Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1985

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1983-1984

p. 215-233 In:
Rocznik Chopinowski : 17
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1985, 328 p.The above bibliography has 14 items with author last name starting "L"


 1984

Latoszek, Janusz
Polski dom nad Weltawa.
[Jaroslav Simonides i jego dzialalnosc chopinowska]
Zycie Warszawy 1984, nr. 191 s 5

Number of People : 1


 1983

Latoszek, Janusz
Festiwal tworczosci Chopina. Korespondencja z Marianskich Lazni
Zycie Warszawy 1983, nr. 195, s. 5.

Number of People : 1


 1983

Lenz, Wilhelm von
The great piano virtuosos of our time
London 1983 Kahn & Averill 8o s. 112.
       Wyd. 1: 1872, wyd. ang.: 1899

Number of People : 1


 1984

signed: Less. (= Lessmann, Jerzy Z.)
50 lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
Przekroj 1984, nr. 2027, s. 12-13.

Number of People : 1


 1983

Lessmann, Jerzy Z.
Chopin znow w Marianskich Lazniach.
[XXIV Festiwal]
Przekroj 1983, nr. 1996, s. 7, iI.

Number of People : 1


 1984

Lessmann, Jerzy Z.
Milosc o szarej godzinie.
[Chopin i Maria Wodzinska]
Przekroj 1984, nr. 2012, s. 6
Przekroj 1984, nr. 2015, s. 7, 14
       illustr.

Number of People : 1


 1977

Lester, J.
Quaestionis gratia : curious curtailment or cliff hanger? (or cop-out?)
[Mazurek As-dur op. 41 nr 4]
In Theory Only 1977, nr. 2, s. 35-39
In Theory Only 1977, nr. 3, s. 31.

Number of People : 1


 1984

Leszczynski, Stanislaw
Dang Thai Son znowu w Warszawie.
[Recital w Filharmonii Narodowej 23.III.1984]
Ruch Muzyczny 1984, nr. 8, s. 21.

Number of People : 1


 1984

Leszczynski, Stanislaw
Krystian Zimerman
[w Filharmonii Narodowej 8 IV 1984]
Ruch Muzyczny 1984, nr. 11, s. 9-10.

Number of People : 1


 1984

Lewandowska, Ewa
Niecodzienny jubileusz. [50-lecie TiECI]
Oswiata i Wychowanie A 1984, nr. 12, s. 43-45.

Number of People : 1


 1983

Lewkowicz, Maria
Fotografie ze zbiorow Muzeum TiFC. Suplement do Katalogu
[z lat 1970-71 : nabytki z lat 1972-1982]
Rocznik Chopinowski 15: 1983 s. 185-221
       tabl. 12.

Number of People : 1


 1984

Loebe, Bernd
Frederic Chopin : Melodies op. 74. Teresa Zylis-Gana, Sopran, Halina Czerny-Stefanska. Klavier. Erato ZL 30905 AW.
Neue Zeitschrift fun Musik 1984, nr. 4, s. 39-40.

Number of People : 1


 1984

Lubanski, Aleksander
Fryderyk : Maria i Marianki.
[Festiwal w Marianskich Lazniach]
Fakty 1984, nr. 33, s. 10-11, iI.

Number of People : 1


 1910

Lunaczarskij, Anatoly Vasil'evich
O muzykie i muzykalnom ticatnie.
T. 1 (1903-1920)
      Prwdr.:
Nasza Zarja, 1910, nr. 3.
Moskwa 1981
       Note: p. 109-117: Kulturnoje znaczenije muzyki Szopena. K stoletniemu jubileju. -

Number of People : 1(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.