Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres HelpNo: 576 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1817

[Frederic Chopin]
Pamietnik Warszawski Warszawa:, nr. 1, 5. 129 ~
Wiadomosci Literackie. Spis dziei polskich w r. 1817 wydanych. - "Polonaise pour pianoforte, dediee a Son Excellence Mme la Comtesse Victoire Skarbek par Friderik Chopin age de 8 ans .
       Note: anonim, prawdopodobnie autorstwa hr. Fryderyka SkarbkaNo: 577 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1818

Kronika [Zapowiedz koncertu dobroczynnego z 24.II.1818 r. na ubogich w Teatrze w palacu Radziwillowskim, w ktorym mieli brac udzial : Kaczynscy, Arnold, Feullide, Schoppin [!] itd; Chopin gral koncert Gyrowetz'a]
Gazeta Warszawska., 21.II.1818No: 578 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1818

[Wiadomosc o wystepie Chopina w Liceum z deklamacja wobec Marii Teodorowny, matki cara Aleksandra 1 i ofiarowaniu jej przez niego 2 polonezow swej kompozycji]
Gazeta Korespondenta Warszawskiego I Zagranicznego Warsaw, 6.X.1818, Nr. 80No: 579 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1824

[Wzmiarika o F. Chopinie, uczniu 4-ej klasy Liceum, ktory otrzymal nagrode]
Kuryer Warszawski, nr. 189 9.VIII.1824No: 580 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1825

[Wzmianka o podarku w postaci pierscienia z brylantem otrzymanego od cara Aleksandra I-go przez "J.P. Fryderyka Chopin, ucznia Liceum ktorego talent na fortepianie juz kilkakroc w publicznych koncertach uwielbiano"]
Kuryer Warszawski, nr. 134, 7.VI.1825, s. 649No: 581 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1825

[Sprawozdanie o koncercie uczniowskim w Konserwatorium, w dniu 10. VI., gdzie Chopin gral na Eolopantalionie Dlugosza "Fantazje"]
Kuryer Warszawski, nr. 138 11.VI.1825No: 582 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1825

[Pierwsze zagrardczne sprawozdanie z koncertu z 10.VI.1825 w Warszawie, na ktorym Chopin wykonal I-e Allegro Koncertu g-moll Moschelesa oraz improwizowai na Aeolopantalionie inwencji Dlugosza]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), VII.1825No: 583 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1825

[Urzedowe sprawozdame z publicznego popisu uczniow 5-tej klasy Liceum Warszawskiego, m. i. "Chopin Fryderyk", dn. 26, 27 i 28 lipca]
Kuryer Warszawski, nr. 183, s. 845-6 4.VIII.1825No: 584 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1826

[Urzedowe sprawozdanie z popisu z 27.VII. uczniow 6-tej klasy Liceum, wsrod nich Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 185 6.VIII.1826No: 585 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1826

[Wiadomosc o 2 koncertach Chopina w Reinerz (Duszniki), gdzie przebywai z rodzina na kuracji]
Kuryer Warszawski, nr. 198 22.VIII.1826No: 586 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1826

[Sprawozdanie z koncertu Chopina na Choralionie]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 17 17.XII.1826No: 587 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1827

signed: F.S. (= Skarbek, Fryderyk)
[Wiadomosc o zgonie Emilii Chopin, siostry Fryderyka i Nekrolog]
Kuryer Warszawski, nr. 102, s. 416-7. 16.IV.1827No: 588 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Frederic Chopin]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) - Wien, nr. 46. 18.VII.1829No: 589 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

Bauerle, Adolf
[Krytyka 1-go koncertu Chopina w Wiedniu, 11.VIII. w c. k. Operze]
Wiener Theater Zeitung. Wien 20.ViII.1829No: 590 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Der Sammler (Wien) VIII.1829No: 591 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Zeitschrift Fur Kunst, Litteratur, Theater und Musik, Wien. 22.ViII.1829No: 592 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wiadomosc o sukcesic Chopina z 1-ym koncertem w Wiedniu i zapowiedz drugiego]
Kuryer Warszawski, nr. 230, s. 1035 29.VIII.1829No: 593 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[art. kryt. 1-go koncertu]
Zeitschrift Fur Kunst, Litteratur, Theater und Musik, Wien. 29.ViII.1829No: 594 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wiadomosc o 1-ym koncercie Chopina w Wiedniu]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 230 30.VIII.1829No: 595 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wzmianika o 1-ym koncercie wiedenskim]
Dziennik Powszechny Krajowy Warsaw 30.VIII.1829No: 596 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

Bauerle, Adolf
[Art. rec. z 2-go koncertu Chopina, z dn. 18. VIII]
Wiener Theater Zeitung. Wien 1.IX.1829No: 597 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wiadomosc o 2-gim wiedenskim koncercie Chopina]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 233 15.IX.1829No: 598 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wiadomosc o 2-gim koncercie Chopina]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 247 16.IX.1829No: 599 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[art. rec. o koncertach Chopina]
Allgemeiner Musikalischer Anzeiger (Wien), nr. 38 19.IX.1829No: 600 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Wiadomosci o koncertach Chopina w Wiedniu]
London Musical News London 14.X.1829No: 601 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

Kanne, Friedrich August
[art. rec. koncertow wiedenskich Chopina]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), nr. 46. 18.XI.1829No: 602 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Sprawozdarde z koncertu Chopina z 18.XII. w dawnej Resursie]
Kuryer Warszawski, nr. 340, s. 1531 20.XII.1829No: 603 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Rec. koncertu w Resursie]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 19, s. 93 20.XII.1829No: 604 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

signed: St., E.G.K. (= ?)
"Artykul nadesiany".
[O tymze koncercie Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 343, s. 1547 23.XII.1829No: 605 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1829

[Rec. art. z tegoz koncertu]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 34. 26.XII.1829No: 606 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[not. Mochnackiego o nowym koncercie F-moll Chopina]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 4o, s. 1 12.II.1830No: 607 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[art. sygn.:] L. C.
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 63 4.III.1830No: 608 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wiadomosc o prywatnym koncercie Chopina, u siebie dla artystow i lubownikow muzyki urzedzonym]
Kuryer Warszawski, nr. 62, s. 309 5.III.1830No: 609 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[pow. na "Kur. Warsz" z 5. III. o konc. pryw. u Chopina]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 62, s. 3 6.III.1830No: 610 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Zapowiedz pierwszego koncertu Chopina z wlasnymi utworami, w Teatrze Narodowym]
Kuryer Warszawski, nr. 65, s. 325 8.III.1830No: 611 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o koncercie majacym sie odbyc 17.III]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 74 15.III.1830No: 612 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmiauika o wyprzedaniu wszystkich log na koncert 17. III]
Kuryer Warszawski, nr. 73, s. 365 16.III.1830No: 613 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Recenzja koncertu z 17. III. : pisal rett. Ludwik Dmuszewski]
Kuryer Warszawski, nr. 75, s. 377-8, 18.III.1830No: 614 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Rec. koncertu z 17. III]
Gazeta Warszawska, nr. 73 18.III.1830No: 615 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Rec. koncertu z 17. III]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 78 19.III.1830No: 616 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

signed: X.X. (= ?)
[Fr. S. Dmochowski, red. "Artykul nadcslany", rec. konc. z 17. III]
Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego Warsaw, nr. 66 19.III.1830No: 617 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

