fr. Chopina.
Mysl Narodowa, Petrograd IV. 1917, t. III, nr. 1, s. 55-58.
       Note: List z 26.VIII. 1825 do rodzicow ze zb. bisk. M. GodlewskiegoNo: 1880 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1924

Historja listow pani Sand. George Sand do Chopina.
IKC Krakow 14.VIII.1924, nr. 221.No: 1881 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1925

Une lettre inedite de Chopin a Ferdinand Hiller.
Revue Pleyei, Paris VII.1925.No: 1882 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Z nieznanych listow Szopena
(do Jana Bialoblockiego)
Muzyka (Warszawa) 1. 1926 ill~No: 1883 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Lettres de musiciens au XIX siecle.
La Revue Musicale (Paris) 1.XI.1926 VIII/1. p. 92-95.No: 1884 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1928

Lettere inedite di Chopin.
Le Opere e i Giorni, Genova II.1928.No: 1885 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Katalog zbiorow Edwarda Neprosa : Licytacja LXVI Dom Sztuki 5. A
Warsaw 1930, 4 nl., 61, 1 nl., s. 8, p. 1.
       Note: na s. 63, nr. 1115: dwa listy Fr. Chopina do ElsneraNo: 1886 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Nieznany list Szopena do K. Kumelskiego.
Muzyka (Warszawa) 1930 VII/4, s. 216-217.No: 1887 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1932

Nieznany list do Szopena
[z 13. listopada 1831 od Elsnera]
Muzyka (Warszawa) 1932 IX/1-2, s. 68.No: 1888 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1933

[O publikacji nieznanego listu Chopina do Rodziny z 10.VIII.1825]
La Revue Musicale (Paris) IX-X. 1933.No: 1889 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1933

Binental, Leopold
[O publikacji nieznanego listu Chopina do Rodziny z 10.VIII.1825]
Kuryer Warszawski 20.XI.1933No: 1890 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

[O publikacji nieznanego listu Chopina do Rodziny z 10.VIII.1825]
Muzyka (Warszawa) 1. 1934 XI/1No: 1891 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

Lettres de Chopin.
Les Amis de la Pologne, Paris II.1934.No: 1892 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

Une lettre de F. Chopin et de George Sand a Adalbert Grzymala, datee de Palma, nov. 1838.
La Revue Musicale (Paris) VII-VIII. 1934, nr. 148.No: 1893 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

Nieznany list Szopena.
Muzyka (Warszawa) XII. 1934 XI/10-12 (120-122), s. 384.No: 1894 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1936

Kradziez eennego listu Chopina z prywatnych zbiorow w Warszawie
Goniec Warszawski, Warsaw 29.II.1936.No: 1895 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Listy Chopina. do Zofji Rosengardt.
Kalendarz IKC Krakow 1937
       Note: 4 listy z lat 1843-46No: 1896 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1939

Niewydane histy do Fryderyka Chopina.
Dzieri Dobry (Warszawa) 6.VI.1939.No: 1897 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Nieznane listy Fryderyka Chopina
Glos Ludu (Warszawa) 16.VII.1945, nr. 162.No: 1898 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Autografy Chopina wydobyte z gruzow.
Dziennik Polski, Krakow 20.IX.1945.No: 1899 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Uratowane listy Szopena.
Zdroj, Lublin 1.X.1945 1/3, s. 8.No: 1900 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Uratowane pamiatki po Chopinie. Losy listow i autografow.
Dziennik Ludowy (Warszawa) 8.X.1945.No: 1901 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Odysea autografow Chopina.
Dziennik Lodzki, Lodz 14.X.1945 11/101 (111), s. 6.No: 1902 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Uratowane histy i autografy Chopina.
Dziennik Polski, Krakow 14.X.1945 1/250, s. 3.No: 1903 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Naidjeni cennije rukopisi kesainciesija Szopena.
Biuletyn Informacyjny "Polpress" Warsaw 19.X.1945, s. 2-3.No: 1904 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Tjratowanie listow i autografow Chopina.
Tygodnik Demokratyczny, Lodi 21.X.1945 1/19, s. 6.No: 1905 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Odnalezienie cennych rekopisow.
Dziennik Lodzki, Lodz 21.X.1945 1/108 (118), s. 4.No: 1906 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

[not.] [O nieznanych listach Chopina do Delfiny Potockiej]
Ruch Muzyczny, Krakow X. 1945 I/1, s. 30.No: 1907 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1946

