Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1985

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1983-1984

p. 215-233 In:
Rocznik Chopinowski : 17
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1985, 328 p.The above bibliography has 3 items with author last name starting "O"


 1982

Ogilbianka, Maria
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina : Kola w Katowicach
      Uzup. art. z:
Rocznika Chopinowskiego, 14: 1982.
Rocznik Chopinowski 15: 1983 s. 249-250.

Number of People : 1


 1983

Ostas, Marek S.
Requiem dla geniusza
Tak i Nie 1983, nr. 27, s. 5.

Number of People : 1


 1983

Ostromecka, Helena
O Stanislawie Szpilczynskim (1910-1980)
[lekarzu, badaczu chorob Chopina]
Kwartalnik Historii Nauki 1983, nr. 2, s. 459-465, II.

Number of People : 1(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.