20.III.1830 [rec. z koncertu z 17.III]
-No: 618 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o koncercie z 17. III]
Dekameron Polski Warsaw 20.III.1830No: 619 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wrazenia nieznanej autorki z koncertu z 17. III. : od red.]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 107, s. 544 22.III.1830No: 620 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Rec. koncertu Chopina w Teatrze Narodowym z 22. III]
Gazeta Warszawska, nr. 78 23.III.1830No: 621 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Rec. 2-go koncertu Chopina z 22.III. i zapowiedz niedalekiego wyjazdu zagranice celem koncertowania]
Kuryer Warszawski, nr. 80, s. 4o1 23.III.1830No: 622 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[art. kryt. o koncercie z 22. III. : pisal Mochnacki]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 109, s. 556 24.III.1830No: 623 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

signed: J.C. (= Cichocki, Jozef)
[art. recenzyjny o tymze koncercie]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 83 25.III.1830No: 624 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

signed: A. (= Grzymala, Albert)
[art. rec. o koncercie z 22. III]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 110, S. 560-561, 26.III.1830No: 625 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o 2 koncertach Chopina]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 81., s. 1 26.III.1830No: 626 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[art. kryt. i dyskusyjny]
Gazeta Polska (Warszawa), nr. 90, s. 1.: A. 4.IV.1830No: 627 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

signed: X.A.C.S.P. (= ?)
O artykulach amatorskich.
[art. kryt. i dyskusyjny]
Gazeta Warszawska, nr. 91, s. 1 5.IV.1830No: 628 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Kilka slow red. Odynca na art. kryt. w GP z 4. IV]
Dekameron Polski Warsaw, Nr. 10 10.Iv.1830No: 629 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o 2-gim koncercie Chopina w rubryce : Teatr i zabawy]
Dekameron Polski Warsaw, Nr. 10 10.Iv.1830No: 630 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[rec. koncertow Chopina w Teatrze Narodowym
Poza tym] : L. U. [Leon Ulryk] Sonet do Fryderyka Szopena (Chopin) grajcego koncert na fortepianie.
Pamietnik dla Plci Pieknej (Warsaw) IV. 1830No: 631 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Frederic Chopin]
Dz Urzedowy W-wa. IV.1830No: 632 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[art.-replika na art. kryt. w nr 91 GW.]
Gazeta Warszawska: Soliva IV.1830No: 633 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Rec. koncertu spiewaczki Majerowej z dn. 8. VII. w Teatrze Narodowym, w ktorym bral udzial Chopin]
Kuryer Warszawski, nr. 181, s. 953 9.VII.1830No: 634 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o koncercie Majerowej, z udzialem Chopina]
Kurjer Polski (Warszawa), nr. 210, s. 1067 10.VII.1830No: 635 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[not. o nadejsciu Warjacji op. 2 z Wiednia do skladu nut Magnus'a]
Kuryer Warszawski, nr. 188 16.VII.1830No: 636 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wzmianka o ukazaniu sie z druku op. 2 Warjacji Chopina oraz wielce pochlebna ich ocena]
Allgemeiner Musikalischer Anzeiger Wien, Nr. 32 7.VIII.1830No: 637 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Wiadomoisc o koncercie w mieszkaniu Chopina z dn. 22.IX. na ktorym wykonano 2-gi koncert e-moll]
Kuryer Warszawski, nr. 255, s. 1337 23.IX.1830No: 638 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

Nadeslane, W.
[o koncercie e-moll i Warjacjach op.
2 oraz o wyjcedzie przewidzianym Chopina]
Dziennik. Powszechny Krajowy, Warsaw, nr. 257 25.IX.1830No: 639 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

Doniesienie koncertowe.
[O koncercie Chopina w Teatrze Narodowym]
Gazeta Warszawska, nr. 273, s. 2640: 11.X.1830No: 640 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[Sprawozdanie z pozegnalnego koncertu Chopina z 11. X]
Kuryer Warszawski, nr. 274 12.X.1830No: 641 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1830

[art. o wyjezdzie Chopina zagranice i uroczystym pozegnaniu go przez przyjaciol na Woli]
Kuryer Warszawski, nr. 295 3.XI.1830No: 642 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1831

[rec. 2 dziei Chopina]
Pamietnik Muzyczny Warszawski Warsaw, Nr. 93 [13?], 1831No: 643 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1831

[Sprawozdanie z koncertu monachij skiego Chopina w dn. 28.VIII. odbytego]
Flora Munchen, Nr. 87: Tagesnachrichten 30.VIII.1831No: 644 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1831

Ein Werk II
[Slynny art. krytyczny Roberta Schumanna o Wariacjach op. 2 Chopina]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) Bd. 33, nr. 49 XII.1831: Julius.No: 645 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1831

Ein alter Musiker. F. Chopin op. 2 La ci darem la mano.
[art. kryt., prawdopodobnie Friedrich Wieck'a]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) Bd. 33, nr. 49, XII.1831No: 646 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Wieck, Friedrich (1785-1873)
[F. Chopin op. 2 "La ci darem la mano ... "]
Caecilia Leipzig, 1832No: 647 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Wieck, Friedrich (1785-1873)
[Rapsodien]
Der Komet Leipzig, 1832, S. 54No: 648 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Wieck, Friedrich
[Frederic Chopin]
La Revue Musicale (Paris), 1832No: 649 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Ludwig, Rellstab (1799-1860)
[Fr. Chopin : Variations sur un theme de "Don Juan" de Mozart, op. 2]
Iris Berlin, 1832No: 650 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

[Zapowiedz 1-go koncertu Chopina w Paryzu, w Salle Pleyel, na dzien 15. 1]
La Revue Musicale (Paris), nr. 48 7.I.1832No: 651 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

[Ponowna zapowiedz koncertu, ktory sie odbyl jednakze dopiero 26. II]
La Revue Musicale (Paris) 14.I.1832No: 652 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Fetis, Francois-Joseph
Concert de M. Chopin de Varsovie.
La Revue Musicale (Paris), nr. 5 3.III.1832No: 653 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

Salle du Conservatoire. Concert en benefice des indigens.
Le Temps, Paris 22.V.1832No: 654 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1832

[O 2-gim koncercie Chopins, z 20. maja]
La Revue Musicale (Paris), nr. 17 26.V.1832No: 655 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

Fetis, Francois-Joseph
[Frederic Chopin]
La Revue Musicale (Paris), 1833No: 656 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Ludwig, Rellstab ]
[Frederic Chopin]
Iris Berlin IV, 1833No: 657 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Frederic Chopin]
Le Temps Paris. 22.V.1833No: 658 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Ludwig Rellstab]
Premier Trio pour Pfte. Violon et Violoncelle, compose par Fred. Chopin, Oeuv. 8.
Iris Berlin Iv/26 A.101-2 28.VI.1833No: 659 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Ludwig Rellstab]
Quatre Mazourkas pour le Pianoforte composees par Fred. Chopin, Liv. I u. II Opus 7
Leipzig: bei Friedr. Kistner.
Iris Berlin Iv/28 12.VII.1833No: 660 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Ludwig Rellstab] : Trois Nocturnes pour le Pfte.
Composes par Fred. Chopin. Oeuv. 9 Leipzig bei Probst-Kistner.
Iris Berlin Iv/31 2.VIII.1833No: 661 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

[Frederic Chopin]
L'Ambrosiano, Milano. 30.X.1833No: 662 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1833