Pamiatki Chopinowskie wracaja do Warszawy.
Gazeta Ludowa (Warszawa) 9.I.1946 11/9, s. 6.No: 1908 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1946

Ostatni hist Chopina do Rodziny.
Dziennik Lodzki, Lodz 18.X.1946 11286 (473), s. 4.No: 1909 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1946

Wyjatki z mab znanych listow Chopina do Delfiny Potockiej
Dziennik Lodzki, Lodi 18.X.1946 II 286 (473), s. 4.No: 1910 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1924

A. List George Sand do Chopina.
Kuryer Warszawski 28.VII.1924.No: 1911 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1927

Bachmann, E.
Chopin, der Briefschreiber.
Berliner Barsenzeitung, Berlin 30-31.XII.1927.No: 1912 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Balzac, Honore de
Lettres a l'Etrangere.
Paris 18.. vol. 1.No: 1913 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1913

Bauer, Guido
Chopin's Charakter in seinen Briefen.
Musikalische Rundschau, Dusseldorf 1913 1/3, 19.No: 1914 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Becker, Marta
Chopin : Briefe.
Allgemeine musikalische Zeitung (Charlottenburg) 1937 LXIV, s. 719.No: 1915 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1879

Berlioz, Hector
Correspondance inedite, 1819-1868. Avec une notice biographique par Daniel Bernard.
Calman Levy, Paris 1879, 18, 361 p.No: 1916 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Bertling, Richard (Dresden)
Katalog 1909 No. 67, s. 6, Nr. 65.
[Dopisek Chopina do listu Hillera do matki, w niemieckim jezyku]No: 1917 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Binental, Leopold
Nieznany notatnik Szopena.
Muzyka (Warszawa) 1930 VIII/11, s. 583-585.No: 1918 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Binental, Leopold
Chopin : W 120-ta rocznice urodzin. Dokumenty i pamiatki.
Warszawa 1930. Wl. Lazarski 8, 201, 5 nl., s. 110 reprod.No: 1919 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1931

Binental, Leopold
Documents et souvenirs.
La Revue Musicale (Paris) 1931
       Numero Chopin.No: 1920 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1932

Guttry, Alexander von
Binental, Leopold
Chopin : Dokumente und Erinnerungen aus seiner Heimatstadt.
Uebersetzung aus dem Polnischen von A. von Guttry.
Leipzig 1932. Breitkopf & Hartel, 8, s. 4 nl., 196
       110 il.No: 1921 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1932

Binental, Leopold
Le dernier, carnet de Chopin.
Revue Bravo, Paris VI. 1932
       Numero Chopin.No: 1922 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1933

Binental, Leopold
Nieznany hist Fryderyka Chopina.
Kuryer Warszawski 20.XI.1933.No: 1923 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1933

Binental, Leopold
Une lettre inconnue de Frederic Chopin
La Revue Musicale (Paris) IX-X. 1933.
       Note: List z 10. VIII. 1824 z Sokoiowa do rodzicow.No: 1924 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

Binental, Leopold
Listy Chopina.
Swiat (Warszawa) 3.II.1934 XXIX/5, s. 6-7
       5 illust.No: 1925 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Binental, Leopold
Chopin - Mickiewicz - G. Sand. Nieznane histy Chopina i Mickiewicza.
Kuryer Warszawski 17.I.1937.No: 1926 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1929

Bronarski, Ludwik
Les lettres de Chopin a Geneve.
Kwartalnik Muzyczne (Warszawa) 1929 11/6-7.No: 1927 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Bronarski, Ludwik
W sprawie histu p. George Sand.
Muzyka (Warszawa) 20.III.1930 VII/3 65), s. 196.No: 1928 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Bukowinski, Adam
Listy Chopina.
Czas (Warszawa) 12.II.1937.No: 1929 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1898

Bulow, Marie von
Bulow, Hans von
Briefe und Schriften
Herausgegeben von Marie von Bulow
Leipzig 1898-1908, Breitkopf & Hartel
       8 Bde.No: 1930 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1927

Moulin-Eckart, Richard du
Bulow, Hans von
Neue Briefe
Herausgegeben von R. Graf du Moulin Eckart.
Munchen 1927. Drei Masken Verlag.No: 1931 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1924

signed: R.C. (= ?)
Moje, twoje czy nasze?
Kuryer Warszawski 6.XI.1924, nr. 250.
       Note: O listach George Sand do ChopinaNo: 1932 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1900

