Bibliography TheMusicSack Bibliography
Home People Books Bands Churches Pianists Theatres Help


 1985

Michalowski, Kornel
Bibliografia Chopinowski 1983-1984

p. 215-233 In:
Rocznik Chopinowski : 17
Warszawa: Towarzystwo im. Frederyka Chopinowa, 1985, 328 p.The above bibliography has 24 items with author last name starting "K"


 1976

Kaczynski, Tadeusz
Chopin e la musica contemporanea polacca.
Sesto incontro con la musica italiana e polacca. Bologna 1976
Quadrivium, vol. 17 fasc. 1) s. 129-136.

Number of People : 1


 1983

Kallberg, Jeffrey
Compatibility in Chopin's multipartite publications
The Journal of Musicology 1983, nr. 4, s. 391-417.

Number of People : 1


 1983

Kanitzer, Theodor
Sprawozdanie z dzialalnosci
[Miedzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu w latach 1979-1982]
Austria-Polska 1983, nr. 2 (130)
Austria-Polska, 1983, nr. 2 (130)
       dod. pt. Wiener Chopin-Blatter s. 26
       dod. pt. Wiener Chopin-Blatter s. 26.
       Note: Tamze s. 24-25: Jubileusa XXX-lecia i Walne Zgromadzenie Miedzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu.

Number of People : 1


 1983

Kanski, Jozef
Prokofiew i Chopin Mogilewskiego
[w Filharmonii Narodowej 8 XI 1983]
Ruch Muzyczny 1983, nr. 26, s. 10.

Number of People : 1


 1983

Kanski, Jozef
Stypendysci Funduszu Chopinowskiego
Ruch Muzyczny 1983, nr. 8, s. 11-12.

Number of People : 1


 1984

Kanski, Jozef
Wroblewska-Straus, Hanna
Zborski, Andrzej
Kobylka, Tadeusz
Chopin i jego ziemia - i ego rodina - and the land of his birth - et son pays natal - und seine Heimat.
Zdjecia: Andrzej Zborski
Tekst: Jozef Kanski
Wybor i podpisy pod ilustr.: Hanna Wroblewska-Straus
Oprac. graf.: Tadeusz Kobylka.
Wyd. 4. Warszawa 1984 "Interpress" 8o s. 165.
       nlb. 3. il
       Tekst w jez. pol., ang., franc., niem. i ros.

Number of People : 1


 1984

Kanski, Jozef
Chopin : 58 Mazurkow, wyk. Ewa Osinska. Cassiopea 369 213, 215, 216.
Ruch Muzyczny 1984, nr. 13, s. 27.

Number of People : 1


 1981

Karwasz, Alina
Preferencje utworow F. Chopina w zaleznosci od niektorych cech osobowosci
Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1981. Praca magisternska. Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej

Number of People : 1


 1983

Kaszycki, Jerzy
Chopin i Polska we Wloszech.
[XX Festiwal Pianistyczny w Brescii i Bergamo : "Chopin i Polska" 29 IV-15 VI 1983]
Przekroj 1983, nr. 1981, s. 13
       illustr.

Number of People : 1


 1975

Kincel, Ryszard
Z polskich tradycji dusznickiego zdroju.
Klodzko 1975
       Note: p. 15-27: [Chopin a Duszniki]

Number of People : 1


 1981

Kiorpes, George Anthony
Arpeggiation in Chopin : interpreting the ornament notations
Piano Quarterly 29: 1981 in 113 s. 53-62.

Number of People : 1


 1981

Kirby, Frank E.
Hinson, Maurice
Bibliography. [Wybor wazniejszej literatury chopinowskiej]
Piano Quarterly 29: 1981, nr. 113, s. 63-64.

Number of People : 1


 1982

Kisielewski, Stefan
Gwiazdozbion muzyczny.
Wyd. 4 [niezmien.]
Krakow 1982
       Note: p. 89-101: Fryderyk Chopin.

Number of People : 1


 1980

Klaas, Rainer M.
Der "spate" Chopin.
[Komentarz do wykonania op. 61, 62. nr 1 i 65 przez R.M. Klaas a fortepian i Bernharda Schwarza, wiolonczela, Recklinghausen 25 II 1979]
Piano-Jahrbuch" [1:] 1980 s. 54-57.

Number of People : 1


 1983

Chopin, Fryderyk
Rymarowicz, Caesar
Kobylanska, Krystyna
Briefe
Herausgegeben mit einem Vorwort und Kommentaren von Krystyna Kobylanska. Ubers. von Caesar Rymarowicz
Berlin 1983 Henschelverlag 8o s. 534. - M.in.
      Wyd. nowe niezmien.:
Frankfurt arn Main 1984 S. Fischer .80 s. 534.
       Note: Wybor 201 listow z lat 1824-1849.
       Note: Kommentare: p. 356-501
       Note: Bibliographie: p. 502-504
       Note: Vorwort: p. 5-17
       Note: Personenregister: p. 505-534

Number of People : 1


 1984

Kobylanska, Krystyna
Nieznane listy Chopina
[ze zbiorow amerykanskich i z katalogu firmy J.A. Stargardt w Marburgu]
Ruch Muzyczny 1984, nr. 7, s. 9-12, II.

Number of People : 1


 1984

Kanski, Jozef
Wroblewska-Straus, Hanna
Zborski, Andrzej
Kobylka, Tadeusz
Chopin i jego ziemia - i ego rodina - and the land of his birth - et son pays natal - und seine Heimat.
Zdjecia: Andrzej Zborski
Tekst: Jozef Kanski
Wybor i podpisy pod ilustr.: Hanna Wroblewska-Straus
Oprac. graf.: Tadeusz Kobylka.
Wyd. 4. Warszawa 1984 "Interpress" 8o s. 165.
       nlb. 3. il
       Tekst w jez. pol., ang., franc., niem. i ros.

Number of People : 1


 1981

Kolberg, Oskar
Pisma muzyczne. Z nekopisow i ze arodel drukowanych zebral Mieczyslaw Tomaszewski. Cz. 2
Wroclaw 1981. [1982]
       Note: p. 385-393: Chopin Fryderyk Franciszek. -

Number of People : 1


 1982

Kowalski, Franciszek
Antonin : wielkopolskie centrum kultu Chopina.
Ostrow Wielkopolski 1982 [wyd. 1984] Ostrowskie Towarzystwo Kulturalne 8o s.
       8. nlb. 6, il.

Number of People : 1


 1984

Kozminski, Andrzej
Melodia w stawie i drzewach ...
[XXXIX Festiwal w Duszmkachi]
Trybuna Ludu 1984, nr. 210, s. 5.

Number of People : 1


 1983

Kozubek, Lidia
Rozwazania o stylu chopinowskim
Ruch Muzyczny 1983, nr. 6, s. 17
       illustr.

Number of People : 1


 1983

Kriz, Jaromir
Recital Garneka Ohlssona
[w Pradze 15 V 1983]
Hudebni Rozhledy 1983 in 8 s. 359, iI.

Number of People : 1


 1983

Kubacki, Waclaw
"Fortepian Szopena" [Cypriana Norwida]
Poezja 1983, nr. 4/5, s. 144-169.

Number of People : 1


 1984

Kydrynski, Lucjan
Kurier Warszawski. [M.in.] 50 lat z Chopinem i dla Chopina. Zimerman uswietnil i otrzynnal owacje.
Przekroj 1984, nr. 2033, s. 9.

Number of People : 1(c) 2019. Frank Greene. All rights reserved.