Concert donne par M. Hiller dans la salle du Conservatoire
(le dimanche, 15 decembre)
La Revue Musicale (Paris), nr. 47 21.XII.1833No: 663 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig Rellstab]
[O zamierzanym wydawnictwie Chopina, Hillera, Pinsa, Herza i n., pt. "Album des Pianistes"]
Iris Berlin V/1, S. 4 3.I.1834No: 664 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Execution musicale.
Gazette Musicale de Paris, nr. 1 5.I.1834No: 665 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Frederic Chopin]
Kuryer Warszawski, nr. 6. 6.I.1834No: 666 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Zapowiedz kon certu Chopina]
Le Dilletante Paris, Nr. 6 (Et Dernier) 8.I.1834No: 667 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Revue critique : Variations brillantes pour le piano sur le rondeau favori: Je vends des scapulaires, de Ludovic, par Chopin.
Gazette Musicale de Paris, nr. 4 26.I.1834No: 668 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Frederic Chopin]
Le Temps Paris, 1834No: 669 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Stoepel, Francois
[Frederic Chopin]
Gazette Musicale de Paris, 1834No: 670 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig, Rellstab ]
Douze grandes etudes pour le Pfte. composees par Frederic Chopin. Oeuv. 10 Liv. I u. II Leipzig, bei Fr. Kistner
(Paris bei Schlesinger)
Iris Berlin V/5, S. 18-20. 31.I.1834No: 671 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig, Rellstab ]
[List anonimowy pisany z Lipska do Rellstaba, mylnie mniemany jako od Chopina pochodzacy]
Iris Berlin V/5, S. 18-20, 31.I.1834No: 672 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Fink,
Fr. Chopin, Etudes Oeuvre 10 Liv. I et II.
AMZ Leipzig, nr. 9 28.II.1834No: 673 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Frederic Chopin]
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 17 27.IV.1834No: 674 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Stopel] Revue critique : Fantaisie op. 13.
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 24 15.V.1834No: 675 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig, Rellstab ]
Grand Concerto pour Pfte. avec Acc. d'Orchestre ou de Quintuor ad libitum, compose par Friedrich Chopin. Oeuv. 11. Leipzig chez Kistner.
Iris - Berlin V/23, S. 89-90. 6.VI.1834No: 676 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig, Rellstab ]
Vingt quatre Preludes. composes pour le Pfte. par J.C. Kessier Oeuv. 31. Breslau bei Kranz. Bagatellen fur das Pfte. componiert von demselben. Op. 30 Ebenda.
[R. zarzuca w tej krytyce Kesselerowi nasladownictwo Chopina]
Iris Berlin, 6.VI.1834, V/23, S. 91No: 677 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Kallert,
[odpowiedz Rellstabowi na jego ataki na Chopina]
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), 1834.No: 678 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Revue critique : Mazourques op. 17.
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 26 29.VI.1834No: 679 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig Rellstab]
Trois Nocturnes pour le Pfte. composes par Fr. Chopin. Oeuv. 11 [sic]
Leipzig chez Breitkopf et Hartel.
Iris Berlin V/30, S. 117-118, 25.VII.1834No: 680 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Revue critique : Krakowiak op. 14.
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 31 3.VIII.1834No: 681 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Revue critique : Grande Valse brillante op. 18.
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 32 10.VIII.1834No: 682 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig Rellstab]
Variations brillantes pour le Pfte. sur le Rondeau favori "Je vends des ceapulaires" par Fre. Chopin. Oeuv. 12. Leipzig, bei Breitkopf et Haertel.
Iris Berlin V/35, S. 138-139, 29.VIII.1834No: 683 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Luwdig Rellstab] Rondeau pour le Pfte. compose par Fred. Chopin. Oeuv. 16.
Leipzig. bei Breitkopf et Haertel.
Iris Berlin V/38, S. 149-150 19.IX.1834No: 684 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Ludwig Rellstab]
Grande Fantaisie sur des Airs polonais pour Pfte. avec Accompagnement d'Orchestre composee par Fred. Chopin. Op. 13. Leipzig bei Kistner.
Iris Berlin V/44, 5.174-5 31.X.1834No: 685 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Stoepel, Francois
[Anal : op. 2, Variations Concert op. 11]
La Revue Musicale (Paris) 21.IX.1834No: 686 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

[Zapowiedi koncertu Berlioza z udzialem Chopina]
Le Temps - Paris 5.XII.1834No: 687 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Treisieme concert de M. Berlioz
[o grze Chopina]
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 52 28.XII.1834No: 688 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1834

Fetis, Francois-Joseph
Varietes musicales.
Le Temps - Paris 30.XII.1834No: 689 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[pod.] : Execution musicale
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 1 5.I.1835No: 690 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

Fetis, Francois-Joseph
[wspomina o Chopin]
Le Temps - Paris 20.I.1835No: 691 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Ludwig Rellstab]
Bolero pour le Pianoforte, compose par Fred. Chopin. Op. 19. Leipzig, bei Peters.
Iris Berlin VI/9, S. 34-35 27.II.1835No: 692 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[pod] : Varietes musicales.
Le Temps - Paris 5.III.1835No: 693 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[o koncercie Edwarda Wolffa, ucznia Ch-a]
Kuryer Warszawski 13.III.1835No: 694 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Frederic Chopin]
Menestrel - Paris 22.III.1835No: 695 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[zapowiedz koncertu Chopina z 4. IV]
Le Temps - Paris 29.III.1835No: 696 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

Jules, Jaum
[zapowiedr koncertu z 4. IV]
Journal des Debats - Paris 30.III.1835No: 697 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

Concerts de la semaine.
Le Guide Musicale (Paris), nr. 15 12.IV.1835No: 698 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

Berlioz, Hector
[Powrownanie Chopina ze spiewakiem Boulanger]
Journal des Debats - Paris 25.IV.1835No: 699 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Zapowiedz koncertu w Conservatoire na benefis Habenceka]
Le Guide Musicale (Paris), nr. 17 26.IV.1835No: 700 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[art. H. Berlioz'a i. i.]
Le Renovateur, Paris IV.1835No: 700a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

2 Kurzeres u. Rapsodisches fur Pianoforte.
Neue Zeitschrift fur Musik - Leipzig, nr. 38, s. 155 12.V.1835No: 701 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[O duo na fort. i wiolonezele Chopina i Franchomme]
Kuryer Warszawski 11.VII.1835No: 702 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Ludwig Rellstab]
Grande Valse brillante pour le Pfte., composee et dediee a Mlle. Laura Harsford par Fred Chopin. Oeuv. 18. Leipzig, bei Breitkopf und Hartel.
Iris Berlin VI/26 26.VI.1835No: 703 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Ludwig Rellstab]
[W krytyce 2-go koncertu Herz's op. 74 poleca Rellstab Taubertowi i innym wirtuezom berlinskim : "Sachen von Herz, Kalkbrenner, Chopin offentlich zu spielen"]
Iris Berlin VI/30, S. 118 24.VII.1835No: 704 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

signed: T. (= ?)
[Frederic Chopin]
Kuryer Warszawski 18.VIII.1835
       Note: Artykul nadcslanyNo: 705 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[w rubryce:] Polska [wiad. o skladkowym obiedzie na czesc Chopina; nb. niedoszlym do skutku]
Tygodnik Emigracji Polskiej Paryz 7.IX.1835No: 706 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Not. o gosciach przybylych do Hotel Stadt Gotha : Hr. Gr. Thun-Hohnstein a. Tetschen. Hr. Prof. Chopin a. Paris]
Dresdener Anzeiger Dresden 20.IX.1835No: 707 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Wiadomosc o przyjezdzie Chopina, Moschelesa i Pinsa]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig 29.IX.1835No: 708 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Notatka o pobycie Chopina w Lipsku]
Neue Zeitschrift fur Musik - Leipzig 6.X.1835No: 709 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[Ludwig, Rellstab ]
Uberblick der Ereignisse
[not. o koncercie Tauberta w Berlinie, z Koncertem fortepianowym Chopina w programie]
Iris Berlin, 16. X.1835, VI/42, S. 168No: 709a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

signed: Eusebus (= Schumann, Robert)
Traumerische Briefe an Chiara.
Neue Zeitschrift fur Musik 20.X.1835, LeipzigNo: 710 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1835

