Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help

Feofanov, Dmitry.
A biographical dictionary of Russian and Soviet composers

The above contains the following items:


 1987

Likhachyov, I.
Kompozitory Moskvy [issue 3]
Moscow: 1987


 undated

Kazenin, V.
Kompozitory Rossiyskoy Fereratsii [issue 4]


 1958

Uspenskaya, S.
Literatura o Muzyke
Moscow: 1958


 1978

Soyuz kompozitorov Ukrainy
Kiev: 1978


 1978

Keldys, Jurij Vsevolodovic
Ocherki i issledovaniya po istorii russkoi muzyki
Moscow: 1978


 1927

Muzyka i muzykal'ny byt Staroy Rossii
Leningrad: 1927


 1947

Asafiev, Boris
Ocherki Sovetskogo Muzykal'nogo Tvorchestva.
Vol. 1
Moscow-Leningrad: 1947


 1904

Shatkin, A.
Biographies of Composers from the Fourth to Twentieth Centuries, with Portraits
Moscow: 1904


 1978

Zhuravlyov, D.
Soyuz kompozitorov BSSR
Minsk: 1978


 1963

Koltypina, G.
Bibliographiya muzykal'noy bibliographii
Moscow: 1963


 1928

Findeisen, Nicolas
Ocherki po istorii muzyki v Rossii
Moscow: 1928


 undated

Brockhaus and Efron Encyclopedia
[missing]


 1972

Encyclopedia Judaica
New York: 1972


 1981

Bennett, J.
Melodiya : Soviet LP Catalogue
Greenwood Press, 1981


 undated

Novoye Russkoye Slovo
[missing]


 1979

Pedigo, A.
International Encyclopedia of Violin-Keyboard Sonatas and Composers
Booneville, Arkansas: 1979


 1978

Bernandt, G.
Sovetskiye kompozitory : kratkiy biograficheskiy spravochnik
Moscow: 1978


 1988

International Who's Who in Musics and Musician's Directory
Cambridge, England: 1988


 1984

Slonimsky, Nicolas
Baker's biographical dictionary of musicians
Seventh edition
New York: 1984


(c) 2021. Frank Greene. All rights reserved.