Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1988

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1988-1989

p. 264-289 In:
Rocznik Chopinowski; 20; miedzynarodowe sympozjum muzykologiczne Chopin i Romantyzm; Warszawa, 17-23 pazdziernika 1986; czesc II. referaty i dyskusja.
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1988, 358 p.


With Author Last Name Starting:
Number of Items
A...
13
B...
27
C...
19
D...
8
E...
9
F...
6
G...
24
H...
16
J...
11
K...
37
L...
18
M...
22
N...
20
O...
6
P...
25
R...
11
S...
42
T...
8
U...
1
V...
2
W...
25
Z...
6

(c) 2021. Frank Greene. All rights reserved.