Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1987

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1987

p. 297-313 In:
Rocznik Chopinowski; 19; miedzynarodowe sympozjum muzykologiczne Chopin i Romantyzm; Warszawa, 17-23 pazdziernika 1986; czesc I. referaty
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1987, 360 p.


With Author Last Name Starting:
Number of Items
A...
7
B...
17
C...
15
D...
9
E...
8
F...
2
G...
9
H...
9
I...
4
J...
9
K...
22
l...
13
M...
19
N...
11
O...
1
P...
16
R...
6
S...
16
t...
3
V...
4
W...
19
Z...
1

(c) 2021. Frank Greene. All rights reserved.