Christianowicz, Nikolaj Filipowicz
Pisma Szumana, Szuberta i Szopena.
Moskwa 1900 [?]. P. Jurgenson.No: 1933 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Chybinski, Adolf
Chopin's brieflicher Nachlass.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft Leipzig 1904 V, z. 5-6, s. 219 224.
       Note: O Chopinie i SchumannieNo: 1934 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1900

Cohen, Friedrich
Catalog 98
Bonn 1900. Autographensammlung Alexander Posonyj in Wien. - II. Musiker
       Note: na s. 18, nr 17: List Chopina do Grzymaly z Brukseli z 31. V 1832 r.] [?No: 1934a / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1946

Cortese, Luigi
Fryderyk F. Chopin. Lettere intime
A cura di Luigi Cortese
Milano 1946. Alessandro Minuziano Ed. 16, s. 182, 2 nl.No: 1935 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Cortot, Alfred
Lettres sur Chopin.
Courrier Musical (Paris) 1.I.1910, XIII/1, s. 37.
       Numero ChopinNo: 1936 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Czernicka, Paulina
Jaroslawowi Iwaszkiewiczowi w odpowiedzi.
Radio i Swiat (Warszawa) 18.XI.1945 1/18, s. 3.No: 1937 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1931

Danysz, M. Stephane
Lettres inedites de Frederic Chopin.
Le Monde et l'Art Slave, Paris VI. 1931, s. 3-6, 2 ii.No: 1938 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1931

Danysz, M. Stephane
Lettres inedites de Frederic Chopin.
Le Monde el l'Art Slave, Paris VII. 1931, Nr. 2, p. 19-21
       3 illust.No: 1939 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Delacroix, Eugene
Correspondance : 2 vol
Paris [?].No: 1939a / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1946

Etter, Ingrid
Amour d'artiste : Chopin et la comtesse Potocka.
Tribune de Geneve, Geneve 23 et 24.II.1946 LXVIII/46, s. 1.No: 1940 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Filtsch, Karl Wilhelm (1830-1845)
[Listy do rodzicow]
Budapest [?].
       Note: genialny mlodociany uczen Ch'a, Wegier rodemNo: 1941 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1894

Gawalewicz, Maryan (1852-1910)
List Chopina do Juliusza Fontany pisany 18.VIII.1848 r. z Calder House, Szkocja.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 20.X.1894.No: 1942 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1929

Geigy-Hagenbach, K.
Autographen-Sammlung von K. Geigy-Hagenbach, Basel
Gasser & Cie, Basel 1929, 8, s. 300, XXXIII
       tabl.No: 1943 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1929

Goldenweiser, Aleksander Borysowicz
Goldenweiser, Anna (1881-1928)
F. Szopen. Pisma.
Pieriewod Anni G Pod redakcijej A.B. Goldenweisera.
Moskwa 1929. Gos. Izdatielstwo Muzikalnij sektor, 2 nl., 418 s. ii.
       Note: zaw. 315 listow, w tym 305 ChopinaNo: 1944 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Goszczynski, Seweryn
Listy Seweryna Goszczynskiego (1823-1875) zebral i do druku przygotowal Stanislaw Pigon; Polska Akademia Umiejetnosci
Krakow 1937, 4, VII, 1 nl., 542, 2 nl., s.
       Note: Archiwum do dziejow literatury i oswiaty w Polsce, Serja II, t. IV (ogoln. zbioru XIX)
       Note: Chopin: s. 45No: 1945 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1934

Grouas, Andre
En feuilletant la correspondance de Chopin.
L'Horizon, Paris 1934.No: 1946 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1908

Grzymala, Albert
Chopins letzte Stunden.
Berliner Tageblatt, Berlin 4.VI.1908, nr. 281.No: 1947 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1931

Guerin, Maurice de
[Listy M. de G. oddane George Sand przez Eugenie de Guerin, jako depozyt, zostaly w latach 1845 i d. skopiowane przez Chopina dla G.S.
Gdzie sa te rekopisy?]. v. Cortot : Ce que Chopin doit a France.
La Revue Musicale (Paris) XII.1931.No: 1948 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1928

signed: A. von G. (= Guttry, Alexander von)
Chopin : Gesammelte Briefe.
Uebersetzt und herausgegeben von A. von G....
Georg Muller, Munchen 1928, 8, 2 nl., XI, 464 s.
       Mit 24 Tafelbeilagen.
       Note: Zaw. 304 listy.No: 1949 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1832

Heine, Heinrich
[Korespondenej a do "Augsburger ZTG", Augsburg w latach 1832 i d.]
-No: 1950 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Heller, Tadeusz
Listy Chopina
Nasz Przeglad (Warszawa) 11.IV.1937.No: 1951 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Hiller, Ferdinand
Briefe an eine Unbekannte.No: 1952 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1898