[O powrocie Chopina z podrozy]
Gazette Musicale de Paris - Paris 25.X.1835No: 711 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Krotki rys Muzyki roku 1835.
[rec. Francois Stopel'a o op. 2 i op. 11 Chopina]
Pamietnik Muzyczny Warszawski (Warsaw), nr. 2, I.1836No: 712 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Krotkirys Muzyki roku 1835 [dc. i dok.]
[art. rec. z Gazette Musicale, Paris].
[Na s. 78-5-ta linia od dolu : Jest mowa o wyd. Polonezow Chopina w litografiach Klukowskiego albo Senewalda albo pani Magnus i inn.]
Pamietnik Muzyczny Warszawski Warsaw, I.1836, Nr. 3, S. 39-41No: 713 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[Zaprzeczenie pogloski o smierci Fr. Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 8 8.I.1836No: 714 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

signed: Woy., F.A. (= ?)
[Antoni Woykowski]. Chopin, [z il. portr. Chopina]
Przyjaciel Ludu, Leszno 11/28, S. 223-224 9.I.1836No: 715 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

signed: Woy., F.A. (= ?)
[Antoni Woykowski]. Chopin, [z il. portr. Chopina]
Przyjaciel Ludu, Leszno 11/29, S. 230-231. 16.I.1836No: 716 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

signed: Woy., F.A. (= ?)
[Antoni Woykowski]. Chopin, [z il. portr. Chopina]
Przyjaciel Ludu, Leszno 11/30, S. 237-239 23.I.1836No: 717 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

signed: ..r.. ([Unrug]) (= ?)
Suum cuique. [Replika Woykowskicmu]
Przyjaciel Ludu, Loszno 11/32, S. 248 30.I.1836No: 717a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Florestan, Eusebius
Pianoforte Concerte. Friedrich Chopin. 1. Concert mit Begl. des Orch; 2. Concert mit Begl. des Orchesters.
[op. 11 i 21]
Neue Zeitschrift fur Musik - Leipzig IV/33, s. 137-139 22.IV.1836No: 718 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[O koncercie Wolff a w Teatrze Wielkim, dn. 22. IV]
Pamietnik Muzyczny Warszawski (Warsaw) V.1836No: 718a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Pianoforte : Kurze Stocke
[op. 27-2 Nokturny]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig IV/40, S. 168.No: 718b / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Schumann, Robert
Duos. Fr. Chopin et A. Franchomme, gr. Duo concertant sur des thEmes de "Robert le diable" p. Pfte et Vcllo.
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig IV/46, s. 191. 7.VI.1836.No: 719 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

"traf Herr Friedrich Chopin, Gutsbesitzer aus Paris, ein" [O przybyciu F. Chopina "obywatela ziemskiego z Paryza" [!]]
Kurliste in Marianbad:, Nr. 847 28.VII.1836No: 720 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

Blanchard, H.
[O nokturnach op. 27]
Gazette Musicale de Paris, nr. 36 4.IX.1836No: 720a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

Variationen fur Pianoforte. [Prawdopod. Schumann:]
Fr. Chopin, Var. uber ein Thema aus Ludovic v. Herold u. Halevy. [op. 12]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig V/20, s. 79. 6.IX.1~~~No: 721 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[Robert Schumann o wizycie Chopina i jego grze]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig 16.IX.1836No: 722 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[anonim : Antoni Woykowski, red.]
Muzeum Domowe Albo Czytelnia Wieczorna Warsaw, Nr. 46 19.IX.1836
       Note: [omylkowo numer. s. 363-365, Chopin, 1 portr.No: 723 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[art. o Soiree muzycznej Chopina na rue de la Chaussee d'Antin, nr 3]
Journal des Debats Paris 24.XII.1836No: 724 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

[Frederic Chopin]
Rocznik Emigra Cji Polskiej Na R. 1836, Paryz 1836. 24.XII.1836No: 724a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1836

signed: R.Sch. (= ?)
Trios (uber Trios v. Moscheles, Chopin u. Schubert). [op. 8]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig: V/52, s. 207-208. 27.XII.1836No: 724b / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1837

Rondos f. Pianoforte (op. 5)
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig VI/41, s. 165:22 23.V.1837No: 724c / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1837

Notatka o pobycie Chopina w czeskim kapielisku [mylna]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig 8.IX.1837No: 724d / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1837

Eusebius,
Museum, 12 Etuden f. Pianof. v. Friedrich Chopin.
[op. 25; mowa jest o "Muzeum" Davidsbundler'ow]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig VII/50, s. 199-200 22.XII.1837.No: 725 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1837

Heller, Stephen
[art. rec. dot. Album des Pianistes, Schlesinger, Paris 1837]
Gazette Musicale de Paris, 1837No: 726 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Impromptu pour le piano, par F. Chopin, chez M. Schlesinger. [art. rec.]
La France Musicale Paris, nr. 5 4.II.1838No: 727 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Henry, Heine
Lettres confidentielles.
Gazette Musicale de Paris, nr. 5 4.II.1838No: 728 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[O koncercie, majacym sio odbydi - z udzialcm Chopina - na dworze krolewskim]
Gazette Musicale de Paris 25.II.1838No: 729 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[prawdopod. J.W. Davison : rec. 2 Nokturnow i Scherzo op. 31]
Musical World London 23.II.1838No: 730 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Zapowiedz koncertu Chopina na benefis Antoniego Orlowskiego w dn. 12. III]
Le Journal de Rouen - Rouen 10.III.1838No: 731 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Zapowiedz koncertu Chopina na benefis Antoniego Orlowskiego w dn. 12. III]
Le Journal de Rouen - Rouen 11.III.1838No: 732 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[O koncercie Chopina 12. III. w Hotel de Ville na benefis Antoniego Orlowskiego]
Le Colibri, Petit Journal de la Litterature, du Theatre, des Arts, et des Modes - Rouen 11.III.1838No: 733 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Recenzja koncertu]
L'Echo de Rouen - Rouen 13.III.1838No: 734 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Recenzja koncertu]
Le Journal de Rouen. - Rouen 11.III.1838No: 735 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Legouve, Ernest
Concert donne a Rouen par Chopin.
La Revue et Gazette Musicale de Paris, Paris, nr. 13 25.III.1838No: 735a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Vermischtes (Chopin)
[z Gazette Musicale, Paris]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig VIII/28, s. 112 6.IV.1838No: 735b / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Legouve, Ernest
(Aus der Gazette Musicale) Concert von Chopin in Rouen.
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig VIII/36, s. 143 4.V.1838No: 736 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Ludwig, Rellstab ]
[Frederic Chopin]
Iris Berlin 5.VII.1838No: 737 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Felicien, Mallefille
Les Exiles [Z listem dedykacja do Chopina]
GZGM Paris, nr. 36 9.IX.1838No: 738 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Fink, Gottfried Wilhelm
Die Neue romantische Schule.
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) Leipzig, nr. 41 10.X.1838No: 739 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

