Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1985

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1983-1984

p. 215-233 In:
Rocznik Chopinowski : 17
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1985, 328 p.The above bibliography has 8 items with author last name starting "T"


 1983

Tarantova, Marie
Przyjaciel Chopina Leopold Eustachy Czapek
[pianista czeski, 1792-0k. 1840]
Rocznik Chopinowski 15: 1983 s. 29-37
       tabl. 4.

Number of People : 1


 1984

Terlega, Elzbieta M.
Chopin w Sulechowie.
[Dni Muzyki Fryderyka Chopina]
Nadodrze 1984, nr. 7, s. 9
       illustr.

Number of People : 1


 1979

Szymanska, Hanna
Tomaszewski, Mieczyslaw
Quelques remarques sur l'evolution du style chez Chopin.
Tlum. Hanna Szymanska.
      Wersja pol. w:
Studia musicologica, aesthetica, theretica, historica. Krakow 1979.
Polish Art Studies, vol. 4: 1983 s. 119-132.

Number of People : 1


 1983

Tomaszewski, Mieczyslaw
Tworczosc Chopina i jej recepcja. Rozprawa doktorska.
Instytut Historii Sztuki, Wydzial Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznan 1983, s. 294.

Number of People : 1


 1984

Tomaszewski, Mieczyslaw
Chopin : Szopen. Fryderyk Franciszek.
Encyklopedia muzyczna PWM. Cz. biograficzna [2:] c - d. Krakow 1984 s. 108-192.
       illustr.

Number of People : 1


 1984

Tumilowicz, Bronislaw
Zaszopenienie [50-lecie dzialalnosci TiFC]
Argumenty, 1984, nr. 15, s. 14.

Number of People : 1


 1983

Turlo Dalila, Teresa
Z historii gromadzenia i upowszechniania dokumentacji fotograficznej TiFC
Rocznik Chopinowski 15: 1983 s. 143-158.

Number of People : 1


 1983

Turlo Dalila, Teresa
Kronika 1981.
(Konferencje naukowe. Popularyzacja tworczosci Chopina. nauczanie interpretacji jego dziel. Stypendia naukowe i artystyczne TiFC. Koncerty, festiwale. uroczystosci. Wystawy)
Rocznik Chopinowski 15: 1983 s. 251-258.

Number of People : 1(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.