Hoesick, Ferdynand
Nieznany list Fryderyka Chopina
(z d. 4 kwietnia 1848 r. do Juliana Fontany)
Czas, Krakow 1898.No: 1953 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1900

Hoesick, Ferdynand
List Fryderyka Chopina do Jana Matuszynskiego.
W ksiedz pamiatkowej drukarzy krakowskich poswieconej pamieci Gutenberga. Krakow 1900, 4, s. 52-60.No: 1954 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Hoesick, Ferdynand
Korespondencia Chopina z pania Sand.
Kuryer Warszawski 20.II.1910, ur 51.No: 1955 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Hoesick, Ferdynand
Jozef Elsner i Fierwsze Konserwatorium w Warszawie
(z papierow i pamietnikow po Elsnerze)
Biblioteka Warszawska Warsaw VII.1910, s. 142-174
       Note: w tym listy i autogr. muz. ChopinaNo: 1956 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1912

Hoesick, Ferdynand
Chopiniana : Tom 1 Korespondencja Chopina.
Krakow 1912, Ksieg. F. Hoesicka, Warszawa
Gebethner i Wolff, 8, XI, 469 s.No: 1957 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Hoesickowna, Jadwiga
Nieznany list Fr. Szopena.
Muzyka (Warszawa) 1930 VII/4, s. 215.No: 1958 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1936

Hordynski, Wladyslaw
Pamiatki po Szopenie w zbiorach Biblioteki Jagiellonskiej.
Tydzien Kulturalno-Literacki, dod, nr. . 39 do "Glosu Narodu", Krakow 24.XII.1936, nr. 352.No: 1959 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Hordynski, Wladyslaw
Nieznane listy Szopena.
Kalendarz IKC Krakow na r. 1937
       Note: [O 4 listach w Bibl. Jagiell.], s. 217.No: 1960 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1938

Hordynski, Wladyslaw
Z nieznanej korespondencji Szopena.
Kalendarz IKC Krakow 1938, s. 220.No: 1961 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1929

Hugli, Camp.
Chopiniana in Lyons.
Musical Courier (New York) 1929/30 T Li/7No: 1962 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Historia listow Chopina do Delfiny Fotockiej
Zycie Literackie, Poznan 1-15.VII.1945 1/3-4, s. 22-23.No: 1963 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Iwaszkiewicz, Jaroslaw
Tajemnicze listy Chopina
Radio i Swiat (Warszawa) 7.X.1945 1/12, s. 5.
       Note: Tekst odczytu radiowego pt. "O nieznanych listach Chopina" w Polskim Radio w Warszawie 4. X. 1945No: 1964 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Jasinski, / Prof.
Roman : Nieanane listy Chopina.
Radio i Swiat (Warszawa) 22.VII.1945 1/1, s. 5-6.No: 1965 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1945

Jasinski, / Prof.
Nieznane histy Chopina.
Radio i Swiat (Warszawa) 5.VIII.1945 1/3, s. 5.No: 1966 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1936

Kaden-Bandrowski, Juliusz
Karteczka Chopina.
Gazeta Polska (Warszawa) 1.III.1936.No: 1967 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Kallenberg, Siegfried
Chopin in seinen Briefen.
Munchner Neueste Nachrichten, Munchen 4.XII.1937.No: 1968 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1882

[Karasowski, Maurycy ]
Listy Chopina.
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 3.IX.1882 VI/18, s. 139-140
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 19.IX.1882 VI/19, s. 148-150
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 3.X.1882 VI/20, s. 153-155
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 20.X.1882 VI/21, s. 163-165
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 3.XI.1882 VI/22, s. 171-172
Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (Warszawa): 19.XI.1882 VI/23, s. 178-179.No: 1969 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1899

Karlowicz, Mieczyslaw
Ksiega pamiatkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.
Warszawa 1899, 8o
       Note: [zaw.:] Moja bieda-Listy rodziny Wodzinskich do Fr. Chopina z objalnieniami Miecz. Karlowicza Listy Chopina pisane w Dreznie. - t. 1No: 1970 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1902

Karlowicz, Mieczyslaw
Lettres inedites de Chopin et Souvenirs de Chopin.
Revue Hebdomadaire, Paris 1902, nr. 8.No: 1971 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1903