[Charakterystyka Chopina]
Gazeta LWOWSKA, Lwow, nr. 43 27.X.1838No: 740 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Fink,
[rec.] Douze Etudes op. 25.
Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) Leipzig 1.XI.1838No: 741 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

signed: R. (= ?)
[rec. Mazurkow op. 33]
Gazette Musicale de Paris, Paris, nr. 45 15.XI.1838No: 742 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

Blanchard, Henri
Revue critique.
Gazette Musicale de Paris 2.XII.1~~~No: 742a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

signed: R.S. (= Schumann, Robert)
Phanstasien, Capricen f. Pianoforte. [op. 29-31]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig IX/45, s. 179-180 4.XII.1838No: 743 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

[Frederic Chopin]
GZM Paris: Etienne Heller~No: 744 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1838

Heinrich, Heine
[koresp.]
Dramatische Revue Stuttgart, 1838No: 744a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

Jean, Qui Rit
Briefe aus Paris
(Societe des Concerts-Chopin-Candia)
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig X/9, s. 34 29.I.1839No: 745 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

Wiadomosci o Chopinie.
Gazeta LWOWSKA Lwow, nr. 8 23.II.1839No: 746 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

Heller, Stephen
[art. rec. op. 25-12 Etudes]
Gazette Musicale de Paris - Paris 24.II.1839No: 747 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

[O pogrzebie Nourrit'a z udzialem Chopina]
Le Sud Marseillais, Journal de la Mediterrannee. 25.IV.1839No: 748 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

[Notatka o 24 Preludiach Chopina]
Gazeta LWOWSKA Lwow 22.VI.1839No: 749 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

[art. rec. o koncercie Chopina i Moschelcsa w palacu St. Cloud przed krolem Louis Phillippe'm i dworem]
Gazette Musicale de Paris 31.X.1839No: 750 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

Vermischtes. [Obszerna wzmianka o koncercie z 29. X. Chopina i Moschelesa na dworze krolewkim w St. Cloud]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XI/40, s. 160 15.XI.1839No: 750a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1839

signed: R.S. (= ?)
[Phantasien, Capricen f. Pianoforte]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XI/41, s. 162-163 19.XI.1839No: 751 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1840

[not.]
Tygodnik Literacki Poznan, Nr. 7, S. 56 17.II.1840No: 752 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1840

[not.]
Tygodnik Literacki Poznan, Nr. 24, S. 192 15.VI.1840.No: 753 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1840

[o Chopinie i George Dudevant]
Tygodnik Literacki Poznan, Nr. 25, S. 200 22.VI.1840No: 754 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1840

[Wzmianka o wyjcedzie Chopina i p. Dudevant do Hiszpanii.] [sic!]
Gazeta LWOWSKA Lwow, nr. 28 11.VIII.1840No: 755 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1840

[Frederic Chopin]
Tygodnik Literackt, Poznan. X.1840No: 755a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Neue Sonaten f. Pianoforte [op. 35]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XIV/10 a. 39-40: 12 1.II.1841No: 756 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[Antoni Woykowski]
Tygodnik Literacki, Poznan, Nr. 8 22.II.1841No: 757 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[art. prawdopodob. piora Pelletan'a, przed koncertem Chopina z 26. IV]
La Presse - Paris 24.IV.1841No: 758 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[porownanie Chopina z Lairiartinem]
Mc Paris 28.IV.1841No: 759 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

signed: P.M. (= ?)
[art. rec.]
Le Temps Paris 28.IV.1841No: 760 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Hipolite, Lucas
[art. rec.]
Le Siecle Paris 28.IV.1841No: 761 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Liszt, Franz
[rec. koncertu Chopina w Salle Pleyel] 4 pl. il.
Gazette Musicale de Paris, nr. 31 2.V.1841No: 762 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Escudier,
[rec. Koncertu Chopina]
La France Musicale Paris 2.V.1841No: 763 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Revue Musicale. Matinees de MM. Sowinski, Szczepanowski, Chopin.
La Quotidienne. Paris, Nr. 125 5.V.1841No: 764 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Wrotnowski,
[w rubryce:] Wiadomosci i doniesienia.
Dziennik Narodowy Paryz, nr. 6, 8.V.1841No: 765 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Merruan, Paul
[Rec.]
Le Courrier Francais Paris 10.V.1841No: 766 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[O konc. Chopina z dn. 26. IV]
Neue Zeitschrift fur Musik (Leipzig), nr. 46, V.1841: Hector BerliozNo: 767 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[O koncercie Liszta w Conservatoire]
Journal des Debats Paris 16.V.1841No: 768 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[Skladka na pomnik dla Nicmcewicza, w ktorej CH. figuruje]
Dziennik Narodowy Paryz 25.V.1841No: 769 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

signed: Szulc, Ant. M. (= ?)
Krytyka : O najnowszych utworach Chopina.
Oredownik Naukowy Poznan, Nr. 26 27.VI.1841No: 769a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Reisenotizen eines Musikers.
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig, 1841No: 770 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[O Album muz. z Walcem As-dur Chopina : w wyd. Escudier, Paryz]
Oredownik Naukowy Poznan, Nr. 29 18.VII.1841No: 771 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

[Anonimowy zjadliwy art. o Chopinie jako kompozytorze, po ukazaniu sie Mazurkow op. 41]
Musical World London 28.X.1841No: 771a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1841

Kurzere Stocke f. Pianoforte.
[op. 37-38, 42]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XV/36, s. 141-2: 22 2.XI.1841No: 772 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O koropozytorze i pianiscie Richard, ktory dedykewal 3 nokturny swc Chopinowi]
La France Musicale - Paris, s. 39 13.I.1842No: 773 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O ukazaniu sie "Taranteli" Chopina]
Tygodnik Literacki (Poznan), Nr. 3, S. 24 17.I.1842No: 774 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[not. o skladce Chopina na pomnik dla Niemccwicza]
Dziennik. Narodowy Paryz 22.I.1842No: 775 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Donicsienia literackie.
[not. o smierci Wojciecha Zywnego]
Tygodnik Literacki (Poznan), Nr. 7, S. 56 14.II.1842No: 776 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Najnowszy Mazurek Chopina.
Tygodnik Literacki (Poznan), Nr. 7, S. 56 14.II.1842No: 777 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Zapowiedi koncertu Chopina na dzien 19. II]
Gazette Musicale de Paris 18.II.1842No: 778 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Zapowiedz koncertu Chopina z 21.II]
La Presse - Paris 18.II.1842No: 779 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Zapowiedz koncertu Chopina, z programern]
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 8 20.II.1842No: 780 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Zapowiedz koncertu Chopina]
La France Musicale - Paris 20.II.1842No: 781 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Maurice, Bourges
Soiree musicale de M. Chopin.
[kryt. koncertu z 19. II]
Gazette Musicale de Paris, nr. 9 27.II.1842No: 782 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Escudier,
Concert de M. Chopin.
La France Musicale Paris 27.II.1842No: 783 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[wzmianka o konc. Chopina]
La Revue Independente - Paris 1.III.1842No: 784 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

signed: P.M. (= ?)
Chronique Musicale.
Le Temps Paris 1.III.1842No: 785 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[rec.]
La Presse - Paris 1.III.1842No: 786 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Hipolite, Lucas
Concerts [felieton.]
Le Siecle Paris 7.III.1842No: 787 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Szulc, Marcell Antoni
Przeglad ostatnich dziel Chopina.
Tygodnik Literacki Poznan T. V/10 S. 76-77 7.III.1842No: 788 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Szulc, Marcell Antoni
(dok.) Przeglad ostatnich dziel Chopina. dat. 18. III.
Tygodnik Literacki Poznan T. V/11, S. 82-83. 14.III.1842No: 789 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

signed: P.M. (= ?)
Concerts
Le Courrier Francais, Paris 14.III.1842No: 790 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Frederic Chopin]
Tygodnik Literacki Poznan, Nr. 12, S. 26 21.III.1842
       Note: CorrigendaNo: 791 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Wiadomoik o smierci Wojciecha Zywnego]
Dziennik Narodowy - Paryz, nr. 52 26.III.1842No: 792 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O raucie w salonach Czartoryskich]
Journal des Debats - Paris 27.III.1842No: 793 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O raucie w salonach ks. Czartoryskich]
Trzeci Maj - Paryz 31.III.1842No: 794 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Berlioz, Hector
Concerts [felieton]
Journal des Debats Paris 15.IV.1842No: 795 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Maurice, Bourges
Lettres a Mme la Baronne de XXX sur quelques morceaux de piano modernes
[O Nokt. op. 48, Prel. o op. 45, Polonezie fis-moll, Fantazji f-moll, III. Balladzie i Allegro de Concert]
Gazette Musicale de Paris, 1842No: 796 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O smierci dra. Jana Matuszynskiego w dn. 20. IV]
Dziennik Narodowy - Paris 23.IV.1842No: 797 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Witwicki, Stefan ]
[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog dra. Jana Matuszynskiego]
Dziennik Narodowy - Paris 7.V.1842No: 798 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Frederic Chopin]
Trzeci Maj - Paryz. 28.V.1842No: 799 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Zapowiectz wydania w Wiedniu 3 mazurkow op. 50]
Tygodnik Literacki Poznan, Nr. 23, S. 184, 6.VI.1842No: 800 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Chronique musicale.
[O wyjezdzie Chopina na wies]
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 33, s. 339 14.VIII.1842No: 801 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[Frederic Chopin]
Neue Musik-Zeitung - Leipzig, nr. 16 IX.1842: Beilage: Joachim Fels.No: 802 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O powrocie Chopina do Paryza]
Gazette Musicale de Paris - Paris, Nr. 4o 2.X.1842No: 803 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[O powrocie Chopina i Kalkbrennera do Paryza]
Mc - Paris 9.X.1842No: 804 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Szulc, Marcell Antoni
Op. 50 Trois Mazurkas ...
Tygodnik Literacki Poznan Ur 41, S. 327-8. 10.X.1842No: 805 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

[felieton] Jablonowski : Mazur i Krakowiak w Paryzu [O Turczynowiczach, tancerzach protegowanych Chopina]
Trzeci Maj - Paris 7.XI.1842No: 805a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Pianofortemusik [op 46, 47, 48, 49]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XVII/41, s. 168-13 18.XI.1842No: 806 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1842

Z zycia Franciszka Chopina.
Gazeta LWOWSKA Lwowz, nr. 52 25.XII.1842No: 807 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

Soirees musicales et Concerts.
[O koncercie Chopina i Karola Filtscha]
La France Musicale Paris 15.I.1843No: 808 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie Juliana Fontany, idacego w slady Chopina]
Dziennik Narodwoy - Paryz. II.1843No: 809 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie 12-to letniego Antoniego Rubinsteina w Warszawie]
Kuryer Warszawski. II.1843No: 810 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[Frederic Chopin]
Kuryer Warszawski, nr. 48 19.II.1843No: 811 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O Chopinie i Karolu Filtschu]
Gazette Musicale de Paris - Paris 26.II.1843No: 812 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie Antoniego Rubinsteina]
Kuryer Warszawski III.1843No: 813 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O poranku muzycznym w sali Palacu Paca. na ktorym grala Maria z Wodzinskich Skarbkowa Ballada Chopina]
Kuryer Warszawski 20.III.1843No: 814 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[Frederic Chopin]
Dziennik Narodowy - Paryz [korespondencja z Krakowa o koncercie F. Liszta - i o Chopinie.] 3.IV.1843No: 815 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O wizycie Liszta u Chopinow w Warszawie] ... u ojca slawnego Szopena ...
Kuryer Warszawski, nr. 93 6.IV.1843No: 816 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie Liszta z 6. IV., na ktorym grat Etiudy i Mazurki Chopina, w sali Redutowe]
Gazeta Warszawska IV.1843No: 817 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[zapowiedz koncertu K. Filtscha w Salle Erard]
Gazette Musicale de Paris - Paris 9.IV.1843No: 818 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie pianistki Robena Laidlaw i jei grze utworow Chopina]
Trzeci Maj - Paris 15.Iv.1843No: 819 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie K. Fittscha]
La France Musicale - Paris 23.IV.1843No: 820 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O koncercie Karola Filtscha, ucznia Chopina, w Paryzu]
Kuryer Warszawski, nr. 119, s. 563 6.V.1843No: 821 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

Henri, Blanchard (Revue Critique)
[O mazurkach op. 50]
Gazette Musicale de Paris - Paris 21.V.1843No: 822 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

Ludwik, Nabielak
[w felietonie o Katskim, Ordzie i Szczepanowskim]
Trzeci Maj - Paryz 27.V.1843No: 823 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[not. o Karolu Filtschu. 11-letnim uczniu Chopina]
Rozmaitosci Dodatek Do Gazeta Lwowskiej - Lwow, Nr. 24, S. 191, 17.VI.1843.No: 823a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O Chopinie i jego uczniu Karolu Filtschu]
Der Humorist - Wien VIII.1843, a. 155 i n.No: 824 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O Karolu Filtschu, w Wiedniu]
Kuryer Warszawski 14.X.1843No: 824a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

Kleinere Komp. f. Pianoforte. [op. 43]
Neue Zeitschrift fur Musik - Leipzig XIX/31, s. 122-13 16.X.1843No: 825 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[wzmianka o Karolu Filtschu]
Gaz Lwowska - Lwow, Nr. 42 21.X.1843No: 826 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O sukcesach Karola Filtscha, ucznia Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 286 28.X.1843No: 827 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[Sikorski, Jozef ]
O Muzyce.
Biblioteka Warszawska, 1843No: 828 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

[O powrocie Chopina do Paryza]
Gazette Musicale de Paris - Paris, nr. 45 5.XI.1843No: 829 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1843

Davison, James William
Essay on the works of Frederic Chopin.
Musical World - London, 1843No: 830 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[art. z pieknym portretem Chopina w stalorycic]
I.1844 Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) - Leipzig, nr. 1No: 831 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[O pogrzebic matki Pleyda i scenie nad grobem miedzy Chopinem a Pleyelem]
La France Musicale - Paris 3.III.1844No: 832 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[Koncert z udzialem Chopina w Salle Erard]
La France Musicale - Paris 17.III.1844No: 833 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