Karlowicz, Mieczyslaw
Lettres inedites de Chopin et Souvenirs de Chopin
Le Temps, Paris 10.III.1903
       Note: extraitsNo: 1972 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1903

Karlowicz, Mieczyslaw
Lettres inedites de Chopin et Souvenirs de Chopin.
La Revue Musicale (Paris) I.1903
La Revue Musicale (Paris) II.1903
La Revue Musicale (Paris) III.1903
La Revue Musicale (Paris) IV.1903
La Revue Musicale (Paris) V-VI.1903
La Revue Musicale (Paris) 1.VIII.1903
La Revue Musicale (Paris) 15.IX.1903.No: 1973 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1903

Karlowicz, Mieczyslaw
Souvenirs inedits jusqu'a ce jour de Chopin
La Revue Musicale (Paris) 1903 III/1, s. 1-22
La Revue Musicale (Paris) 1903 III/2, s. 81-112
La Revue Musicale (Paris) 1903 III/3 & 111/4.No: 1974 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Karlowicz, Mieczyslaw
Niewydane dotychczas Pamiatki po Chopinie' opracowai Mieczyslaw Karlowicz. Listy Chopina do rodziny i rodziny do niego.
Listy Pani Sand i jej corki. - Listy Wodzinskich; Listy uczennie i znajomych Chopins; Korespondenej a panny Stirling. Rozmaitosci.
Warszawa 1904, Wydawnictwo Sekcji imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, 8, s. IX, 403
       10 pl. il.No: 1975 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Karlowicz, Mieczyslaw
Niewydane dotychczas Pamiatki po Chopinie' opracowai Mieczyslaw Karlowicz. Listy Chopina do rodziny i rodziny do niego.
Listy Pani Sand i jej corki. - Listy Wodzinskich; Listy uczennie i znajomych Chopins; Korespondenej a panny Stirling. Rozmaitosci. Wydanie luksusowe, na papierze czerpanym' ze znakiem wodnym w linie, oprawne.
Warszawa 1904No: 1976 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Karlowicz, Mieczyslaw
Disiere, Laure
Souvenirs inedits de Frederic Chopin.
Receuillis et annotes par M. Karlowicz, traduits par Laure Disiere.
Paris et Leipzig 1904. H. Weiter, gr. 8, s. 4 nl., 224.No: 1977 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1919

Knosp, Gaston
Chopiniana
Bull. Franc. de la SIM Paris 1919, nr. 4, p. 379
       Note: facs. listu ChopinaNo: 1978 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1875

Lenartowicz, Teofil (1822-1893)
Listy o Adamie Mickiewiczu
Paryz 1875, 8o.
       Note: Wspomnienia o Mick. i Ch. ; zaw. list Chopina do Dominika DziertanowskiegoNo: 1979 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1907

Lippmannssohn, Leo
Berlin : XXXVII Autographen-Versteigerung. Katalog einer Autographensammlung von Julius Stockhausen und Wilhelm Taubert und Maurice Schlesinger, Paris (1798-1871). Berlin 4-5. Nov. 1907.
-No: 1980 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1911

Berlin : XXXIX Autographen-Versteigerung; Katalog der Autographen-Sammlung Ignaz Moscheles und Alfred Bovet; Berlin 17-18. Nov. 1911
-No: 1981 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1929

Lippmannssohn, Leo
Autographen-Versteigerung vom 8.III.1929
[m. i. : Manuskrypt Poloneza op. 53 z notatkami Chopina]
-No: 1982 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Lippmannssohn, Leo
Autographen von Musikern etc.
Versteigerung No. 59, 20-21.V.1930 Berlin
       Note: m. i.: poz. 81 List Chopina do przyjaciela z 28. X. 1847, po franc.: "Je ne suis pas bien..."No: 1983 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Lippmannssohn, Leo
Versteigerungs-Katalog No. 60. 21-22.XI.1930 Berlin.
-No: 1984 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1924

signed: Lippman, Maurice (= Dumas'a Syna, Ziec A.)
Alexandre Dumas intime.
Revue de deux Mondes, Paris VIII.1924.No: 1985 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1918

Liszt, Franz
Franz Liszts Briefe an seine Mutter : Aus dem Franzosischen ubertragen und herausgegeben von La Mara
Leipzig 1918 Breitkopf & Hartel, 16, s. 156
       1 nl., 4 il.No: 1986 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Lucos, Veronica
The letters of George Sand.
Routledge, London 1930, 8o.No: 1987 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1863

Mendelssohn-Bartholdy, Paul
Reisebriefe : Briefe aus den Jahren 1830-1847 von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
2 Bde.
Leipzig 1863, 8o.No: 1988 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1883

Mickiewicz, Wladyslaw (1838-1926)
Korespondencja Jerzego Sand.
Kuryer Warszawski 1883, nr. 237.No: 1989 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1899

Mille, Pierre
Frederic Chopin d'apres quelques lettres inedites
Revue Politique et Litteraire, Paris 1. 1899, nr. 1.No: 1990 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1899

Mille, Pierre
Frederic Chopin d'apres quelques lettres inedites.
Revue Bleue, Paris 7.I.1899.No: 1990a / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1938

Mirska, Maria
Nieznane listy do Chopina.
Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) 11.XII.1938, nr. 50, s. 966-968
       2 portr.No: 1991 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1939

Mirska, Maria
Lettres inedites adressees a Chopin.
La Revue Musicale (Paris) III. 1939 XX/189, s. 87-95.No: 1992 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Mycielski, Zygmunt
Nieznane histy G. Sand i Fr. Chopina.
Muzyka (Warszawa) 1930 VII/1, s. 7-10.No: 1993 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
Listy Cypryana Norwida do Maryi Trembickiej z hat 1845-1857), przygotowal do druku Stanislaw Kossowski.
Chimera (Warszawa) VII/IX. 1904, s. 317-416
       Note: Chopin: s. 393No: 1994 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
Listy : t. 8 i 9 piam C. Norwida zebranych przez Zenona Przesmyckiego
Warszawa 1937, 16o.No: 1995 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Opienski, Henryk / Dr.
Fryderyk Chopin do Tytusa Woyciechowskiego.
Lamus, Lwow 1910, t. III/6, s. 207-257.No: 1996 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1931

Opienski, Henryk
Woynich, Ethel Lilian
Chopin's letters
Collected by Henri Opienski
Translated by E.L. Woynich.
Alfred Knopf, New York 1931, 8, X. 420; IV p.
       illustr.
       Note: zaw. 294 listowNo: 1997 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1932

Opienski, Henryk / Dr.
Nieznane listy Elsnera do Chopina.
Kuryer Warszawski 10.IV.1932.No: 1998 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1933

Danysz, M. Stephane
Paderewski, Ignacy Jan
Opienski, Henryk
Frederic Chopin, Lettres.
Edition complete comportant des lettres et des documents inedits, ainsi qu'un index des oeuvres de Chopin citees et commentees par l'auteur dans ces lettres.
Receuillies par Henry Opienski et traduites par Stephane Danysz.
Avant-propos d'I.J. Paderewski.
Paris 1933. 591 p.
      (Series: "Collection Polonaise, 16")
       Note: zaw. 337 listow
       Note: Il y avait une ed. part. sur papier pur fil.
       Note: Soc. Francaise d'Editions Litteraires et Techniques E. Malfore.No: 1999 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1935

Opienski, Henryk / Dr.
Henryk : Jozef Elsner w swietle nieznanych listow.
Polski Rocznik Muzykologiczny (Warszawa) 1935, t. 1.No: 2000 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Opienski, Henryk / Dr.
Listy Fryderyka Chopina. Zebral i przygoiowal do druku Dr. H ... O ...
Warszawa 1937, Naki. Jaroslawa Iwaszkiewicza i "Wiadomosci Literackich, 8, s. VIII, 374 i 23 rotograwiur.No: 2001 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Orlowski, Antoni
Listy do rodziny.
[v. Hoes. 1., s. 446].No: 2002 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Orzeszkowa, Eliza (1842-1910)
Listy
Warszawa-Grodno 1937, Nakl. Tow. im. Orzeszkowej oraz Instytuiu Wyd. "Biblioteka Polska, 8, 2 t.
       Note: O Chopin s. 288, 491No: 2003 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Parnasowa, Kornelia (1866-1942)
[Autograf listu Chopina do Felicjana Wodzinskiego z lipca 1834 r.]
Na Ziemi Naszej, Lwow 1910, nr. 22, s. 170.No: 2004 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Pereswiet-Soltan, Stanislaw
Listy Chopina do Jana Bialoblockiego.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 14.II.1926, nr. 7, 11.No: 2005 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Pereswiet-Soltan, Stanislaw
Chopin o pogrzebie Staszica.
Wiadomosci Literackie (Warszawa) 17.II.1926, III/7 (111) s. 4.No: 2006 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Pereswiet-Soltan, Stanislaw
Listy Fryderyka Chopina de Jana Bialoblockiego (1825-1827) opracowane przez St ... P ... 5 ...
Warszawa 1926, Wyd. Zwiazku Narodowego Polskiego Mlodziezy Akademickiej, 16 6 nl., 80, s.
       4 illust.
       Note: zaw. 13. listowNo: 2007 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1907