Heine, H.
[Korespondencja z Paryza o Chopinie]
Augsburger Allgemeine Zeitung. 25.IV.1844No: 834 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[Wiadomosc o zgonie Mikolaja Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 119 4.V.1844No: 835 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[Zaproszenie na pogrzeb Mikolaja Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 120: J. Z. 5.V.1844No: 836 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

signed: W.A. (= ?)
[Frederic Chopin]
Kuryer Warszawski, nr. 127 12.V.1844No: 837 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

signed: Au. Wi. (= Wilkonski, August)
[Wyjasnienie]
Kuryer Warszawski, nr. 130 15.V.1844No: 837a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

signed: *** (= ?)
Pianofortemusik [op. 55, 56]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XXI/27, s. 105. 30.IX.1844No: 838 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1844

[O smierci Kurola Filtscha : omylkowo "w Petersburgu", zamiast w Wenecji]
La France Musicale. Paris 29.XI.1844No: 839 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1845

[Frederic Chopin]
Gazette Musicale de Paris. 5.I.1845No: 840 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1845

[Jozef Sikorski] Wspomnienia koncertowe.
Biblioteka Warszawska Warszawa. II.1845No: 841 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1845

Szulc, Marcell Antoni
[O J.F. Dobrzynskim]
Oredownik Naukowy Poznan, Nr. 8 22.II.1845No: 842 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1845

[Zapowiedz "Mazurka elegante de Fr. Chopin"]
La France Musicale Paris 6.IV.1845No: 842a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1845

Fur Pianoforte. [op. 57, 58]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XXIII 23 s. 89-90: 1716 16.IX.1845 ~No: 843 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1846

[wrubryce:] Concerts et matinees musicales : [wzmianka o Chopinie z powodu koncertu Mme. Mennechet]
La France Musicale Paris, 1846No: 844 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

[Wzmianka o Nokturnie w "Album de Piano"]
Le Guide Musicale (Paris) 1847No: 845 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

[recenzja o 2 Nokturnach op. 62]
Le Guide Musicale (Paris) 1847No: 846 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

[Frederic Chopin]
Journal des Modes Paris, 1847No: 847 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

[not. pod rubr. "Doniesienia literackte" o "Chopinie coraz bardziej zapadajacym na zdrowiu", wiadomosc zaczerpnieta z "Journal des Modes"]
Biblioteka Warszawska Warsaw, V.1847, s. 455No: 848 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

Girardin, Emile de
Lettres Parisiennes.
La Presse - Paris, 1847No: 849 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

Miller Kossowski ~, Antoni
O celniejszych szkolach muzyki a mianowicie fortepianu i o fortepianistach polskich w Paryzu.
Trzeci Maj - Paryz 3.V.1847No: 849a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

Fur Pianoforte. [op. 60, 61, 62]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XXVI/43, s. 181. - 1716 28.V.1847No: 850 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1847

[Korespondencja z Paryza, opisujaca w zjadliwy sposob odmowe Chopina podpisania sie razern z niemieckimi kompozytorami na adresie do wdowy po Mendelssohnie, po jego smierci]
Musical World - London. 4.XII.1847No: 851 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[art. dot. konc. Chopina]
Journal des Debats - Paris 14.II.1848No: 852 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

signed: M.S. (= Schlesinger, Maurice)
[rec. koncertu]
Gazette Musicali -Paris 20.II.1848No: 853 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[art. rec.]
La France Musicale - Paris. 5.III.1848No: 854 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Sprawozdani o wybitniejszych koncertach sezo nu.]
Le Guide Musicale (Paris) 4.IV.1848No: 855 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

Chorley, Henry Fothergill
[wiadomosc o o czekiwanym wkrotce przyjedzie Chopina]
Athenaeum London 8.Iv.1848No: 856 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Artykul powitalny J.W. Davisona, na skutek wiadomosci o majacym nastepne przyjeldzie Chopina]
Musical World - London IV.1848No: 857 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Wiadomosci o przyjezdzie Chopina do Londynu, ktory nastepni 20. kwietnia]
The ATHENAEUM - London 29.IV.1848No: 858 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Frederic Chopin]
Paris World - Paris., 1848No: 859 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Program koncertu danego 15-go maja w Stafford House]
The Athenaeum - London, V.1848, nr. 3824No: 860 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Lakoniczna wzmianka o odmowie Ch.
Dania koncertu w Filharmonji Londyoskiej]
Musical World - London 27.V.1848No: 861 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

Davison,
[kryt. koncertu]
The Times London, 1848No: 862 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[rec. 1-go poranku konc. Chopina]
Atheneum, London, VI.1848No: 863 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Krotka zapowiedi wystgpu Chopina]
The Times - London 15.VI.1848No: 864 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

Zapowiedz koncertu z 7. lipca w mieszkaniu Earl of Falmouth, St. James Square 2.
The Times - London. 3. & 4.VII.1848No: 865 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Notatka krotka o 2 konc. Chopina]
Musical World - London 8.VII.1848No: 866 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[rec. koncertu z 7-go]
The Daily News, London 10.VII.1848No: 867 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[rec. 2-go poranku kone. Chopina]
Atheneum, London, VII.1848No: 868 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

Rogers,
[przyjaciela Waltera Scott'a]
The Daily News London, 1848No: 869 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Zawiadomienie Concert Hall'u o majacym sie odbye dnia 28 sierpnia Gala Concert, z udzialem pan Alboni, Corbari, p. Salvi "and Mons. Chopin"]
Manchester Guardian - Manchester 19.VIII.1848No: 870 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[o zapowiedzianym na 28.VIII. koncercie Chopina]
Manchester Guardian and Lancashire General Adviser, Manchester 23.ViII.1848No: 871 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Zapowiedz Matinee Musicale, majgecj sie odbyc 28.IX. w Merchants-Hall]
The GLASGOW COURIER - Glasgow 28.VIII.1848No: 872 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[art. rec. o koncercie z 28. VIII]
Manchester Guardian Manchester 30.VIII.1848No: 873 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

Correspondent,
Music in Manchester.
Musical World Manchester 9.IX.1848No: 874 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[Art. rec. z koncertu w Merchants, Hall z 27. IX.1848]
The GLASGOW COURIER Glasgow 28.IX.1848No: 875 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[zapow. konc. 4. X. w Hopetown Rooms]
The EDINBURGH COURANT Edinburgh 30.IX.1848No: 876 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[entuzjastyczny art. o Ch'ic]
The GLASGOW COURRIER Glasgow 30.IX.1848No: 877 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

[rec. koncertu z 4. X]
The EDINBOURGH COURANT Edinburgh 7.X.1848No: 878 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1848

signed: M. (= ?)
[artykul stwierdzajacy niezwykle powodzenie koncertu Chopina w Edinburgu]
Musical World - London 14.X.1848No: 879 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Wiadomosc o "niebczpiecznej sisbosci Chopina"]
Kuryer Warszawski, nr. 177, VII.1849, s. 869No: 880 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Le National Paris 18.X.1849No: 881 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Le Constitutionel Paris 18.X.1849No: 882 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Le Massager des Treatres et des Arts Paris 19.X.1849No: 883 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Le Courrier Francais, Paris 19.X.1849No: 884 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Le Credit Paris 19.X.1849No: 885 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Piekna notatka o zgonie Chopina]
Journal des Debats Paris 19.X.1849No: 886 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Revue et Gazette Musicale de Paris Paris 19.X.1849No: 887 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Scudo, Paolo
[art. pozgonny]
Lordre Paris 21.X.1849No: 888 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Fr. Chopina]
L'Opinion Publique, Paris 21.X.1849No: 889 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Dlugi liryczny artykuL]
La Musique, Paris 21.X.1849No: 890 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Gazette Musicale de Paris 21.X.1849No: 891 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Gazette de la France Musicale Paris 21.X.1849No: 892 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