Petrucci, Gualtiero
Epistolario di Federico Chopin. Traduzione e note, con prefazione di Jolanda.
Rocca San Casciano 1907, L. Cappeli, 16, s. 248.No: 2008 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Plante, Francois
Lettres sur Chopin.
Courrier Musical (Paris) 1.I.1910, XIII/1, p. 36
       Numero ChopinNo: 2009 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1902

Poradowska, Marguerite
Lettres inedites de Frederic Chopin au compositeur Fontana
Revue Hebdomadaire" Paris, 25.I.1902.No: 2010 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1902

Poradowska, Marguerite
Ungedruckte Briefe Chopin's an Fontana.
[?] 1902.No: 2011 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Prosnak, Jan
Listy Chopina
Jutro Pracy Warsaw, 7.III.1937
       1 facs.No: 2012 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

signed: A.R. (= ?)
Mlodosc Chopina w swietle jego listow.
Dziennik Pomorza ( Torun, 16.I.1937, s. 7.No: 2013 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1930

Ramult, Ludwik
Muzeum Muzyczne Towarzystwa Muzycznelgo w Lublinie.
Lublin 1930, 16, s. 15, 1 nl.
       Note: o 3 listach Chopina do G. Sand, odnalezionych przez Zygmunta MycielskiegoNo: 2014 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1902

Rank, Wilhelm
Ungedruckte Briefe Friedrich Chopin's an den Komponisten Fontana
Prager Tgb, Praha, 20.VII.1902.No: 2015 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Risler, Edouard
Lettres sur Chopin.
Courrier Musical (Paris), 1.I.1910, XIII/1., s. 36-37.No: 2016 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1905

Rocheblave, Samuel
George Sand et sa fille d'apres leur correspondance inedite.
Revue des Deux Mondes, Paris, 15.II.1905
Revue des Deux Mondes (Paris) 1.III.1905
Revue des Deux Mondes (Paris) 15.V.1905.No: 2017 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1905

Rocheblave, Samuel
George Sand et sa fils d'apres leur correspondance inedite.
Calmann-Levy-Paris s.a [1905] 8, 4n1, II, 299, 1 nlNo: 2018 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Rocheblave, Samuel
Lettres de Frederic Chopin a Solange Clesinger.
La Grande Revue, Paris, III. 1910, nr. 5.No: 2019 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Rutkowski, Bronislaw / Prof. Dr.
Listy Chopina.
Polska Zbrjna (Warszawa) 20.I.1937.No: 2020 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1882

Sand, George
Correspondance 1812-1876
Paris 1882-1884, Calman-Levy, 8, 4 vol.No: 2021 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1906

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Briefe an und von Chopin.
Neue Freie Presse (Wien), 1906, nr. 14920, 14943, 14947, 14949, 14956.No: 2022 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1907

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Ein Brief und Fragebogen Liszts an die Schwester Chopins
Die Musikwoche/Neue Zeitschrift fur Musik, Berlin-Leipzig-Wien, 30.X.1907, nr. 44.No: 2023 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1909

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Zwei Brieffragmente Chopins uber den Bruch mit George Sand
Die Musik, Berlin, X. 1909, VIII/1, s. 27-31
       Chopin Heft.No: 2024 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1909

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Ungedruckte Briefe Chopins an Solange Chesinger.
Die Musik, Berlin, 1909/10, II, s. 251 i d.No: 2025 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Briefe von und an Chopin
Die Musik, Berlin, VIII. 1910, IX/21, s. 131-148
Die Musik, Berlin, IX. 1910, IX/22, s. 195-207.No: 2026 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1910

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Chopin und Wien (Zu Chopins hundertstem Geburtstage).
Mit ungedruckten Wiener Briefen des Tondichters.
Neue Freie Presse (Wien), 30.X.1910.No: 2027 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1911

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Friedrich Chopins Briefe
Leipzig, 1911, Breitkopf & Hartel, 4, X, s. X, 305, 1 nl.
       Note: zawiera 166 listowNo: 2028 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Scharlitt [Szarlitt], Bernard (1877-1946)
Szopen a Warszawa.
Kronika Warszawy (Warszawa), XI. 1926, II, s. 173-176, 6 ii.No: 2029 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1944

Schoell, Louis
Patrimoine polonais. Etudes litteraires
Lausanne, 1944, Editions Concorde, 16, t. 1.
       Note: m. i.: Lettres de ChopinNo: 2030 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1904

Schumann, Clara
Jugendbriefe von Robert Schumann, nach den Originalen
Mitgeteilt von Clara Schumann.
Leipzig, 1886, F. G. Jansen, 80, 2-e wyd. - Neue Folge, Leipzig, 1904, 8, 2 t.No: 2031 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1909

Schumann, Robert
Mathilde,
Lettres choisies de Schumann 1829-1840.
Traduites de l'allemand par Mathilde.
Paris, 1909, P. Cremieux, 8o.No: 2032 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Seche, Leon
Saint-Beuve
Paris 18.. [?] 2 t.
       Note: Chopin: t. 2, s. 109No: 2033 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Skoluba, M.
Listy Fryderyka Chopina.
Kurjer Polski (Warszawa) 27.III.1937.No: 2034 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Slowacki, Juliusz
List do matki z 2 kwietnia 1838.
Ateneum (Warszawa) 27.III.1937.No: 2035 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1905

Slowacki, Juliusz
Listy Juliusza Slowackiego. Zebrane i czesciowo ogloszone przez L. Meyet'a.
Warszawa 1905, Wyd. z fund. Ad. hr. Krasinskiego. 16o.No: 2036 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Slowacki, Juliusz
Listy
Warszawa 1937, Wydal Tadeusz Pini. Spolka Wydawnicza "Parnas Polski, 4, s. 2nl., 445, 3 nl.No: 2037 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Smetana, Bedrich
Listy
Praha 18.. [?]No: 2038 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1908

Stargardt, J.A.
Berlin : Katalog CCXXXI Autographen und Urkunden. Sammlung Fritz Donebauer, Perg., Briefe, Musik-Manuscripte etc. Versteigerung 6-8, August 1908
-
       Note: 4", s. IV, 123, 1 nl., 3 pl. il. [Berlin 1908]No: 2039 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1880

Stavenow, G.
Drei Briefe von Frederic Chopin und George Sand an Adolf Gutmaun
Die Gegenwart, Berlin 1880, t. 16, s. 28.No: 2040 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1936

Stromenger, Karol
Listy Chopina
Gazeta Polska (Warszawa) 24.XII.1936, 3 il.
Gazeta Polska (Warszawa) 3.I.1937
Gazeta Polska (Warszawa) 6.I.1937, 2 il.No: 2041 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Stromenger, Karol
Chopin pisze histy.
Antena (Warszawa) 10.I.1937, IV/2, s. 3
       3 illust.No: 2042 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

signed: (swb.) (= ?)
Jezyk listow Chopina
IKC Krakow, 13.XII.1937.No: 2043 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1935

Szymanowski, Waclaw
Lettres inedites de Frederic Chopin.
Le Monde et d'Art Slave, Paris, VI. 1935, s. 4-6.No: 2044 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1899

Thiele, G.
Chopin's letzte Lebensjahre, mit ungedruckten Briefen.
Gegenwart, Berlin, 1. 1899, nr. 3.No: 2045 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1926

Tiersot, Julien
Lettres de musiciens au XIX siecle
Le Temps, Paris, 1926.
       Note: O listach w Bibliotheque du Conservatoire w ParyzuNo: 2046 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1936

Tiersot, Julien
Lettres de Musiciens ecrites en francais du XV au XX siecle
Paris, 1936, 2 t.
       Note: w t. 2, s. 340 i d. listy ChopinaNo: 2047 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1938

Wasylewski, Stanislaw
Liszt, Chopin, Mickiewicz w nieznanej korespondencji Marji Calergis.
Gazeta Polska (Warszawa) 5.VI.1938, 1 il.No: 2048 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 undated

Wellisch, Leopold
Zygmunt Krasinski i Ary Scheffer. Listy. Z nieznanych rekopisow wydal i przepisami opairzyl L ... W ...
[Warsaw, b/r. b/w.]. Druk pod kier. Adama Poltawskiego, 4, s. 150, 4 nl.No: 2049 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1901

Zaleski, Dionizy
Listy Stefana Witwickiego do Jozefa Bohdana Zaleskiego
Lwow, 1901. Wydal Dionizy Zaleski. 8, s. 4 nl., 135.No: 2050 / ........ a. Lettres, notes, autographes

 1937

Zulberti, Taulero
L'epistolario di Chopin.
Il Lavoro, Genova, 6.IV.1937.(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.