[artykul : Fryderyk Franciszek Chopin]
Revue de Paris: Eugene Guinot ~No: 893 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Gautier, Theophile
Necrologie [felieton]
La Presse, Paris 22.X.1849No: 894 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

signed: J.J. (= Janin, Jules / 1804-1864)
[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog]
Journal des Debats Paris 22.X.1849No: 895 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
Nouvelles Diverses Paris X.1849No: 896 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Wiadomosc o bolesnej stracie ziomka Fryderyka Chopina, zmarlego w objeciach kochajacej go siostry]
Kuryer Warszawski, nr. 281, s. 1491 24.X.1849No: 897 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Wiadomosc o zgonie Chopina]
Le Courrier Francais Paris 24.X.1849No: 898 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Nekrolog [Frederic Chopin]
Kuryer Warszawski, nr. 282, s. 1495-6 25.X.1849No: 899 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Cypryan, K. Norwid
[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog z 18. X]
Dziennik Polski Poznan 25.X.1849No: 900 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

signed: G.B. (= ?)
Frederic Chopin, 1 il.
L'Illustration, Paris Vol. XIV/348 p. 444 27.X.1849No: 901 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Berlioz, Hector
[Felieton]
La Presse - Paris 27.X.1849No: 902 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Berlioz, Hector
La mort de Chopin. [Art.]
Journal des Debats Paris 27.X.1849No: 903 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
La Reforme, Paris, X.1849No: 904 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
John Bull, London X.1849No: 905 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zgonie Chopina]
The Morning Post, London, X.1849No: 906 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

[O zgonie Chopina]
The Illustrated London News ~No: 907 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog]
Przeglad Poznanski, Poznan: Stanislaw Kozmian, X.1849No: 908 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Le Pays, Paris, X.1849No: 909 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
La Chronique Musicale, X.1849.No: 910 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Przedruk artykulu posmiertnego Jules Janin'a z Journal des Debats]
Gazeta Warszawska s. 3-430.X.1849No: 911 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Wspomnienie o Chopinie]
Kuryer Warszawski, nr. 288, s. 1524 31.X.1849No: 912 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Felieton]
La Tribunes des Peuples Paris 31.X.1849No: 913 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

signed: A.H. (= ?)
[Opis spiewu Delfiny Potockiej przy lozu smierci Chopina]
L'Artiste (Revue de Paris) Paris 1.XI.1849No: 914 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Revue et Gazette de Theatres Paris 1.XI.1849No: 915 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Kolberg, Oskar
[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog]
Biblioteka Warszawska Warsaw 1.XI.1849No: 916 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin - obituary] [Nekrolog i opis pogrzebu Chopina datowany Paris 31. X]
Daily News London 2.XI.1849No: 917 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O pogrzebie Chopina]
John Bull London 3.XI.1849No: 918 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Chronique Musicale
[Najobszerniejszy i najlepszy opis pogrzebu Ch]
Revue et Gazette de Theatre Paris 4.XI.1849No: 919 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Eugene, Guinot
[Felieton]
Le Siecle Paris 4.XI.1849No: 920 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Comettant, Oscar
[Felieton]
Le Siecle Paris 4.XI.1849No: 921 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Gautier, Theophile
Funerailles de Chopin.
La Presse - Paris 5.XI.1849No: 922 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Auguste, Luchet
[Felieton]
La Reforme, Paris 5.XI.1849No: 923 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Le Guide Musicale (Paris) XI.1849No: 924 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Obszerne studium biograficzno-krytyczne]
Gazeta Warszawska: Rozmaitosci. K. 5.XI.1849
       Note: O. KolbergNo: 925 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Adam, Adolphe-Charles
[Art.]
L'Assamblee Nationale, Paris 6.XI.1849No: 926 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Le Pays Paris. 8.XI.1849No: 927 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Opis pogrzebu Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 296, s. 1587 9.XI.1849No: 928 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Art. felietonisty "Le Pays"]
Revue de la Quinzaine Paris 11.XI.1849No: 929 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Brzozowski, Jozef
[art.]
Gazeta Warszawska 11.XI.1849No: 930 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Woykowski, Antoni
[Felieton]
Gazeta Polska (Poznan) 11.XI.1849No: 931 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

Woykowski, Antoni
[dok. feliet.]
Gazeta Polska (Poznan) 12.XI.1849No: 932 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O grze Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 300, s. 1587 13.XI.1849No: 933 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Chronique Musicale. Paris. XI.1849No: 934 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
L'Assemblee Nationale. Paris. XI.1849No: 934a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[felieton]
Le Siecle, Paris: Oscar COMETTANT, XI.1849No: 935 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O projekcie wzniesienia pomnika na grobie Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 304, s. 1604 17.XI.1849No: 936 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[not.]
Kuryer Warszawski, nr. 311, s. 1636 24.XI.1849No: 937 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O Kazimierzu Werniku, uczniu Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 315 28.XI.1849No: 938 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[art. zapewne piora Amadee Mereaux. Autor wyprowadza (mylnie zreszta) pochodzenie Chopina z rodziny franc. Chopin d'Arnouville]
Journal de Rouen Rouen 1.XII.1849No: 939 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O zyciorysie w "Znakomici Ludzie"]
Kuryer Warszawski, nr. 319 2.XII.1849No: 939a / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

signed: H.K. (= ?)
Aus dem Grossherzogtum Posen.
[O obchodzie poimiertnym chopinowskim]
Neue Zeitschrift fur Musik Leipzig XXXI/46, s. 246. 5.XII.1849No: 940 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O rzebie Clesinger'a na grob Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 326, s. 1711-2, 10.XII.1849No: 941 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O publ. Marsza zalobnego Chopina z op. 35 przez Sklad nut Rud. Friedlein w W-wic.]
Kuryer Warszawski, nr. 327, s. 1716, 11.XII.1849No: 942 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Sikorski : Wspomnienie o Szopenie]
Kuryer Warszawski, nr. 327, s. 1720 11.XII.1849No: 943 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O koncercie Kaz. Wernika, ucznia Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 330, s. 1732, 1849No: 944 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[O koncercie Kaz. Wernika ucznia Chopina]
Kuryer Warszawski, nr. 331, s. 1748 15.XII.1849No: 945 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Wiadomosc o wybiciu przez Biblioteke Warszawska 200 egz. litografji B. Podczaszynskiego wg. akw. T. Kwiatkowskiego "Chopina na lozu smierci"]
Kuryer Warszawski, nr. 331 15.XII.1849No: 946 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

[Frederic Chopin]
Czas Krakow. XIINo: 947 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
BW, Warszawa XII.1849 t. IV.
       Note: s. 510-559: Jozef Sikorski. Wspomnienie SzopenaNo: 948 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1849

[Frederic Chopin]
Biblioteka Warszawska Warsaw, t. IV, XII.1849
       Note: p. 560-561: Seweryn KAPLINSKI. Na smierc Chopina. [poezja.]No: 949 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1850

[art. o odslonieciu pomnika Chopina na jego grobie]
GZM 20.X.1850No: 950 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1850

[Frederic Chopin]
John Bull London. 26.X.1850No: 951 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 1850

Georges, Bousquet
Chronique musicale
(L'anniversaire de la mort de Chopin)
L'Illustration, Paris vol. XVI/402 (3?), s. 295. 9.XI.1850No: 952 / .... 2. Publications de presse: Contemporaines

 undated

In memory of Chopin.
Lady's Companion London. 9.XI.~~~~(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.